Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Protecció contra incendis Electricitat Il·luminació Qualitat de l'aire interior: ventilació i evacuació de fums. Arquitectura passiva. Calefacció Aire Condicionat Telecomunicacions Elevació vertical OBJECTIUS: - Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal·lació. - Tenir criteris de disseny per aplicar an cada cas les solucions adequades. - Conèixer els materials existents. - Saber calcular els elements que intervenen en una instal·lació, així com els espais que ocupen dins els edificis. - Saber com es realitza la posta en obra. - Criteris de control i manteniment.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELENA VILAGRAN GRAU
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

  • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
  • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
  • CE32 Aptitud per aplicar la normativa específica sobre instal · lacions al procés de l'edificació.
  • CE33 Capacitat per desenvolupar constructivament les instal · lacions de l'edifici, controlar i planificar la seva execució i verificar les proves de servei i recepció, així com el seu manteniment.

Continguts

1. Protecció contra incendis.

2. Instal•lacions de subministres d’electricitat, protecció i posta a terra.

3. Il•luminació.

4. Qualitat de l'aire interior: ventilació i evacuació de fums.

5. Arquitectura passiva.

6. Calefacció.

7. Aire condicionat.

8. Telecomunicacions.

9. Elevació vertical.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 55,00 55,00 110,00
Prova d'avaluació 5,00 35,00 40,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

  • Codigo Técnico de la Edificación. DB-SI, DB-HE, DB-SU, DB-HS (2006). Real Decreto 314-2006. Catàleg
  • Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (2002). Real Decreto 842/2002. Catàleg
  • Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) (2007). RD 1027/2007. Catàleg
  • Luis Jesús Arzmendi Barnes (1995). Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. EUNSA. Catàleg
  • CARRIER (1996). Manual de aire acondicionado - CARRIER. Marcombo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen Segons programa assignatura 40
Classes pràctiques d'aula. Segons desenvolupament assignatura 30
Classes pràctiques de laboratori. Segons desenvolupament assignatura 30

Qualificació

Examen de teoria (Ex) = 40%
Pràctiques d'aula (Pa) = 30%
Pràctiques de laboratori (Pl) = 30%


L'exàmen és un proba teòrica-pràctica, única global de tot el temari explicat a classe. Només hi ha una sola convocatòria i no és recuperable. No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. La seva incidència sobre la nota final és d'un 40%.
Es faran tres pràctiques d'aula avaluables de contingut parcial. La seva incidència sobre la nota final és d'un 30%. Es a dir: (10%+10%+10%). No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No son recuperables.
Les pràctiques de laboratori consisteixen en l'elaboració d'un projecte sobre les instal·lacions que s'expliquen aplicades a un edifici. El treball és en equip i es fa una sola entrega. La seva incidència sobre la nota final és d'un 30%.No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No és recuperable.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Obtenció de la nota (N):
( N ) = %(Ex) + %(Pa) + %(Pl)
L’assignatura es considera aprovada si ( N )=5 o superior
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Al tractar-se d’un sistema d’avaluació continuada, només es considera l’opció de No Presentat quan un alumne faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
(computat segons el % de ponderació de cada activitat detallat en els criteris d’avaluació)

Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat igual o més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.


Observacions

Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores, de les quals aproximadament 1/3 corresponen a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
- desenvolupament dels treballs / activitats
- recerca de bibliografia / informació complementaria
- estudi / preparació dels temes