Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura de Projectes tècnics s'entén com una assignatura de síntesi de la majoría de coneixements adquirits durant la carrera. Es pretén aproximar a l'alumne al desenvolupament de l'activitat professional pròpia d'una oficina tècnica mitjançant tres punts bàsics: 1) Un sistema de formació, en el que la funció docent és plantejar qüestions, incitant a que sigui l'alumne qui analitzi, gestioni i proposi solucions concretes. 2) Fomentar el raonament i la comprensió de la interacció dels diferents elements i sistemes que intervenen en el procés edificador, tant des de el punt de vista tecnològic com de la gestió de la tecnologia. 3) La voluntat que l'alumne tingui una participació activa a les aules i que s'involucri al màxim en el treball o projecte que desenvolupa.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS RODRIGUEZ CASELLAS  / JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CT08 Disseny de propostes creatives
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE01 Capacitat per interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, aixecaments de plànols i el control geomètric d'unitats d'obra
 • CE12 Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació i dels procediments i tècniques per avaluar l'eficiència energètica dels edificis
 • CE21 Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que facilitin l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn
 • CE25 Capacitat per analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis
 • CE27 Capacitat per aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seva gestió
 • CE28 Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requereixin projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració
 • CE29 Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària
 • CE30 Capacitat d'anàlisi de projectes d'execució i la seva translació a l'execució de les obres
 • CE32 Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de la promoció

Continguts

1. L'assignatura s'estructura en tres àrees de coneixement: /Construcció o tecnología de la construcció. /Gestió a l'edificació. /Instal·lacions,

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Sessió expositiva 30,00 30,00 60,00
Sessió pràctica 60,00 105,00 165,00
Total 90,00 135,00 225

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Desenvolupament projecte, Les activitas constituexin l'eix principal de treball de l'alumne i en elles es desenvolupa tot el contingut de l'assignatura.
Els continguts i format de presentació serà especificat a l'inici del curs.
Cada alumne farà totes les activitats segons el calendari establert.
Les activitats seran tutoritzades durant tot el curs i un cop entregades s'avaluaran i no es podran recuperar.
100

Qualificació

Les classes teòriques es plantegen obertes, amb la participació dels professors de l'assignatura i/o amb la colaboració de professionlas especialistes en algun tema concret.
Aquestes classes són de suport pel desenvolupament de les classes pràctiques i no seran avaluables.

Els treballs pràctics se avaluaran en funció de:
/Assoliment dels objectius proposats.
/Resolució tecnòlogica.
/Capacitat d'anàlisi i síntesi.
/Capacitat de treball en equip.
/Correccions d'aula.
/Participació activa a les sessions.
/Formalització.
/Compliment dels requeriments de lliurament i formals.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no entrega del treball.

Assignatures recomanades

 • Amidaments i pressupostos 1
 • Amidaments i pressupostos 2
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Construcció 5
 • Construcció 6
 • Dibuix 1
 • Dibuix 2
 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Estructures 3
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Materials 1
 • Materials 2