Institutos > IRE > Investigación > Tesis leídas
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Instituto de Investigación Educativa

Tesis leídas

2008-2019

Títol: "Formación profesional de los titulados de educación básica: Evaluación de la satisfacción de actores clave para una mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje”
Autoria: Sra. Marcela Sepúlveda Riveros
Direcció: Dra. Maria Luisa Pérez Cabaní i Dr. Alejandro Sepúlveda Obreque
Data de lectura: 28/02/2019

Títol: "La llengua catalana a l'escola, entre la repressió i la resistència (1715-2018). De l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana als Premis Baldiri Reixac d'estímul a l'escola en català"
Autoria: Sr. David Pujol Fabrellas
Direcció: Dr. Xavier Besalú Costa / Dr. Josep González-Agápito 
Data de lectura: 08/05/2019

Títol: "The education system for children with disabilities in the modern Russia: problems of reforming correctional school education”
Autoria: Sra. Mariia Rubtcova Pavenkova
Direcció: Dra. Maria Pallisera Díaz / Dra. Judit Fullana Noell  
Data de lectura: 23/07/2019

Títol: "Friendship of young people with intelectual disabilities: spports and barriers. A training programme to work on the social skills related to the establishment and maintenance of friendships”
Autoria: Sra. Gemma Díaz Garolera
Direcció: Dra. Maria Pallisera Díaz / Dra. Judit Fullana Noell  
Data de lectura: 04/12/2019

Títol: "Gamificació de l’aprenentatge a la formació inicial de mestres. Reptes, pistes i claus per a desbloquejar metodologies"
Autoria: Sr. Pere Cornellà Canals
Direcció: Dra. Meritxell Estebanell Minguell  
Data de lectura: 18/12/2019

Títol: "Las competencias emocionales en el currículum de las carreras de Pedagogía de la Universidad de Playa Ancha”
Autoria: Sr. Alejandro Gallardo Jaque
Direcció: Dra. María Luisa Pérez Cabaní
Data de lectura: 01/02/2018

Títol: "Modelo de formación dirigido a profesores de secundaria del área de las ciencias  experimentales basado en la sostenibilidad”
Autoria: Sra. Leslie Mahe Collazo
Direcció: Dra. Anna Maria Geli de Ciurana
Data de lectura: 09/02/2018

Títol: "LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE: Estudio cualitativo sobre la construcción de la identidad profesional de los estudiantes de pedagogía en programas de formación inicial de profesores de carácter público y privado”
Autoria: Sr. Luis Alberto Guzmán Palacios
Direcció: Dra. María Luisa Pérez Cabaní
Data de lectura: 28/02/2018

Títol:  "La incorporación de los fondos de conocimiento e identidad en el medio abierto: los proyectos FICAB y EUCAB”
Autoria: Sr. David Subero Tomás
Direcció: Dr. Moisès Esteban Guitart
Data de lectura: 04/05/2018

Títol: "El meu fill té Autisme, i ara què? Anàlisi de les necessitats de les famílies amb nens amb autisme durant el procés d'avaluació diagnòstica a Catalunya. Disseny d'un programa d'acollida i suport per a famílies
Autoria: Sr. Mario Montero Camacho
Direcció: Dra. Montserrat Vila Suñé
Data de lectura: 18/05/2018

Títol: "Aprendizaje móvil y ciudadanía espacial en la educación para el desarrollo sostenible. Una propuesta para la enseñanza de las ciencias sociales en educación secundaria obligatoria"
Autoria: Sra. Meriam Boulahrouz Lahmidi
Direcció: Dra. Rosa Maria Medir i Dr. Salvador Calabuig
Data de lectura: 18/05/2018

Títol: "Les transicions a la vida activa i/o continuïtat formativa dels i de les joves amb una bàsica qualificació professional. Anàlisi del Pla de Transició al Treball (PTT) i de la Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) de les comarques de Girona”
Autoria: Sra. Sílvia Oller Ribas
Direcció: Dra. Judit Fullana Noell
Data de lectura: 07/06/2018

Títol: Una aproximació a l’estat dels serveis socials. La persona i el seu univers temàtic i lèxic com a centre de la intervenció
Autoria: Sra. Núria Ferrer Santanach
Direcció: Dr. Jordi Feu Gelis
Data de lectura: 05/12/2017

Títol: L'optimització de la competència lingüística i la competència d'aprendre a aprendre: L'ús explícit i sistemàtic de les estratègies d'aprenentatge a l'Educació Primària
Autoria: Sra. Ma. Isabel Almagro Nóbrega
Direcció: Dra Ma. Lluïsa Pérez Cabaní
Data de lectura: 30/11/2017

Títol: La democràcia a l’escola. Discursos, pràctiques i elements que afavoreixen la democràcia
Autoria: Sr. Eduard Mondéjar Torra
Direcció: Dr. Jordi Feu Gelis
Data de lectura: 27/11/2017

