Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En català
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup JP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIGUEL GARCIA FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea de Matemàtiques amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Matemàtiques.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de texts relacionats amb els continguts del currículum escolar.
 • Contextualitzar les matemàtiques i les ciències com a coneixement històric i sociocultural valorant les seves relacions com un dels pilars del coneixement científic.
 • Analitzar i contrastar les pròpies vivències i la realitat escolar amb els referents teòrics.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.

Continguts

1. Bloc temàtic Numeració i càlcul II (Nombres Racionals i Irracionals destacats) i la seva didàctica: a. Comprensió dels nombres, la seva representació i sistemes de numeració. b. Significat de les operacions, comprensió de la funcionalitat i utilitat del càlcul i càlcul raonat. (Grup: MEP)

2. Bloc temàtic Estadística i atzar i la seva didàctica. a. Formulació de preguntes i estudis estadístics. b. Mètodes estadístics per analitzar dades, treure conclusions i fer prediccions. c. Conceptes bàsics d’atzar. (Grup: MEP)

3. Bloc temàtic Espai i forma. a. Estudi de les figures geomètriques de dues i tres dimensions. b. Relacions espacials: localització, coordenades i plànols. c. Transformacions geomètriques: topològiques, projectives i mètriques. d. Models geomètrics. (Grup: DT)

4. Bloc temàtic Mesura. a. Què és mesurar. b. Magnituds i unitats de mesura. c. Coneixement i ús d’instruments de mesura. (Grup: DT)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 52,00 52,00
Prova d'avaluació 4,00 10,00 14,00
Sessió participativa 33,00 0 33,00
Treball en equip 6,00 20,00 26,00
Total 43,00 82,00 125

Bibliografia

 • Generalitat de Catalunya (2009). Currículum d'Educació Primària. Barcelona: Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Perspectiva Escolar, núm: 211, 223, 242, 273, 296, 329, 333, 341,355. Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Matemáticas: Cultura y Aprendizaje núm: 4,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 (1994). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Jorba i Bisbal, Jaume (1998 ). Parlar i escriure per aprendre : ús de la llengua en situació d'ensenyament-aprenentatge des de les àrees curriculars . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. Catàleg
 • Balaux, A. (2003). Manual de matemàtiques del professor de Primària. UB. Catàleg
 • Codina i altres (1992). Fer matemàtiques. EUMO. Catàleg
 • Alsina, C (1995). Ensenyar matemàtiques. Graó. Catàleg
 • Batlle i altres (1990). Matemàtiques a la carta. ICE UAB . Catàleg
 • NCTM (2003). Principios y entándares para la educación matemática. SAEM Thales. Catàleg
 • Canals, MA (2011). Els quaderns de la Maria Antònia. Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Canals, MA (2009). Els dossiers de la Maria Antònia. Associació de Mestres Rosa Sensat.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen d'avaluació individual i presencial sobre didàctica de la matemàtica. En la presentació de les proves es valorarà:
- Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat.
- Correcció lèxica i ortogràfica.
60
Treball de curs en grup. En la presentació de les proves es valorarà:
- Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat.
- Correcció lèxica i ortogràfica.
40

Qualificació

Per poder fer la mitjana de les notes de tot el curs, s'haurà de treure, com a mínim, un 5 de l'examen i un 5 del treball.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver fet l'examen o no haver presentat el treball de curs.