Institut de Tecnologia Agroalimentària

Grups de recerca

Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana(GRCT0006)

Investigador/s principal/s:  
SERGI BONET MARULL   MARC YESTE OLIVERAS
Telèfon:
972419514
Correu:
sergi.bonet@udg.edu
Plana web:
http://www.technosperm.com

Patologia Vegetal(GRCT0046)

Investigador/s principal/s:
EMILIO MONTESINOS SEGUI
Telèfon:
972418427
Correu:
emilio.montesinos@udg.es
Plana web:
#

Tecnologia Alimentària(GRCT0049)

Investigador/s principal/s:
MARIA DEL CARMEN CARRETERO ROMAY   MARIA PLA DE SOLA MORALES
Telèfon:
972418347
Correu:
intea@intea.udg.es
Plana web:
#