Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Grups d'innovació docent

L’ICE Josep Pallach ha posat en marxa el curs 2016-2017, una nova línia d’actuació i suport a la innovació docent als centres i facultats de la UdG: la constitució de Grups d’Innovació Docent (GID) dins d’un estudi, centre o departament.

L’objectiu d’aquesta nova acció és donar suport a la constitució i funcionament de grups de professorat que volen dur a terme un projecte concret de millora docent dins del seu estudi, departament o centre. Amb aquesta nova acció, l’ICE pretén complementar el treball i les actuacions interdisciplinàries que desenvolupen les Xarxes d’Innovació Docent, formades, en aquest cas, per professorat de centres i estudis diferents.

Per a desenvolupar el seu treball, l’ICE posa a disposició dels GIDs els recursos i accions següents:

 • Alta del grup com a Grup d’Innovació Docent de l’ICE
 • Pressupost per desenvolupar el projecte presentat amb l’import que es determini
 • Espai al Moodle per a ús exclusiu del grup
 • Espai a la web de l’ICE per a informació i difusió
 • Reconeixement de l'activitat a través d'una certificació de l'ICE Josep Pallach
 • Reunions de coordinació i seguiment
 • Espais de treball  
 • Suport tècnic i assessorament

Per la seva part, els GIDs i els seus membres es comprometen a:Presentar el projecte d’innovació i millora docent que es proposa desenvolupar amb els apartats següents:

 • Objectius
 • Desenvolupament
 • Membres participants
 • Calendari d’execució
 • Pressupost

Una vegada aprovada la constitució del GID:Treballar per garantir el compliment dels objectius del projecte

 • Participar en les reunions de coordinació amb l’ICE i la resta de coordinadors dels GIDs
 • Compartir el treball realitzat i participar en activitats de formació organitzades per l’ICE
 • Presentar una memòria final sobre el projecte realitzat
 • Fer constar en els documents de treball i difusió del projecte, el suport de l’ICE Josep Pallach

Els GIDs que s'han constituït fins ara són: 

 •  GID dels estudis de Treball Social: “Currículum lector del Grau en Treball Social: Innovació docent, recerca i transferència” 
 • GID Plataforma ACME
 • GID sobre Transmèdia i Educació
 • GID del departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial (EMCI) 
 • GID Narratives digitals en Educació Social
 • GID en Física

Els grups interessats en constituir-se en GID poden contactar amb l’ICE a ice.docencia@udg.edu