Títol: L'organització de l'activitat conjunta i la seva anàlisi en el procés d'ensenyament i aprenentatge de l'equilibri dinàmic en l'educació física<
Autoria: Sr. Joel Comino Ruiz
Direcció: Dr. Víctor López Ros  / Dr. José Ignacio Vila Mendiburu
Data de lectura: 08/09/2017

Títol: Cuidando al cuidador: Diseño, aplicación y evaluación del programa EMOCARE. Educación socioemocional destinada a familiares cuidadores de personas con trastorno mental
Autoria: Sra. Arantxa Ribot Horas
Direcció: Dra. Anna Planas Lladó  / Dra. Beatriz Maria Caparrós Caparrós
Data de lectura: 20/07/2017

Títol:  El aprendizaje autodirigido en la educación superior. Percepción de los estudiantes de grado de ciencias de la salud.
Autoria: Carolina Rascón Hernán
Direcció: Dra. Judit Fullana/Dra.Concepció Fuentes/ Dr. David Ballester
Data de lectura: 22/05/2017

Títol: En busca del tiempo y del espacio recobrados. Una investigación biográfica a partir de relatos de vida y migración de una família de origen marroquí del Pirineo Catalán.
Autoria: Marta Amorós Torró
Direcció: Dr. Ignasi Vila Mendiburu / Dra. Elsa Lechner
Data de lectura: 24/03/2017

Títol: La pràctica educativa a través de l'aproximació dels fons de coneixement i d'identitat
Autoria: Mariona Llopart Rossell
Direcció: Dr. Moisès Esteban - Guitart
Data de lectura: 03/03/2017

Títol: Connexions entre educació matemàtica i educació per a la sostenibilitat: definició d'un perfil de mestre de matemàtiques.
Autoria: Teresa Calabuig Serra
Direcció: Dr. Àngel Alsina Pastells / Dra. Anna M. Geli de Ciurana
Data de lectura: 03/02/2017

Títol: La vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. Análisis de los apoyos y las barreras que inciden en la consecución de sus proyectos de vida.
Autoria: Carolina Puyaltó Rovira
Direcció: Dra. Maria Pallisera Diaz
Data de lectura: 16/12/2016

Títol: Educar per a la sostenibilitat: percepció i projecció de les problemàtiques socials i ambientals. Per un model psicopedagògic d'educació per a la sostenibilitat.
Autoria: Emili Puig Vilaró
Direcció: Dra. Anna M. Geli de Ciurana / Dr. Xavier Besalú Costa
Data de lectura: 07/12/2016

Títol: Analysis of the interactivity in a teaching and learning sequence for novice rugby player: the transfer of learning responsability and control.
Autoria: Bernat Llobet Martí
Direcció: Dr. José Ignacio Vila Mendiburu / Dr. Víctor López Ros
Data de lectura: 15/09/2016

Títol: La integración escolar del alumnado con necesidades educativas especiales en el municipio Caroní de Venezuela.
Autoria: M. Ernestina Viloria Carrillo
Direcció: Dra. M. Luisa Pérez Cabaní / Dra. Ibis Marlene Álvarez Valdivia
Data de lectura: 19/07/2016

Títol: Desarrollo de un destino de turismo médico en el contexto de la frontera México-Estados Unidos: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, México
Autoria: M. Teresa Martínez Almanza
Direcció: Dr. Carles Serra Salamé / Dr. Jaume Guia
Data de lectura: 15/07/2016

Títol: Evaluación de un modelo de gestión de la docencia basada en competencias en Educación Preescolar.
Autoria: Susana Antonio Tepetla
Direcció: Dra. M. Luisa Pérez Cabaní
Data de lectura:05/02/2016

Títol: L'assentament d'immigració andalusa a Olot durant el franquisme. Trajectòries i mobilitat social de la immigració andalusa i els seus descendents.
Autoria: Xavier Casademont Falguera
Direcció: Dr. Jordi Feu Gelis
Data de lectura:28/01/2016

Títol: Els programes de diversificació curricular: el cas de les aules obertes. Bones pràctiques i pautes per a la millora.
Autoria: Marta Icart Tresfi
Direcció: Dra. Montserrat Vilà Suñé
Data de lectura: 22/01/2016

Títol: Factors psicosocials implicats en la construcció de la identitat nacional: un estudi empíric en el context del principat d'Andorra.
Autoria: Alexandra Monné Bellmunt
Direcció: Dr. José Ignacio Vila Mendiburu / Dr. Moisès Esteban Guitart
Data de lectura: 27/07/2015

Títol: La influència del mètode d'ensenyament i de les bastides en l'aprenentatge de les matemàtiques a l'educació infantil.
Autoria: Marta López Dalmau
Direcció: Dr. Àngel Alsina Pastells
Data de lectura: 10/04/2015

