Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Audició i educació sensorial a infantil i primària. Didàctica i pràctica de l'audició musical. Sensibilització i percepció sonora. Treball específic de les qualitats del so. Música i imatge a la didàctica musical. El Jocs Musicals interactius. So, tecnologia digital i creativitat.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Sensibilització i percepció auditiva.

2. Audició musical i la seva didàctica.

3. Paràmetres, Qualitats i Valors de la Música i el So: una aplicació didàctica.

4. L'ús de les tauletes i dispositius mòbils al servei de l'educació auditiva i reconeixement d'instruments.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 8,00 12,00 20,00
Lectura / comentari de textos 1,00 5,00 6,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Sessió participativa 17,00 24,00 41,00
Visionat/audició de documents 1,00 5,00 6,00
Total 29,00 46,00 75

Bibliografia

 • Díaz Gómez, Maravillas (DL 2007 ). Creatividad en educación musical . Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Catàleg
 • Finney, John Burnard, Pamela (c2007 ). Music education with digital technology. New York: Continuum. Recuperat 13-07-2010, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10285058 Catàleg
 • Alcalde, Jesús (2007 ). Música y comunicación : puntos de encuentro básicos . Madrid: Fragua. Catàleg
 • Aguilera Moyano, Miguel de (2008 ). Comunicación y música . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Aguirre, Pablo (2003 ). La Música en la escuela : la audición . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Crespo Viñegra, Julio (cop. 2004 ). Música digital : edita, convierte y graba tus ficheros deaudio (MP3, WAV...) . Madrid: Anaya Multimedia. Catàleg
 • Toch, Ernst (cop. 2001 ). Elementos constitutivos de la música : armonía, melodía, contrapunto y forma . Barcelona: Idea Books. Catàleg
 • Escalas i Llimona, Romà (DL 1993 ). Audició 1. Barcelona [etc.]: Publicacions musicals DINSIC [etc.]. Catàleg
 • Bustos Sánchez, Inés (DL 2001- ). La Percepción auditiva . Madrid: ICCE. Catàleg
 • Artigues, Manuel (1990 ). 51 audicions : aprendre a escoltar la música (2a ed). Barcelona: Teide. Catàleg
 • Aguilar, María del Carmen (cop. 2002 ). Aprender a escuchar música . Madrid: A. Machado Libros. Catàleg
 • Escalas i Llimona, Romà (DL 1993 ). Audició 1. Barcelona [etc.]: Publicacions musicals DINSIC [etc.]. Catàleg
 • Godoy; Joan de la Creu (2005). Les Respostes a la música : audicions i recursos didàctics. Barcelona: Dinsic. Catàleg
 • Levitin, Daniel J (c2006 ). This is your brain on music. New York, N.Y.: Dutton. Recuperat 05-07-2011, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10130584 Catàleg
 • Giménez i Morell, M. Teresa (1981 ). La Música a l'escola : audicions per a primera i segona etapa d'EGB . Barcelona: Edicions 62. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball pràctic 1: El Musicograma Fonaments i justificació. Aplicació de la didàctica. Creativitat i innovació. Adequació a les indicacion de la tasca. 30
Treball pràctic 2: estudi de casos Adequació a les pautes donades. Ús de les eines i recursos presentats. Cerca i ampliació de la información relativa al treball demanat. Creativitat i qualitat del producte final i de la seva presentació. 10
Comentari de text sobre les noves tecnologies (ipad) en l'aula Es tindrà en compte la qualitat i el novell de reflexió sobre el tema llegit i treballat 5
Treball Pràctic 3: Versions d'audicions a través de la tria d'una audició original clàssica i una contrastada en una altra versió contrastada Es tindrà en compte la qualitat i originalitat tan de l'original com de les possibles versions triades i treballades 15
Pràctica d'aula: audició musical, dictats auditius sobre temes relacionats amb les qualitats i els paràmetres del so, sobretot amb l'alçada, timbre, estructura i tonalitats. Educació i jocs sensorials. Recursos i usos de les tauletes i dispositius mòbils per l'educació auditiva. Assistència i participació en les petites pràctiques d'aula. Responsabilitat, respecte i treball en equip. 0
Examen final Correcta resolució de dictats de reconeixement d'instruments musicals, de petites formes musicals, modes majors i menors i alçades sonores així com el desenvolupament d'un petit tema didàctic treballat a les classes.
40

Qualificació

El treball del musicograma es realitzarà amb parelles i es valorarà tant la creativitat i singularitat de la proposta com la seva adequació a l'edat proposada. La presentació oral del exercici i el seu plantejament seran dos dels factors que més es valoraran, amb un 30 % del total.

L'estudi de casos es basarà en un treball amb grup. Es reflexionarà i treballarà sobre unes qüestions donades en relació a l'audició musical a l'escola i sobre el plantejament de qüestions relacionades entorn les qualitats del so, amb un valor del 10%.

El treball sobre les versions a partir d'una música o tema principal, serà un treball destinat a despertar l'esperit crític de tot auditor, tindrà un valor del 15 %

El comentari de text un 5% i es valorarà el nivell de reflexió, crítica i aportació personal envers el text i les seves idees.

El 40% restant el configurarà un examen final on s'inclouran dictats de reconeixement d'instruments musicals, de petites formes musicals i alçades sonores així com el desenvolupament d'un petit tema treballat a les classes.
L'avaluació contínua, assistència i participació a les pràctiques d'aula acabaran de ponderar la nota final.

S'acompanyarà en tot moment a l'estudiant per tal d'ajudar-lo a solucionar els dubtes que pugui tenir i es tindrà en compte el nivell de coneixements musicals d'on parteix i el grau que està fent, per tal de fer una avaluació el més acurada i justa possible.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es lliure en la data prevista algun dels treballs pràctics suposarà un No presentat a l'avaluació.

Observacions

És una assignatura eminentment pràctica i per tant l'assistència i participació així com les aportacions creatives seràn molt valorades