Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Obtenir uns coneixements bàsics i generals sobre l'evolució i renovació dels diferents estils i èpoques en la història de la música, per poder aplicar aquests coneixements a la nostra pràctica educativa. Aquest treball es farà escoltant, relacionant, analitzant i reflexionant sobre les diferents músiques i estils amb una finalitat eminentment didàctica.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Aplicar recursos per elaborar propostes didàctiques amb i a partir dels mitjans audiovisuals.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació artística.
 • Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge visual, espacial, musical, i audiovisual per la comunicació i per l’expressió de les emocions.

Continguts

1. Les diferents èpoques en la història de la música: evolució i renovació del seu llenguatge i la seva estètica

2. Compositors i músiques més característics i representatius de cada època: selecció d'obres i compositors pel treball a l'escola primària

3. Formes , gèneres i estils de les diferents èpoques

4. Estudi de l'evolució dels diferents paràmetres i qualitats sonores i la seva relació amb la història de la música: textura, timbre, estructura, etc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 3,00 25,00 28,00
Prova d'avaluació 7,00 0 7,00
Sessió expositiva 25,00 15,00 40,00
Total 35,00 40,00 75

Bibliografia

 • Cazurra i Basté, Anna (2001 ). Introducció a la música : de l'antiguitat als nostres dies . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Alsina, Pep (1994 ). La Música i la seva evolució : història de la música amb propostes didàctiques i 49 audicions . Barcelona: Graó. Catàleg
 • González Martínez, Juan Miguel (2006 ). Materiales didácticos para el estudio de la historia de lamúsica . Murcia: Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Catucci, Stefano (2005 ). La Historia de la música : sonidos, instrumentos, protagonistas . Barcelona: Malsinet. Catàleg
 • Bonastre, Francesc (1999 ). Introducció a la història de la música . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Grout, Donald Jay (2001 ). Història de la música occidental (3ª ed.). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Salazar, Adolfo (1988 ). Conceptos fundamentales en la historia de la música . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Rowell, Lewis (1996 ). Introducción a la filosofía de la música : antecedentes históricos y problemas estéticos (2ª ed.). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Fubini, Enrico (1999 ). La Estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX . Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen escrit recuperable primer parcial Es tindrà en compte el nivel general de l'estudiant en la ubicació cronológica , com de les dades aportades, com del comentari de les audicions efectuades 40
Examen escrit recuperable. 2n parcial Es tindrà en compte el nivel general de l'estudiant en la ubicació cronológica , com de les dades aportades, com del comentari de les audicions efectuades 25
Confecció d'una proposta didàctica per l'escola on es treballi i s'adeqüi els continguts i les activitats treballats a l'aula d'infantil o primària.
es partirà d'una selecció de temes proposats pel professor per a la seva tria i adequació.
Es tindrà en compte el criteri, l'argumentació i la transposició i adequació didáctica pel treball a l'escola. 35
Classes expositives: èpoques, autors, estètiques, obres musicals, visualitzacions.
Línea del temps. Cronogrames d'una época determinada amb l'estudi i ampliació de continguts d'aquesta época.
l'Assistència és recomenable i servirá de ponderació per la nota final 0

Qualificació


L'anàlisi de les audicions i partitures, així com la transposició didáctica per a l'escola tindrà una ponderació del 35 %,

El 75% restant el configurarà uns examen parcials on s'inclouran, a part dels continguts treballats, audicions d'obres comentades i anàlisi de fragments de partitures.

L'avaluació contínua, assistència i participació a les pràctiques d'aula acabaran de ponderar la nota final.

S'acompanyarà en tot moment a l'estudiant per tal d'ajudar-lo a solucionar els dubtes que pugui tenir i es tindrà en compte el nivell de coneixements musicals d'on parteix i el grau que està fent, per tal de fer una avaluació el més acurada i justa possible.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol treball No presentat en la data assenyalada constarà com a NP en la nota final

Observacions

Segons el nivel que parteix cada alumne recomanem molt la lectura básica de la bibliografía recomenada així com de l'escolta activa d'obres musicals elementals.