Títol: El mestre d'educació musical en el nou marc de l'espai europeu d'educació superior: un estudi a partir de les competències professionals
Autoria: Sílvia Sánchez Ariño
Direcció: Dra. Montserrat Calbó Angrill / Dra. Dolors Cañabate Ortiz
Data de lectura: 05/12/2014

Títol: "Ana" y "Mia" en las redes sociales: una investigación sobre la anorexia basada en las artes
Autoria: Ana M. Nevado Álamo
Direcció: Dr. Joan Vallès Villanueva / Dra. María del Río Dieguez
Data de lectura: 21/11/2014

Títol: Evaluación de los conocimientos didáctico-matemáticos para la enseñanza de la probabilidad de los profesores de Educación Primaria en activo.
Autoria: Claudia Alejandra Vásquez Ortiz
Direcció: Dr. Àngel Alsina Pastells
Data de lectura: 17/10/2014

Títol: Presencia de los procesos matemáticos en la enseñanza del número 4 a 8 años. Transición entre la Educación Infantil y Elemental.
Autoria: María Claudia Coronata Ségure
Direcció: Dr. Àngel Alsina Pastells
Data de lectura: 17/10/2014

Títol: Contribució dels equipaments d'educació ambiental a les sortides escolars de l'educació primària.
Autoria: Raquel Heras Colàs
Direcció: Dra. Rosa M. Medir Huerta / Dra. Mercè Junyent Pubill
Data de lectura: 23/06/2014

Títol: La implementació de la perspectiva educativa dels projectes de treball a través de l'aprenentatge realista: un estudi de la transformació de la pràctica docent a l'educació primària.
Autoria: Laia Vives Parés
Direcció: Dr. Àngel Alsina Pastells
Data de lectura: 23/05/2014

Títol: Agenda 21 Escolar en Guanajuato, dos experiencias, dos proyectos, un destino común...
Autoria: M. Virginia Rosalía Gómez  González
Direcció: Dr. Anna M. Geli de Ciurana / Dra. Sylvia Catharina van Dijk Kocherthaler
Data de lectura: 19/07/2013

Títol: Un estudi sobre la visibilitat i la participació activa de les persones grans a les exposicions temporals: vincles entre memòria, narratives personals i objectes museístics.
Autoria: Anna Colomer Costal
Direcció: Dra. Roser Juanola Terradellas / Dra. Carla Padró Puig
Data de lectura: 17/07/2013

Títol: Un estudi sobre la visibilitat i la participació activa de les persones grans a les exposicions temporals: vincles entre memòria, narratives personals i objectes museístics.
Autoria: Anna Colomer Costal
Direcció: Dra. Roser Juanola Terradellas / Dra. Carla Padró Puig
Data de lectura: 17/07/2013


Títol: Polítiques culturals i educatives a Catalunya: dificultats de la interrelació.
Autoria: Gemma Carbó Ribugent
Direcció: Dr. Alfons Martinell Sempere
Data de lectura: 04/06/2013


Títol: La ayuda educativa entre docentes en situaciones habituales de colaboración en un centro. Compartir para aprender y enseñar la profesión docente.
Autoria: Leonardo García Lozano
Direcció: Dra. Reyes Carretero Torres
Data de lectura: 03/06/2013


Títol: Participació ciutadana i inclusió social en les comunitats de persones cegues: un estudi d'educació artística basat en el mestratge de la professora Rosa Gratacós.
Autoria: Anna Cebrià Pairolí
Direcció: Dra. Roser Juanola Terradellas
​Data de lectura: 17/05/2013

Títol: La inserció professional dels docents novells. Anàlisi del procés de tutoria del programa Comencem Bé.
Autoria: Laura Serrats Gironella
Direcció: Dr. Joan Teixidó Saballs
Data de lectura: 29/01/2013


Títol: El Espacio Europeo de Educación Superior en España: análisis de los debates parlamentarios (1999-2010)
Autoria: Montserrat Palma Muñoz
Direcció: Dra. M. Luisa Pérez Cabaní / Dr. Francesc Michavila Pitarch
Data de lectura: 11/01/2013


Títol: Conocimiento de la lengua de la escuela y práctica educativa: un estudio de caso en una aula de acogida lingüística en Catalunya.
Autoria: M. Nieves Rosalía Rodríguez Hernández
Direcció: Dr. José Ignacio Vila Mendiburu
Data de lectura: 09/01/2013


Títol: La convivència escolar a Primària. Anàlisi de les dificultats de convivència i identificació de les iniciatives de millora als centres escolars de primària de Catalunya.
Autoria: Núria Felip Jacas
Direcció: Dr. Joan Teixidó Saballs
Data de lectura: 23/11/2012


