Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi i pràctica avançada de les tècniques i aplicacions dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Aprenentatge dels principals processos en per implementar un SIG en una organització: anàlisi de l'estructura i necessitats de l'organització, processos d'adquisició de dades, disseny i creació d'una base de dades, resolució de problemes mitjançant l'anàlisi espacial i publicació de resultats per Internet. La majoria de programari utilitzat serà de codi lliure.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DIEGO VARGA LINDE
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup ER

Durada:
Anual
Professorat:
DIEGO VARGA LINDE
Idioma de les classes:

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...).
 • 20 Interpretar i interrelacionar els diferents tipus d'informació territorial.
 • 21 Interpretar mapes topogràfics, ortofotomapas, fotos aèries i imatges satèl·lit.
 • 23 Dominar l'ús dels sistemes d'informació geogràfica.
 • 24 Realitzar anàlisis territorials a partir de la integració de diferents tecnologies de la informació geogràfica.

Continguts

1. Fonts de dades gegràfiques

          1.1. Adquisició i modificació de dades vectorials

          1.2. Adquisició i modificació de dades raster

          1.3. Catàlegs de dades i Infrastructures de dades espacials

          1.4. Les Metadades

2. Bases de dades espacials

          2.1. Les bases de dades espacials i els SIG

          2.2. Disseny d'una base de dades

          2.3. Execució de consultes a la base de dades

3. Anàlisi geogràfica avançada mitjançant un SIG

          3.1. Introducció a l'anàlisi geogràfica o espacial

          3.2. La documentació de processos d'anàlisi espacial

          3.3. Realització d'anàlisi geoestadística

          3.4. Realització d'anàlisi de xarxes

4. Teledetecció

          4.1. Principis bàsics de la Teledetecció

          4.2. Interpretació visual d'imatges de satèl·lit

          4.3. Processament d'imatges satèl·lit

5. Fotogrametria aèria amb tecnologia UAV’S (drons)

          5.1. Planificació de vols

          5.2. Presa d’imatges i dades amb UAV

          5.3. Post-processament d’imatges i dades obtingudes

6. Mapes a Internet

          6.1. LSA directiva INSPIRE

          6.2. OGC i els estàndards més utilitzats

          6.3. Configurar un servidor i un client WMS

          6.4. Les Metadaes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 10 30 40
Resolució d'exercicis 30 10 40
Sessió expositiva 20 0 20
Sessió pràctica 40 10 50
Total 100 50 150

Bibliografia

 • Luque Ruiz, Irene (DL 1997 ). Diseño y uso de bases de datos relacionales . Madrid: RA-MA. Catàleg
 • de Miguel et al. (2001). Diseño de Bases de Datos – Problemas Resueltos. Alfaomega Grupo Editor.
 • Rigaux, Philippe (2001 ). Spatial Databases with application to gis . San Francisco: Morgan Kaufmann. Catàleg
 • Tomlinson, Roger F (cop. 2003 ). Thinking about GIS : geographic information system planning for managers . Redlands, CA: ESRI. Catàleg
 • Longley, Paul (cop. 2005 ). Geographic information systems and science (2nd ed.). Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Coll Aliaga, Eloína (DL 2005 ). Introducción a la publicación de cartografía en Internet . Valencia: Editorial de la UPV. Catàleg
 • Kanellopoulos, I. (2005 ). Nature-GIS guidelines : technical guidelines for spatial data infraestructures for protected areas . Luxembourg: Offie for Official Publication of the European Communities. Catàleg
 • Batty, Michael (cop. 2005 ). GIS, spatial analysis, and modeling . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Avances en las infraestructuras de datos espaciales (2006). Dins (Ed.), Jornadas Técnicas de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (3es : 200 (, p. 190). Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I, DL 2006.
 • Steinberg, Steven J (2006 ). GIS : geographic information systems for the social sciences : investigating space and place . Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications. Catàleg
 • Markus Neteler and Helena Mitasova (2007). Open Source GIS: A GRASS GIS Approach (Third Edition). New York: Springer. Catàleg
 • Osorio Madrid, X I. et al. (2008). Uso de la IDE en diferentes perfiles profesionales. Dins (Ed.), Actas de V Jornadas Técnicas de la IDE de España JIDEE 2008 IDE, Aplicaciones al (, p. 0). Tenerife : Ministerio de Fomento.
 • Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008 ). A primer of GIS. New York: Guilford Press. Recuperat 05-07-2013, a http://www.myilibrary.com?id=135686 Catàleg
 • Shekhar, Shashi (cop. 2008 ). Encyclopedia of GIS : with 723 fugures and 90 tables . New York: Springer. Catàleg
 • Allen, David W (2009 ). GIS tutorial II : spatial analysis workbook . Redlands, California: ESRI Press. Catàleg
 • Kennedy, Michael (cop. 2009 ). Introducing geographic information systems with ArcGIS : a workbook approach to learning GIS (2nd ed.). Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Quirós Hernández, Manuel (2011 ). Tecnologías de la información geográfica (TIG). [Salamanca]: Universidad de Salamanca. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions pràctiques Assitència i presentació portafoli de pràctiques 30
Resolució de problemes d'anàlisi espacial Resolució correcta dels exercicis i interpretació dels resultats 30
Resolució d'un cas pràctic d'anàlisi espacial i publicació dels resultats a través d'un visor web Resoldre correctament els objectius plantejats 40

Qualificació

Es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, amb la utilització tant de SIG lliures com comercials. Es veuran múltiples eines i processos i on es plantejarà un cas d'estudi que s'anirà desenvolupant.

La nota final s'obtindrà de la mitjana ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d'avaluació (sempre que aquesta sigui superior o igual a 5 sobre 10).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'entendrà com a NO PRESENTAT aquell estudiant que deixi de presentar més d'una de les pràctiques establertes i no es presenti al 80% de les sessions pràctiques.

Observacions

L'assignatura vol dotar a l'alumne del coneixement i les habilitats necessàries per a la implementació d'un Sistema d'Informació Geogràfica en el context d'una organització.

Per assolir aquest objectiu, es treballarà sobre un cas d'estudi concret, en el qual s'aniran desenvolupant les diferents fases d'implementació.

El programari utilitzat al llarg de la majoria de l'assignatura serà de codi obert.

Assignatures recomanades

 • Sistemes d'informació geogràfica