Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

XID Virtualització de la docència

La Xarxa d’Innovació Docent en Virtualització de la Docència (XID-VD) està formada per professorat de diferents àmbits (medicina, enginyeria, ciències, educació...) interessats en els reptes i oportunitats que aporten les tecnologies per a virtualitzar la docència.

Els membres de la xarxa es van reunint amb l’objectiu de realitzar activitats formatives, reflexionar sobre què és la virtualització i analitzar quines podrien ser les bones pràctiques en la virtualització de la docència.

Membres Departament
Pepus Daunis Estadella Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Josep Duran Carpintero Química
Miquel Duran Portas Química
Meritxell Estebanell Pedagogia
Dani Alexandre Macaya Enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica
Lino Montoro Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Sílvia Simon Química
Enric Verdú Navarro Ciències Mèdiques

Coordinador: Pepus Daunis