Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’objectiu d’aquest bloc és fer una aproximació teòrica a l'educació i desenvolupar un anàlisi crític de les principals corrents pedagògiques. Alhora pretén reflexionar sobre projectes educatius i controvèrsies educatives actuals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup JP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MERIAM BOULAHROUZ LAHMIDI  / ALBERT TORRENT FONT
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Identificar actituds que afavoreixin la relació, la participació i la comunicació de la família en la vida dels centres.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a la formació contínua i per emprendre estudis posteriors.
 • Relacionar l’educació dels alumnes amb el seu entorn.
 • Analitzar i interpretar la legislació i les complexitats generals que afecten a l'organització dels centres escolars.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Valorar críticament les institucions públiques i privades en relació a la seva història i als seus efectes quant a la convivència pacífica entre les persones i els pobles.
 • Identificar i analitzar les condicions històriques i legislatives que emmarquen la pràctica docent.
 • Analitzar l'impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals, els mass media iles tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resistir la frustració, responsabilitzar-se i implicar-se positivament en la transformació personal i col•lectiva.

Continguts

1. Conceptualització de l'educació 1.1. Acció educativa. 1.2. Dimensions de l’educació. 2. Teories educatives de la modernitat 2.1. Educació tradicional vs Naturalisme pedagògic. 2.2. Educació al s.XIX 3. L’educació al segle XX i XXI 3.1. Teories de l’aprenentatge. 3.2. Pedagogia crítica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Sessió expositiva 40,00 0 40,00
Sessió participativa 30,00 0 30,00
Sessió pràctica 30,00 0 30,00
Total 100,00 0 100

Bibliografia

 • AUBERT, A; DUQUE, E.; FISAS, M.; VALLS, R. (2004). Dialogar y transformar. Pedagogía crítica del siglo XXI.. Graó. Catàleg
 • COLOM, A. (2000). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. . Ariel. Catàleg
 • NAVAL, C. (2008). Teoría de la educación. Un análisis epistemológico. . Ediciones Universidad de Navarra.. Catàleg
 • AUBERT, A.; FLECHA, A.; GARCÍA, C.; FLECHA, R.; RACIONERO, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información. . Hipatia Editorial. Catàleg
 • DEWEY, J. (1887). Democracia y educación. Morata. Catàleg
 • ELBOJ, C., PUIGDELLÍVOL, I., SOLER, M. & VALLS, R. (2002). Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. . Graó. Catàleg
 • FERRER I GUÀRDIA, F. (1976). La Escuela Moderna. Zero. Catàleg
 • FLECHA, R. (1997). Compartiendo palabras. El aprendizaje de las personas adultas a través del diálo. Paidós. Catàleg
 • FREIRE, P. (1970). Pedagogía del oprimido. . Siglo XXI. Catàleg
 • HOUSSAYE, J. (1995). Quinze pedagogs. La seva influència, avui. . Universitat Oberta de Catalunya-Proa.. Catàleg
 • MONTESORI, M. (1984). La descoberta de l’infant. Eumo Editorial. Catàleg
 • MARQUÈS, S.; PORTELL, R. (2006). Els mestres de la república. Ara Llibres. Catàleg
 • RACIONERO, S.; ORTEGA, S.; GARCIA, R. FLECHA, R. (2012). Aprendiendo contigo. . Hipatia Editorial. Catàleg
 • ROUSSEAU, J.J. (1973). Emilio o de la Educación. . Fontanela. Catàleg
 • SORDÉ, T. (2006). Les reivindicacions educatives de la dona gitana. . Galerada. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions de Gran Grup. El contingut es desenvoluparà a través de les sessions en les quals s’exposaran les teories més rellevants a nivell internacional. Es fomentarà el diàleg a classe per compartir experiències i coneixements teòrics i pràctics. L'avaluació d'aquests continguts es durà a terme a l'examen. En aquest examen també s'avaluaran els continguts treballats a les sessions participatives i les expositives. 70
Activitats d'aula i Grups Mitjans En aquestes activitats es treballarà en petit grup, posant en comú les idees que el material (text o vídeo) hagi suggerit, relacionant els continguts exposats amb les sessions de gran grup i els llibres que s’estan llegint, etc. Aquestes sessions finalitzaran amb el lliurament d’un petit document on es respongui a les preguntes suggerides per la professora o s’elabori un esquema, paràgraf de reflexió i conclusió, etc.
En tots els treballs s’avaluarà la comprensió de l’article, vídeo, conferència... la vinculació amb el contingut del programa i la reflexió crítica i aportacions de l’alumnat.
Els continguts treballats en aquestes activitats també seran avaluables a la prova d'avaluació final.
30

Qualificació

-Projecte pedagògic escrit (60%). Es farà en grups de 6 a 8 persones i es lliurarà el dia de l'examen. Entre l'exposició i el lliurament s'hi podran introduir modificacions.
-Diari de camp (10%). S'haurà d’anar lliurant a les sessions de grup mitjà.
-Exposició a classe del projecte (15%). Cada grup tindrà 15' per a fer l'exposició i 5' per a respondre preguntes o fer comentaris.
-Treball individual de camp (15%). S'explicarà el primer dia de classe.

Observacions

Per a qualsevol de les activitats d’avaluació es pot utilitzar, i es recomana utilitzar-les, totes les fonts primàries (llibres, documents digitals, articles, vídeos, etc.) que es vulguin, però és necessari citar-les. Els treballs han de ser originals, el plagi total o parcial significarà el suspens automàtic de l’assignatura.

En tots els treballs s’avaluarà la comprensió de l’article, vídeo, conferència... la vinculació amb el contingut del programa i la reflexió crítica i aportacions de l’alumnat.

És necessari superar l'examen amb una nota de 5 o superior per tal de poder fer mitja amb la resta d'activitats.