Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Disseny i càlcul d'estructures de formigó i acer. Disseny i càlcul d'estructures de fusta i d'obra de fàbrica. Disseny i càlcul de sistemes de fonamentació i contenció.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL LLORENS SULIVERA  / XAVIER VINYOLES I COMPTA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CB02 Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisi del comportament elàstic del sòlid
 • CE13 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis
 • CE15 Aptitud pel predimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per dirigir la seva execució material

Continguts

1. FORMIGÓ

          1.1. Dominis

          1.2. Comportament en front a diferents sol·licitacions

          1.3. Comprovació de seccions

2. ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ

3. ESTRUCTURES DE FUSTA

          3.1. Elements a flexió.

          3.2. Elements a compressió i inestabilitats.

4. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 52,5 85,5 138
Prova d'avaluació 12 0 12
Total 64,5 85,5 150

Bibliografia

 • Calavera Ruiz, José (1987). Cálculo de estructuras de cimentación. Instituto técnico de materiales y construcciones. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (2001). Muros de contención y muros de sótano. Instituto técnico de materiales y construcciones. Catàleg
 • CTE-SE-C Seguridad estructural: Cimientos (2007). Madrid: Consejo superior de Colegios de Arquitectos de España. Catàleg
 • CTE-SE-M Seguridad estructural: Madera (2008). Madrid: Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Catàleg
 • Argüelles Alvarez, Ramón (2000). Estructuras de madera. Asociación de investigación técnica de las industrias de la madera y el corcho. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis. Cal presentar un mínim de 2 pràctiques per bloc per poder ser avaluat positivament 10
Avaluacions Exament individual i escrit.
Part teòrica: 45%
Part pràctica : 45%
90

Qualificació

TIPUS D'EXAMEN
Avaluació continuada. Examen final

CRITERI D'AVALUACIO

.- Avaluació continuada.
El curs està format per 2 blocs que s’avaluen de forma independent.
La distribució de la nota per bloc, és la següent:
Part teòrica : 45%
Part pràctica : 45%
Exercicis : 10%

Cada bloc té una presentació de treballs associada. Aquesta presentació consta de 3 exercicis, que es distribueixen de la següent manera:
.- la presentació de 2 dels exercicis ÉS OBLIGATÒRIA per poder ser avaluat.
.- la presentació del tercer exercici permet incrementar fins a 2 punts la nota corresponent als exercicis.
La nota s’obté de fer la mitja geomètrica de les notes dels exercicis corresponents al bloc.

IMPORTANT:
LA PRESENTACIÓ DELS EXERCICIS ÉS OBLIGATÒRIA PER PODER APROVAR EL CURS.

EXEMPLE
Nota primer exercici: 6.50
Nota segon exercici: 5.90
Nota final : (6.50*5.90)^0.50=6.19

I suposem que es fa el tercer exercici:
Nota tercer exercici: 7.00
Nota final : (6.50*5.90*7.00)^0.33+(2*7/10)=7.85

L'alumne supera satisfactòriament el curs si:
la mitjana geomètrica de les notes finals de cada bloc, supera el 5.

EXEMPLE
(notes sobre 10)
PRIMERA AVALUACIÓ CONTINUADA.
.- nota del primer bloc :3.00
.- nota del segon bloc :6.50
.- nota exercicis primer bloc :7.00
(3*0.45)+(6.50*0.45)+(7*0.10) :4.975

SEGONA AVALUACIÓ CONTINUADA.
.- nota del segon bloc :8.00
.- nota del segon bloc :6.50
.- nota exercicis segon bloc :6.00
(8*0.45)+(6.50*0.45)+(6*0.10) :7.125

NOTA FINAL
(4.975*7.125)^0.50=5.95

.- Examen final.
En cas de no aprovar per avaluació continuada o de voler pujar la nota, l'alumne pot presentar-se a cadascuna de les diferents parts en el examen final. La nota final de curs s'obtindrà tenint en compte la millor nota de les obtingudes a cada bloc.

Assignatures recomanades

 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Geotècnia