Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
1.Vídeo digital. 2.Possibilitats del vídeo digital en contextos educatius. 3.Edició de vídeo digital. 4.Disseny, creació i avaluació de materials audiovisuals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • 1. - Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • 1. - Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • 2. - Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • 2. - Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • 4. - Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • 5 a. - Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • 4 b. - Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • 7. - Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • 9. - Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al l
 • 10 a. - Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • 11. - Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • 12 b. - Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • 13. - Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Vídeo digital.

2. Possibilitats d'ús del vídeo digital en contextos educatius.

3. Edició de vídeo digital.

4. Disseny, creació i avaluació de produccions audiovisuals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,50 31,00 43,50
Sessió pràctica 6,00 15,00 21,00
Visionat/audició de documents 2,50 8,00 10,50
Total 21,00 54,00 75

Bibliografia

 • Bartolomé, A. (2014). Video digital y educación. Madrid: Síntesis.
 • Albaladejo, Marta (2007). La Comunicació més enllà de les paraules : què comuniquem quan creiem que no com. Barcelona: Graó .
 • Díaz, Juanma. . El vídeo como herramienta didáctica. Recuperat , a http://www.educacontic.es/blog/el-video-como-herramienta-didactica
 • García Fernández, Emilio C. (2006). La Cultura de la imagen. Madrid: Fragua.
 • Oppegárd videregáende skole. (2009). Tu decideixes. Recuperat , a http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43195
 • Prensky, Marc. (2011). Enseñar a nativos digitales: una propuesta pedagógica para la sociedad del conoc. Boadilla del Monte: SM.
 • Romera Agulló, Juan y Lorca Sánchez, Juan Antonio . Reflexiones didácticas sobre las imágenes y las tecnologías.. Recuperat , a https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6087188

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs pràctics individuals i en grup. Es valorarà la qualitat dels treballs i el lliurament dins dels terminis establerts. 40
Edició individual de fragments de vídeo amb possibilitats didàctiques. S'avaluaran la qualitat, l'originalitat, l'adequació didàctica del treball i el lliurament dins del termini acordat. 20
Disseny i edició en equip d'un clip de vídeo educatiu. S'avaluaran la qualitat, l'originalitat i l'adequació didàctica del treball.
El lliurament dins del termini acordat i la capacitat de treballar en equip.

Correcció lingüística.
30
Coavaluació del treball desenvolupat pels companys. Assitència a les presentacións del treballs i lliurament de les corresponents coavaluacions. 10

Qualificació

Per poder aprovar l'assignatura serà imprescindible haver fet l'anàlisi de tots els materials proposats i haver aprovat, amb una qualificació mínima de 5, la resta de treballs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no lliurin el 60% dels treballs es considerarà que no han presentat el mínim exigit i es qualificarà l'assignatura com a "No presentat".