Instituto de Ciencias de la Educación > Innovación docente > Redes de innovación docente > XID Aprendizaje Servicio
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Aprenentatge Servei

Xarxa d'Innovació Docent

La nostra xarxa pretén desenvolupar el coneixement i la possibilitat d'implantar un procés de sistematització “d'aprenentatge-servei”(ApS) com a proposta educativa vàlida i enriquidora per a la Universitat.

L’ApS es una pràctica educativa innovadora caracteritzada per combinar processos d’aprenentatge amb la realització d’un servei a la comunitat, aquests objectius s'aconsegueixen mitjançant l’elaboració d'un projecte participatiu entre totes les parts implicades, en el qual, l'estudiant pren un paper rellevant.

Resulta una estratègia d’aprenentatge molt efectiva per als estudiants dins del marc educatiu universitari, donat que permet el desenvolupament integrat de moltes de les competències generals i específiques dels diferents professionals en contextos de treball o serveis específics. Alhora permet un benefici a la comunitat o servei on es realitza, així com la formació dels professionals i els professors/es implicats.

L’any 2018, la Xarxa d'Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes - ApS(U)Cat- vàrem acordar aquest manifest .

Membres Facultat
Eulàlia Guiu Puget Pedagogia
Raquel Heras Colàs Didàctiques Específiques
Mariona Masgrau Juanola Didàctiques Específiques
Pere Soler Masó Pedagogia

 

Col·laboradors/es Departament, unitat, estudis
Pilar Albertín Carbó Psicologia

Coordinadora: Mariona Masgrau
Secretaria: Pilar Albertin