Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
- Els elements constructius. Generalitats: components i fases del procés edificatori. Anàlisi d'un procés constructiu genèric. Normativa general apicable. Conceptes bàsics de LOE i Codi tècnic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS RODRIGUEZ CASELLAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • CB08 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CE38 Coneixement dels materials i sistemes constructius o prefabricats emprats en l'edificació, les seves varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.

Continguts

1. TEMA 1. CONCEPTES INICIALS 1.1.- Introducció al procés edificatori. Definició. Tipologies. Fases d’un procés edificatori comú. Agents. Normatives d’aplicació. Avantprojecte, Projecte Bàsic i Projecte Executiu. Control de Qualitat 1.2.- L.O.E. Conceptes bàsics. Agents. Garanties i responsabilitats 1.3.- Codi Tècnic. Estructuració. Conceptes bàsics.

2. TEMA 2. ANÀLISI D'UN PROCÉS CONSTRUCTIU GENÈRIC 2.1.- Treballs preliminars. Enderrocs 2.2.- SubEstructura. 2.2.1 Moviments de terres 2.2.2 Fonaments. Superficials i profunds 2.2.3 Murs de contenció. 2.3.- SuperEstructura. 2.3.1 Elements verticals de suport. 2.3.2 Elements horitzontals. Sostres. 2.3.3 Cobertes. Planes i inclinades 2.3.4 Tancaments exteriors 2.3.5 Divisions interiors 2.4.- Serveis. Instal.lacions. 2.4.1 Sanejament. Interior-Exterior 2.4.2 Aigua sanitària 2.4.3 Electricitat 2.4.4 Gas 2.4.5 Calefacció 2.4.6 Climatització 2.4.7 Telecomunicacions 2.4.8 Transport 2.5.- Acabats 2.5.1 Parets exteriors 2.5.2 Parets interiors 2.5.3 Paviments 2.5.4 Sostres 2.5.5 D’estructura 2.6.- Complements 2.6.1 Fusteria exterior 2.6.2 Fusteria interior 2.6.3 Mobles de cuina 2.6.4 Serralleria 2.7.- Treballs Exteriors 2.7.1 Tancament del solar 2.7.2 Acabats del solar 2.7.3 Complements

3. TEMA 3. CODI TÈCNIC. ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ. 3.1.- Conceptes generals. DB-SE-AE 3.2.- Tipus d’accions. 3.3.- Correspondència entre el DB-SE-AE i un procés constructiu genèric. 3.4.- Aplicació pràctica. Càlcul d’un fonament superficial aïllat en un edifici.

4. TEMA 5. HISTÒRIA 5.1.- Arcs i voltes. 5.1.1 Antecedents històrics. 5.1.2 Tipologies. 5.1.3 Aplicació en un procés constructiu actual.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 51 76 127
Sessió pràctica 9 14 23
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Diccionari visual de la construcció (2000 ) (2a ed.). Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques :Termcat. Catàleg
 • Ley de ordenación de la edificación : Ley 38. . Catàleg
 • Código técnico de la edificación : CTE (2006 ). Madrid: Leynfor Siglo XXI. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • Allen, Edward (1982 ). Cómo funciona un edificio : principios elementales . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Petrignani, Achille (DL 1973 ). Tecnologías de la arquitectura (2ª tir.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Torroja, Eduardo, (1991 ). Razón y ser de los tipos estructurales (7ª ed.). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Catàleg
 • Valeri Ferret, Josep Maria (1986 ). Diccionari manual de la construcció : (equivalències en castellà i índex castellà. Barcelona: ITEC. Catàleg
 • Paniagua Soto, José Ramón (cop. 1978 ). Vocabulario básico de arquitectura . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Beinhauer, Peter (cop. 2006 ). Atlas de detalles constructivos : con más de 400 ejemplos. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Benavent, Pere (1983 ). Cómo debo construir : manual práctico de construcción de edificios (9ª ed). Barcelona: Bosch. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 2009 ). Les Claus per a construir l'arquitectura (2a ed. en català rev. conforme al CTE). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques :Gustavo Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRÀCTIQUES PROCES EDIFICATORI. NORMATIVA, PRESSUPOST, ETC L'alumne haurà de resoldre els treballs que se li plantejaran a les sessions pràctiques de l'assignatura. Els treballs seran de diferent durada segons l'exercici a resoldre. Per tal de poder fer mitja en l'avaluació total del curs és imprescindible que la puntuació d'aquesta
activitat sigui igual o superior al 4.
10
PRÀCTIQUES PROCES CONSTRUCTIU. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU D’UNA EDIFICACIÓ CONCRETA. L'alumne haurà de resoldre els treballs que se li plantejaran a les sessions pràctiques de l'assignatura. Els treballs seran de diferent durada segons l'exercici a resoldre. Per tal de poder fer mitja en l'avaluació total del curs és imprescindible que la puntuació d'aquesta
activitat sigui igual o superior al 4.
10
PRÀCTICA PER L'APLICACIÓ DEL CTE DB-SE AE EN UNA FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL D'UNA EDIFICACIÓ EN CONCRET. L'alumne haurà de resoldre els treballs que se li plantejaran a les sessions pràctiques de l'assignatura. Els treballs seran de diferent durada segons l'exercici a resoldre. Per tal de poder fer mitja en l'avaluació total del curs és imprescindible que la puntuació d'aquesta
activitat sigui igual o superior al 4.
10
TREBALL PRACTIC DE CURS Treball global de curs realitzat per grups amb diferents temes. 20
PROVES AVALUACIO L'alumne haurà de resoldre de forma individual les qüestions teóriques i pràctiques plantejades segons els temari tractat a les sessions de teoria i de pràctqiues de laboratori. 0
EXAMEN FINAL L'alumne haurà de resoldre de forma individual les qüestions teóriques i pràctiques plantejades segons els temari tractat a les sessions de teoria i de pràctqiues de laboratori. 50

Qualificació

TEORIA
Al final del període es plantejarà un examen teòric, en que s’avaluarà els coneixements adquirits en els temes exposats a classe i en els temes del temari que s'hagin plantejat a classe i desenvolupat individualment per l'alumne.


PRÀCTIQUES/ACTIVITATS
Les pràctiques d’aula i laboratori seran l’aplicació del que s’ha explicat a les sessions teòriques


AVALUACIÓ
La nota global de l’assignatura es calcularà en funció del barem següent:
1.- El 50% de la nota global serà la nota resum de les pràctiques d’aula i laboratori
2.- El 50% de la nota global serà la nota resultant de l’examen i proves avaluació que eliminaran matèria.

6
Per aprovar l'assignatura, cal fer la totalitat de treballs i/o pràctiques.es tenen que presentar en la data senyalada, el retard en el seu lliurament es considera no presentada.
No fer la totalitat dels treballs i/o pràctiques significa NO tenir dret a l’examen.