APTA
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Grup de Recerca en Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental

Serveis

APTA

L’equip APTA ha acumulat experiència a través dels projectes d’investigació executats i les col·laboracions científiques establertes amb altres centres d’excel·lència europeus. A més, també ha realitzat recerca aplicada així com documents encarregats per institucions, empreses i altres agents territorials que busquen l’expertesa relacionada amb les línies de recerca i els diferents àmbits d’actuació.

llistat de projectes:

Denominació del projecte :
Missió d'acompanyament de l'Espai català transfronterer per a l'elaboració del seu esquema de desenvolupament i de planificació concertada
Nom dels investigadors principals (IP,Co-IP): 
Margarida Castañer Vivas
Entitats de finançament :

Mission Opérationelle Transfrontalière (MOT)

Data d'inici :
03/12/2007
Denominació del projecte :
La ruta del Ter. Programas de formación y sensibilización medioambiental de los profesionales del turismo.
Nom dels investigadors principals :
Anna M. Ribas Palom
Entitats de finançament :
Consorci Alba-Ter
Data d'inici :
30/11/2006
Denominació del projecte :

Realització d'una part de la Memòria del Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona, i de la col·laboració en la definició dels objectius i Criteris del Pla.

Nom dels investigadors principals :
Joan Vicente Rufi
Entitats de finançament :

UTE X.C.URB ARQ.SL

Data d'inici :
01/07/2006
Denominació del projecte:
Estudi sòcio-econòmic del territori que figura al riu Ter
Nom dels investigadors principals :
Margarida Castañer Vivas
Entitats de finançament:
Consorci Alba-Ter Tipus
Data d'inici :
01/06/2006
Denominació del projecte : 
Estudi sobre xarxa de municipis
Nom dels investigadors principals :
Rafael Llussà
Entitats de finançament :
Diputació de Barcelona
Data d'inici : 
2006
Denominació del projecte :

Estudi sobre l'àrea urbana i el mercat de treball de Banyoles: origen i destinació de la mobilitat laboral

Nom dels investigadors principals :
Margarida Castañer Vivas
Entitats de finançament :
Ajuntament de Banyoles
Data d'inici :
22/11/2005
Denominació del projecte :

Elaboració d'una diagnosi socioeconòmica de l'àmbit territorial de les Comarques Gironines

Nom dels investigadors principals :
Margarida Castañer
Entitats de finançament :

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya

Data d'inici :
14/07/2005
Denominació del projecte :
Diagnosi del sector de la construcció i l'habitatge a Figueres; generació d'ocupació, accés a l'habitatge i cohesió social.
Nom dels investigadors principals :
Margarida Castañer Vivas
Entitats de finançament :
Ajuntament de Figueres
Data d'inici:
03/12/2004
Denominació del projecte :

Estudi sobre les potencialitats de l'economia social en base als recursos de desenvolupament local en l'àmbit comarcal

Nom dels investigadors principals :
Margarida Castañer Vivas
Entitats de finançament :

Confederació Cooperatives de Catalunya

Data inici :
29/10/2004
Denominació del projecte :
Realització de tasques de dinamització del procés de formulació del Pla territorial de les Comarques de Girona
Nom dels investigadors principals :
Joan Vicente Rufi
Entitats de finançament :

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya

Data d'inici:
19/10/2004
Denominació de projecte :

Potencialitats de l'economia social en base als recursos de desenvolupament local existents al territori en l'àmbit comarcal de Catalunya

Nom dels investigadors principals :
Margarida Castañer Vivas
Entitats de finançament :
Confederació Cooperatives de Catalunya
Data inici :
2004
Denominació del projecte :
Estudi sobre la construcció d'habitatges a les comarques gironines Grau de contribució: Coordinador del projecte total, xarxa o consorci
Nom dels investigadors principals :
Margarida Castañer Vivas
Entitats de finançament :

Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics Girona

Data d'inici :
15/09/2003
Denominació del projecte :
Estudi per definir l'estat actual de la mobilitat a la comarca
Nom dels investigadors principals :
Margarida Castañer Vivas
Entitats de finançament :
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa - SIGMA
Data d'inici :
15/12/2002
Denominació del projecte :

Diagnosi sobre el territori, infraestructures, medi ambient i urbanística a les comarques gironines

Nom dels investigadors principals :
Margarida Castañer Vivas
Entitats de finançament :

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Data d'inici :
22/03/2002