Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Grups de treball

Innovació docent

Els equips de formadors de la nostra institució (equips ICE) estan constituïts per formadors d'una determinada àrea o d'un determinat nucli temàtic amb l’objectiu de contribuir, des de la formació permanent, a la millora de la tasca docent del professorat.