Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-les de forma ajustada.- Relacionar els relats literaris amb els relats audiovisuals.- Relacionar les imatges, el text escrit i els sons en un discurs multimediàtic.-Conèixer els elements que intervenen en la manipulació de les imatges, sobretot els efectes de muntatge i de postproducció.-Analitzar la temporalitat interna dels relats escrits i cinematogràfics, les estratègies de versemblança per a la construcció de ficcions i documentals. (Edició digital, - David Serra) Aquesta assignatura contempla una introducció a la terminologia bàsica i a les diferents fases que configuren el procés d’edició d’un llibre. En classes que alternaran l’exposició teòrica, l’aplicació pràctica i la reflexió dialogada en col•lectiu, s’analitzaran els diferents tipus de suport de la cultura escrita i la revolució editora, lectora i de recepció cultural originada per les noves tecnologies i la irrupció del llibre digital. Gestió i edició de continguts digitals, fent una aproximació pràctica dels recursos necessaris per a la producció real d'un producte-escrit. (Documental Creatiu, a cura d'Ingrid Guardiola) Aproximació al documental cinematogràfic, no només des del punt de vista històric, sinó també narratiu, estructural, així com pràctic. A partir de l’anàlisi dels autors i obres més representatives, l’assignatura s’estructura a partir de 6 blocs temàtics que pretenen donar a conèixer les diferents tipologies documentals, sobretot les que emergeixen a partir dels anys 60’s, sempre contextualitzades amb els seus precedents històrics. Els blocs temàtics són: documental i avantguarda, documental d’observació, docu-assaig, documental, política i història, primera personal i, finalment, docu-ficcions i formats híbrids. Objectius de l’assignatura de "Documental Creatiu": • Conèixer els diferents moviments històrics al voltant del “documental creatiu”. • Conèixer els directors i obres claus del “documental creatiu”. • Saber analitzar i interpretar el llenguatge cinematogràfic de les obres audiovisuals. • Conèixer les diferents tècniques d’edició documental. • Aplicar els coneixements sobre el llenguatge cinematogràfic a l’edició de documentals. • Saber elaborar un projecte documental en funció dels continguts, objectius i tècniques esmentades.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
INGRID GUARDIOLA SANCHEZ  / DANIEL PITARCH FERNANDEZ  / DAVID SERRA NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
INGRID GUARDIOLA SANCHEZ  / DANIEL PITARCH FERNANDEZ  / DAVID SERRA NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CTUdG14 Identificar llocs de treball en funció de les possibilitats que ofereix el mercat – local i global – i de les competències pròpies
 • T11. Analitzar, sintetitzar de manera crítica les diferents produccions culturals.
 • T13. Reflexionar sobre la funció i el sentit ètic del professional de la comunicació al món contemporani.
 • E53. Relacionar els relats literaris amb els relats audiovisuals.
 • E55. Analitzar la temporalitat interna dels relats escrits i cinematogràfics, les estratègies de versemblança per a la construcció de ficcions.
 • E57. Identificar els elements que intervenen en la manipulació de les imatges, sobretot els efectes de muntatge i de postproducció.

Continguts

1. (BLOC "EDICIÓ") Edició del llibre. 1 (David Serra): Gestió Edició Digital 1.1 Programari gràfica interactiva 1.2 Gestió hipertextual - Optimització recursos gràfics 1.3 Gestió infogràfica de dades 1.4 Tipografia 1.5 Maquetació Digital 1.6 Suports digitals i plataformes de distribució 1.7 Gestió del Disseny