Títol: Cultural Impact Perception a Model for Intangible Impact Assessment. Una proposta d'avaluació de política pública a través de l'anàlisi d'impactes culturals d'esdeveniments culturals entesos com a actes d'implementació.
Autoria: Araceli Colombo Vilarrasa
Direcció: Dr. Alfons Martinell Sempere
Data de lectura: 25/09/2012

Títol: L'organització de l'activitat conjunta i el pensament del professorat sobre l'acció docent en l'Educació Física Escolar.
Autoria: Ricard Pradas Casas
Direcció: Dr. José Ignacio Vila Mendiburu / Dr. Víctor López Ros
Data de lectura: 26/07/2012

Títol: El cant coral infantil i juvenil educa en valors, hàbits i competències.
Autoria: Rita Ferrer Miquel
Direcció: Dra. Montserrat Tesouro Cid / Dr. Joaquim Miranda Pérez
Data de lectura: 23/12/2011

Títol: Sobre poesia visual: aprenent a llegir davant les línies
Autoria: Maria Masgrau Juanola
Direcció: Dra. Montserrat Calbó Angrill / Dr. Jordi Castellanos Vila
Data de lectura: 27/04/2011

Títol: Percepciones, valoraciones e intereses de distintos actores y organizaciones sociales de Mendoza (Gran Mendoza y Malargüe), Argentina, en torno a las temáticas ambientales
Autoria: Maria Ximena Erice Gómez
Direcció: Dra. Anna M. Geli de Ciurana
Data de lectura: 08/03/2011


Títol: La crisis ambiental como proceso. Un análisis reflexivo sobre su emergencia, desarrollo y profundización desde la perspectiva de la teoría crítica.
Autoria: Ofelia Agoglia Moreno
Direcció: Dra. Anna M. Geli de Ciurana
Data de lectura: 08/03/2011


Títol: Prepadurías estudiantiles como proceso de aprendizaje colaborativo entre estudiantes de ingeniería de la UNEXPO vice-rectorado Puerto Ordaz.
Autoria: Néstor Gregorio Rojas
Direcció: Dra. Reyes Carretero Torres / Dra. Ibis Marlene Álvarez Valdivia
Data de lectura: 03/12/2010

Títol: City led international cultural co-operation: applying a service-learning model for the training of cultural administrators and cultural operators.
Autoria: Diane Dodd
Direcció: Dra. Roser Juanola Terradellas
Data de lectura: 26/05/2010

Títol: La Universitat Lliure de Girona (1870-1874)
Autoria: Carles Cortada Hortalà
Direcció: Dr. Salomó Marquès Sureda
Data de lectura: 14/05/2010

Títol: L'avaluació de polítiques socioculturals municipals: una proposta d'indicadors.
Autoria: Anna Planas Lladó
Direcció: Dr. Pere Soler Masó
Data de lectura: 27/03/2009

Títol: El treball en equip dels mestres. Causes i efectes.
Autoria: Josep Juandó Bosch
Direcció: Dra. Anna M. Geli de Ciurana. Tutoria: Dra. M. Luisa Pérez Cabaní
Data de lectura: 21/11/2008

Títol: La construcción de identidades en una muestra de adolescentes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Funciones de la identidad y mecanismos psicosociales implicados.
Autoria: Moises Esteban Guitart
Direcció: Dr. Josep M. Nadal Farreras / Dr. José Ignacio Vila Mendiburu
Data de lectura: 19/09/2008

Títol: El coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana per part de l'alumnat estranger escolaritzat a l'educació primària a Catalunya: factors explicatius i relacions d'interdependència lingüística
Autoria: Judith Oller Badenas
Direcció: Dr. José Ignacio Vila Mendiburu
Data de lectura: 18/09/2008

Títol: Innovación y mejora del proceso de evaluación del aprendizaje. Una investigación - acción colaborativa en la asignatura Matemática I de los estudios de Ingeniería de la UNEXPO, Vicerrectorado Puerto Ordaz, Venezuela.
Autoria: Esther M. Morales Urbina
Direcció: Dra. M. Luisa Pérez Cabaní
Data de lectura: 10/07/2008

Títol: La superdotació en els centres d'educació infantil i primària dels SSTT d'educació a Girona: creences dels professionals de l'educació, mestres i equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) sobre la detecció d'aquests alumnes i les mesures d'intervenció educativa.
Autoria: Àngel Guirado Serrat
Direcció: Dr. Francisco Jiménez Martínez
Data de lectura: 30/06/2008

Títol: Les aules d'acollida d'educació primària a Catalunya: descripció i avaluació dels resultats.
Autoria: Carina Siqués Jofre
Direcció: Dr. Jose Ignacio Vila Mendiburu / Dr. Santiago Perera Izquierdo
Data de lectura: 20/06/2008