Institut de Tecnologia Agroalimentària

Màsters

Màster en Biotecnologia Alimentària

El màster en Biotecnologia Alimentària capacita els titulats per dissenyar, programar i executar recerca i desenvolupament i exercir competències professionals relacionades amb la biotecnologia en l’àmbit alimentari.

És un Màster acreditat amb progrés cap a l’excel·lència per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

El professorat, l’atenció personalitzada, la qualitat dels laboratoris i els serveis de suport a l'aprenentatge han obtingut la màxima valoració atorgada per l’AQU. També se'n destaca l'existència del Patronat de l’Escola Politècnica Superior, òrgan de connexió amb els diferents sectors públics i privats de les comarques gironines, i l'enfocament professionalitzador del programa.


Accés a la web

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC)

El Màster en Protecció Integrada de Cultius ofereix als estudiants una formació en els àmbits de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també forma investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

El màster interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius és coordinat per la Universitat de Lleida. Es va iniciar en el curs acadèmic 2007-2008, i a partir de 2009 s’ofereix conjuntament amb la Universitat Jaume I, i des del 2013 també conjuntament amb la Universitat de Girona. També participa en el màster la universitat Politècnica de Catalunya. 


Accés a la web