Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades

Diagnosi de la situació dels joves LGTBI de la comarca de l’Alt Empordà

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va prendre la iniciativa de fer una primera aproximació a la situació dels joves LGTBI per tal de poder orientar les seves polítiques i actuacions per a combatre la discriminació cap a les persones LGTB més joves del territori, i contribuir a la construcció d'un entorn social més inclusiu i divers. Per tal de portar a terme aquesta tasca de recerca en coordinació amb els professionals del Consell Comarcal, es va encarregar l'estudi al Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA) de la Universitat de Girona.

COME FORWARD. Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes (2016-2018)

Projecte de recerca-acció amb l'objecte principal d’estudi dels centres de denúncia de delictes d’odi cap a les persones LGTB, així com els serveis d’atenció a víctimes dels mateixos.

DIVERCITY. Preventing and combating homo- and transphobia in small and medium cities across Europe (2015-2017)

El projecte compte amb una diagnosi de la situació de les persones LGTB en sis ciutats europees, materials de sensibilització, formacions i propostes a les administracions locals, regionals i europees per a millorar el benestar de les persones LGBT, així com per a combatre la LGBT-fòbia en el context de la ciutat petita i mitjana.
Cofinançat pel programa de Drets, Igualtat i ciutadania de la Unió Europea

Més informació
http://divercity.ub.edu/

Polítiques Municipals Innovadores en el Context de Crisis i Austeritat: Experiència en els Petits Municipis de Catalunya

Un projecte que va servir per analitzar les respostes dels petits municipis de la província de Girona davant els reptes de la crisi i l'austeritat. Unes respostes que interpretàvem en un marc analític i en termes de capacitat d'innovació, i que usàvem, no només per reconèixer el potencial d'aquests petits municipis, sinó per oferir línies de treball per a potenciar-lo.

Finançat per la Generalitat de Catalunya (2014EAPC00011), Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2015-2016

Guia pel disseny i l'execució de processos participatius locals

Encarregada per la Secretaria de Govern Obert i Transparència de la Generalitat de Catalunya (2016), suposava, d'una banda, elaborar un manual orientador per aquells ajuntaments interessats en desplegar experiències de participació ciutadana i, d'altra banda, identificar i analitzar casos d'èxit que servissin per il·lustrar-ho.

“Pobresa, Vulnerabilitat I Dinàmiques d'Exclusió a la Garrotxa”

Aquest ha estat un projecte d'ampli abast on, a través de metodologies de recerca diverses (entrevistes, grups de discussió i enquestes) hem realitzat un diagnòstic exhaustiu de l'exclusió a la comarca de la Garrotxa. Un diagnòstic que, a més, s'ha complementat amb un conjunt de reptes de futur.

Conveni amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, 2016-2017

Democràcia directa municipal: experiències i criteris de bones pràctiques (2017-2018)

Un projecte destinat a conèixer i analitzar consultes ciutadanes d’àmbit local, unes experiències que proliferen en l’àmbit català però sobre les quals no disposem d’estudis acadèmics ni, també molt important, d’una reflexió sobre valorar-les, quins criteris han de satisfer i quins resultats en podem esperar.

Finançat pel programa DEMOC de la Generalitat de Catalunya (AGAUR – 2017DEMOC0009)