2. (BLOC "DOCUMENTAL CREATIU") Programa docent: 1) INTRODUCCIÓ AL DOCUMENTAL 2) DOCUMENTAL I AVANTGUARDA 2.1. Soviètics 2.2 Sinfonies Urbanes 2.3 Avantguardes i cinema experimental Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. L’encadenat i la fosa. 2. Acceleració i ralentit. 3. L’estranyament o singularització. 4. El conflicte. 5. El muntatge intel·lectual. 6. El muntatge rítmic. 7. El muntatge formal. 3) DOCUMENTAL OBSERVACIONAL I ETNOGRÀFIC 3.1 Grierson, Flaherty i l’Escola Britànica. 3.2 Direct Cinema i etnografia 3.3 Nou Cinema Observacional Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. L’observació. 2. El pla seqüència. 3. El muntatge en continuïtat espacio-temporal. 4) DOCU-ASSAIG Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge metafòric. 2. El muntatge poètic. 5) DOCUMENTAL, HISTÒRIA I POLÍTICA 5.1 Documental i propaganda 5.2 Documental i reflexió històrica 5.3 Documental i documents privats Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge ideològic. 2. Muntatge narratiu vs. expressiu. 3. El fragment com a garantia discursiva. 6) EN PRIMERA PERSONA Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge subjectiu. 2. El punt de vista narratiu en primera persona. 3. L’element confessional. 7) DOCU-FICCIONS, MOCKUMENTARIES, DOCU-DRAMES I ALTRES DISLOCACIONS DOCUMENTALS Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. La construcció de la veracitat i la credibilitat. 2. La construcció del sentit. 3. Usar mitjans i fonts alienes amb fins desviats. 4. Dialèctica entre la imatge documental i la ficció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 145 115 260
Total 145 115 260

Bibliografia

 • Campàs, Joan (2005 ). L'Hipertext . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Chartier, Roger (1993 ). Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Darnton, Robert (2010 ). Digitalitzar és democratitzar? : el cas dels llibres . Barcelona: Arcàdia. Catàleg
 • Millán, José Antonio (2005 ). Perdón imposible : guía para una puntuación más rica y consciente . Barcelona: RBA. Catàleg
 • Millán, José Antonio (1998 ). De redes y saberes : cultura y educación en las nuevas tecnologías . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Moret, Xavier (2002 ). Tiempo de editores : historia de la edición en España, 1939-1975 . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Olson, David R (DL 1998 ). El Mundo sobre el papel : el impacto de la escritura y lalectura en la estructura del conocimiento . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Pujol, Josep M (1995 ). Ortotipografia : manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic (2ª ed., revisada). Barcelona: Columna. Catàleg
 • Rico, Francisco (1994). Figuras con paisaje. Galaxia Gutenberg y Círculo de lectores. Catàleg
 • Zali, Anne (1999 ). L'Aventure des écritures. La page . Paris: Bibliothèque nationale de France. Catàleg
 • Calasso, Roberto (2007 ). La Follia que ve de les nimfes . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • BARNOUW, E. (1996). El documental. Historia y estilos. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • BOURRIAUD, N. (2007). Postproducción : la cultura como escenario : modos en que el arte reprograma el . Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Catàleg
 • CATALÀ, J.M., CERDÁN, J., TORREIRO, C., (ed’s) (2001). Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en España. Festival de Cine Español de Málaga/ Ocho y medio, Libros de Cine. Catàleg
 • CASIMIRO, T., CERDÁN, J. (2005). Documental y vanguardia. Barcelona: Cátedra. Catàleg
 • COUSINS, M., MACDONALD, K. (1996). Imagining reality: the Faber Book of Documentary. Londres: Faber & Faber. Catàleg
 • GARCÍA, S., GÓMEZ, L. (2009). Piedra, papel, tijera, el collage en el cine documental. Madrid: Textos Documenta. Catàleg
 • NICHOLS, B. (1997). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • OROZ, E., DE PEDRO, G. (ed’s) (2009). La risa oblicua: tangentes, paralelismoes e intersecciones entre documental y hu. Madrid: Textos Documenta. Catàleg
 • ORTEGA, M.L. (2007). Espejos rotos: aproximaciones al documental norteamericano contemporáneo. Madrid: Textos Documenta. Catàleg
 • PÉREZ, O. (2010). La metamorfosis referencial en el documental. FORMATS,, . Recuperat , a http://www.upf.edu/materials/depeca/formats/si_flash2.htm Catàleg
 • RENOV, M. (2004). The Subject of documentary. Londres: University of Minnesota Press. Catàleg
 • RENOV, M., (Ed) (1993). Theorizing Documentary. Nova York: Routledge. Catàleg
 • KRIGER, J., (2012). Animated realism: a behind the scenes look at the animated documentary genre . Oxford: Focal. Catàleg
 • RHODES, G.D., PARRIS, J., (ed.) (2006). Docufictions: Essays on the intersection of documentary and fictional filmmaking. Londres: McFarland&Company, Inc., Publisher. Catàleg
 • BRUZZI, S., (1999). New documentary: a critical introduction. Londres: Routledge. Catàleg
 • ROSCOE, J., HIGHT, C. (2001). Faking it: Mock-documentary and the subversion of factuality . Manchester, Nova York: Manchester University Press. Catàleg
 • SÁNCHEZ NAVARRO, J., HISPANO, A. (ed’s) (2001). Imágenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de la no-ficción. Barcelona: Glénat. Catàleg
 • VERTOV, D. (1977). Escritos y Diarios de Trabajo. Buenos Aires: Nueva Visión.
 • WEINRICHTER, A. (2004). Desvíos de lo real: el cine de no ficción. Madrid: T&B Editores. Catàleg
 • WINSTON, B. (1995). Claiming the real: the documentary film revisited. Londres: British Films Institute.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Edició del llibre
Lectures:
“L’edició com a gènere literari”, La follia que ve de les nimfes. Roberto Calasso. Barcelona: Quaderns Crema, 2007, p. 92-103. Traducció d’Anna Casassas.


