Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció al valor immobiliari. Mètodes de valoració. Normativa d'aplicació. Procediment de taxació. Interpretació d'informes de taxació. Valoracions cadastrals. Peritacions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT RIBERA ROGET  / JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
  • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  • CE24 Aptitud pel desenvolupament d'estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació

Continguts

1. Conceptes basics

          1.1. La valoració inmobiliaria

          1.2. Objecte i finalitat de la valoració inmobiliaria

          1.3. Conceptes i definicions

          1.4. El mercat inmobiliari

          1.5. Els prinicpis generals de la valoració inmobiliaria

          1.6. Els criteris de valoració

          1.7. Els métodes de valoració

          1.8. L'informe de valoració inmobiliaria. Estructura general

2. El marc legal de les valoracions inmobiliaries.

          2.1. Ordre ECO/805/2003

          2.2. Lley del Sól 8/2007

          2.3. Ordre EHA 3011/2007

          2.4. Ordre EHA 564/2008

3. Métodes de valoració

          3.1. Mètode del cost: VRB I VRN

          3.2. Mètode per comparació

          3.3. Mètodes residuals

          3.4. Mètode d'actualització

          3.5. Valoracions lligades a explotacions económiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 29 46 75
Total 29 46 75

Bibliografia

  • Pera González Nebreda-Julio Turmo de Padura-Eulalia Villaronga Sánchez (2006). La valoración inmobiliaria. Teoria y práctica. La Ley. Catàleg
  • Ayala Álvarez, Francisco Javier (DL 2011 ). Valoración inmobiliaria . Málaga: Vértice. Catàleg
  • García Palacios, Alberto (DL 1998 ). Valoración inmobiliaria pericial . Madrid: Agrícola Española. Catàleg
  • Pérez Lamas, Carlos (1997 ). Valoración inmobiliaria : aplicaciones urbanísticas y expropiaciones . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
  • Villanova Redondo, José Manuel (2009 ). Manual de valoración y gestión catastral . Málaga: Fundación Asesores Locales. Catàleg
  • Guimet Pereña, Jordi (2002 ). Valoración catastral de inmuebles urbanos. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 01-07-2015, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=AR088XXX Catàleg
  • Borrell i Calonge, Agustí (1998 ). La Práctica del dictamen pericial sobre la declaración administrativa del estado ruinoso de los edificios y sus criterios de valoración . Barcelona: Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats pràctiques plantejades a l'aula i resoltes, generalment, fora d'horari lectiu Els alumnes hauran de resoldre els casos proposats per el professor, aplicant els métodes de valoració més adients I redactant els informes pertinents, segons contingut I format exigit. 60
Examen L'alumne resoldrà de forma individual, un exàmen sobre el contingut exposat tant en les sessions teóriques com en les pràctiques. 40

Qualificació

S'avaluarà cada una de les activitats que es proposin amb els següents percentatges:
60% activitats pràctiques
40% resultat de l'exàmen

La nota final de l'assignatura s'obtindrà d' aplicar els percentatges especificats.
L'alumne superarà l'assignatura si la nota obtingua és igual o superior al 5.
L'assignatura NO DISPOSA DE CAP ACTIVITAT RECUPERABLE.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri de "no presentat" s'aplicarà quan l'alumne no resolgui CAP de les activitats de l'assignatura.