Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi de la història de la llengua espanyola i dels principals períodes d'estandardització, amb especial atenció als estudis gramaticals i lexicogràfics de la història de l'espanyol.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL PUJOL PAYET
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E3. Estar familiaritzat i saber manejar els principals programes i recursos informàtics aplicats específicament a l'estudi de la llengua i la literatura.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E7. Aplicar els coneixements tècnics i formals adquirits durant el grau a fenòmens lingüístics no estudiats, de forma original i creativa.
 • E9. Conèixer les etapes bàsiques de l'evolució de la gramàtica espanyola des dels inicis fins a l'actualitat i ubicar-les en el context històric, cultural i social.

Continguts

1. La evolución del español: grafías, sonidos y palabras. La historia que esconden las palabras. Instrumentos para el estudio de la historia del español.

2. De los orígenes del idioma a la constitución de las lenguas medievales. Lenguas prerromanas. La romanización. El latín tardío y medieval. Influencias germánicas. Influencias arábigas.

3. El castellano medieval. Cuestiones gráficas y fonético-fonológicas. Morfología y Léxico. Los diccionarios de Nebrija.

4. El español clásico. Cuestiones gráficas y fonético-fonológicas. Morfología y léxico. El "Tesoro" de Covarrubias.

5. El español moderno. Cuestiones gráficas y fonético-fonológicas. Morfología y Léxico. El "Diccionario de Autoridades".

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 7,50 7,50
Elaboració individual de treballs 2,00 58,00 60,00
Lectura / comentari de textos 0 27,00 27,00
Prova d'avaluació 0 6,00 6,00
Sessió participativa 42,00 7,50 49,50
Total 44,00 106,00 150

Bibliografia

 • Bargalló Escrivà, Maria Garriga Escribano, Cecilio Gil Fernández, Juana (cop. 2000 ). 25 años de investigación en la lengua española . Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques. Catàleg
 • Blecua, José Manuel (Blecua Teijeiro) Sala, Lídia (1998 ). Estudios de grafemática en el dominio hispánico . Salamanca: Universidad de Salamanca [etc.]. Catàleg
 • Cano Aguilar, Rafael (1992 ). El Español a través de los tiempos (2ª ed.). Madrid: Arco Libros. Catàleg
 • Cano Aguilar, Rafael (2005 ). Historia de la lengua española (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Coromines, Joan (1980-1991 ). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Duran, Xavier (2007 ). Les Històries que les paraules amaguen . Barcelona: Mina. Catàleg
 • Echenique, María Teresa (2005 ). Diacronía y gramática histórica de la lengua española (3ª ed., rev y act.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • García-Macho, María Lourdes (2001 ). Gramática histórica de la lengua española : Morfología . Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Grandgent, C.H (1970 ). Introducción al latín vulgar (4ª ed.). Madrid: C.S.I.C.. Catàleg
 • Lapesa, Rafael (1981 ). Historia de la lengua española (9ª ed., corregida y aumentada). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Lleal, Coloma (cop. 1990 ). La Formación de las lenguas romances peninsulares . Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Lloyd, Paul M (1993 ). Del latín al español. Fonología y morfología históricas de la lengua española . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Menéndez Pidal, Ramón, 1869-1968 Lapesa, Rafael Andrés Castellanos, Mª Soledad (1982 ). Crestomatía del español medieval (3ª ed). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Menéndez Pidal, Ramón (1999 ). Manual de gramática histórica española (23ª ed.). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Penny, Ralph (1993 ). Gramática histórica del español . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pons Rodríguez, Lola (cop. 2010 ). La Lengua de ayer : manual práctico de historia del español . Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Quilis, Antonio (2003 ). Introducción a la historia de la lengua española . Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Väänänen, Veikko (1988 ). Introducción al latín vulgar (3ª ed., rev. y corregida). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Wright, Roger (1989 ). Latín tardío y romance temprano en España y la Francia carolingia . Madrid: Gredos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prueba de evaluación La prueba de evaluación consiste en un examen sobre los contenidos referentes a las cuestiones gráficas, fonético-fonológicas, morfológicas y léxicas tratadas en los comentarios lingüísticos elaborados en clase. 30
Trabajo: la vida de un verbo en la historia del español El trabajo consiste en trazar la historia lingüística y social de una palabra, escogida por el alumno. 30
Asistencia y participación en las clases Se tendrá en cuenta el número total de clases a las que asiste el alumno y su participación en las actividades llevadas a cabo en ellas. 40

Qualificació

La calificación de la asignatura responde a la evaluación siguiente:
1) Asistencia y participación en las clases (40%)
2) Examen (30%)
3) Trabajo: la vida de una palabra (30%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La calificación de la asignatura será NO PRESENTADO cuando el alumno no haya participado en la asignatura o bien haya participado solo en un apartado objeto de evaluación.

Assignatures recomanades

 • Gramàtica històrica i variació lingüística