. “El libro electrónico y digital ena ecología informacional: avaces y retos”. Francisco-Javier García-Marco. El profesional de la información, v. 17, n.4, Julio- Agosto 2008, p. 373 – 389. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2008/julio/02.pdf

. “Diseño de libros para dispositivos de tinta electrónica”. Pablo Lara-Navarro, Begoña Gros-Salvat i Magí Almirall. El profesional de la información, v. 17, n.4, Julio- Agosto 2008, p. 390 – 394.

. “Las bibliotecas y el futuro digital”, dins El coloquio de los lectores. Darnton, Robert. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2003. P. 25-40.

. “La biblioteca digital com a lloc”. Jeffrey Pomerantz i Gary Marchionini. Journal of documentation, Vol. 63, número 4 (2007), p. 505-533,. Traduït per Mònica González i Gavara:
http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/12996/Traduccio36.pdf;jsessionid=9B3E0025C64D04402FF40052661B3A13.recercat2?sequence=1

. “Letras sin imprenta. Ciberliteratura, blogs, narrativas cross-media”, Vicente Luis Mora, dins Literatura y Bellas artes. Francisco Rico / Jordi Gracia / Antonio Bonet (Ed.). Madrid: Biblioteca Nueva, 2009, p. 313 – 352.

Taller pràctic d'edició: creació i correcció de continguts. Estudi dels principals moments de la història de l'edició i difusió de textos. 50
(BLOC "DOCUMENTAL CREATIU")
Assistència a classe i elaboració dels exercicis. 10
(BLOC "DOCUMENTAL CREATIU"): Realització d’una peça documental de 5 a 10 minuts. Individual o en parelles (BLOC "DOCUMENTAL CREATIU"): Es valorarà: treball invertit / coherència general del projecte / originalitat, risc, caràcter propi / qualitat tècnica 40

Qualificació

Bloc d'Edició (David Serra):
Programari gràfica interactiva; programari gestió hipertextual; programari maquetació digital; gestió infogràfica; suports digitals i plataformes de distribució; maquetació digital. El repartiment de la nota d'aquesta es farà seguint la següent distribució: 15% participacio/assistència; 25% pràctiques específiques; 60% realització producte-maqueta suport digital.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de les activitats i la no presentació als exàmens equival a zero.