Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
En la definició de les identitats europees, les llengües han tingut i segueixen tenint un paper fonamental, i no pas per casualitat. La història de les llengües d’Europa és, veritablement, la història d’una construcció cultural que comporta la convergència dels parlars amb més afinitats, la desaparició de moltes particularitats lingüístiques que no resultaven convenients, l’emfasització de certs trets lingüístics que permetien remarcar les diferències, etc. Amb ritmes i cronologies diferents, l’esquema de l’elaboració de les llengües nacionals europees és similar. El seminari permetrà analitzar en paral•lel la trajectòria històrica de diferents llengües europees i proporcionarà d’aquesta manera un context interpretatiu molt més complet per als continguts impartits en les assignatures obligatòries de l’estudi sobre la història de la pròpia llengua.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GIOVANNI PIETRO ALBERTOCCHI PIOLI  / FRANCESC FELIU TORRENT  / JOAN FERRER COSTA  / FRANCESC XAVIER LAMUELA GARCIA  / JOSEP MARIA NADAL FARRERAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • T6. Ser conscients de la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa.
 • E10. Valorar la interacció entre les llengües i altres dimensions socials i analitzar problemes lingüístics concrets tenint en compte aquestes dimensions.
 • E21. Adquirir coneixements bàsics d'una tercera llengua romànica i/o de la seva literatura (francès o italià) que permetin la lectura comprensiva de texts literaris o científics en aquesta llengua i la comunicació oral i escrita a un nivell bàsic.

Continguts

1. Les llengües històriques d’Europa (1cr.) Avel.lina Sunyer i J.M. Nadal. [1.1. L’indoeuropeu i el món lingüístic previ / 1.2. Famílies lingüístiques i macroespais geopolítics / 1.3. L’estatus de les diferents llengües: tipologia (llengües imperials, llengües nacionals d’estat, llengües sense estat, subllengües, llengües sense territori…)]

2. Les llengües europees com a artefactes: la construcció i la imposició d’un model i d’una idea (1cr.) Francesc Feliu [2.1. L’escripturació dels vulgars / 2.2. La necessitat de codificació: la llengua correcta / 2.3. La voluntat d’institucionalització / 2.4. La lingüística i la llengua estàndard]

3. De les llengües comunes a les llengües nacionals: històries més o menys inacabades (el món romànic) [3.1. La construcció de l’italià, (1 cr.) Giovanni Albertocchi / 3.2. La construcció del francès. El cas occità (2 cr) X. Lamuela / 3.3. La construcció del romanès (1 cr.) Xavier Lamuela / 3.4. La construcció del portuguès (1cr.) Joan Ferrer / 3.5. La construcció de l’espanyol. (1 cr.) Carlos Sánchez (UAB) / 3.6. La construcció del català. Un cas singular (1 cr.) Francesc Feliu]

4. Diversitat de Llengües i benestar lingüístic. Cicle de conferències organitzat per l’ODELLEUM i els estudis de Català i Espanyol de la UdG i el Centre Cultural de la Mercè. Lloc: Centre Cultural de la Mercè (18 h). [1. La perplexitat babèlica: un món de llengües per al segle XXI (Josep M. Nadal, UdG/IEC), dia 18 de novembre / 2. Els límits meridionals del català (Brauli Montoya, UA/IEC), dia 20 de novembre / 3. Les llengües a Catalunya (Albert Fabà, UB), dia 25 de novembre / 4. Les llengües a Barcelona (Carme Junyent, UB), dia 27 de novembre / 5. La situació del català a la Catalunya del Nord (Joan Peytaví, UPVD/IEC), dia 2 de desembre / 6. El català de la Franja (Ramon Sistac, UdL/IEC), dia 4 de desembre / 7. Diversitat lingüística sostenible (Albert Bastardes, UB), dia 9 de desembre / 8. Una llengua en situació d’aïllament: el cas de l’Alguer (Francesc Ballone, IEC), dia 11 de desembre / 9. El català sense territori dels gitanos europeus (Eugeni Casanoves Solanes, UOC), dia 16 de desembre]

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 0 19 19
Cerca d'informació 0 33 33
Classes expositives 28 84 112
Classes participatives 39 75 114
Elaboració de treballs 0 18 18
Prova d'avaluació 4 0 4
Total 71 229 300

Bibliografia

 • Nadal, Josep M.|q(Josep Maria) (2008 ). Las 1001 lenguas (2a ed., corr.). Bellcaire d'Empordà: Aresta. Catàleg
 • Nadal, Josep M.|q(Josep Maria) (2005 ). La Llengua sobre el paper . Girona: Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes :CCG Edicions. Catàleg
 • Castro, Ivo (1991 ). Curso de história da língua portuguesa . Lisboa: Universidade Aberta. Catàleg
 • Correia, Margarita (2009). Os Dicionários Portugueses. Lisboa: Caminho.
 • Fernández García, M. Jesús (coord.) (2011). Historia de la literatura portuguesa. Mérida: Junta de Extremadura . Catàleg
 • Klobucka, Anna M. et al., (2007). Ponto de Encontro. Portuguese as a World Language. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson . Catàleg
 • Mattoso Camara, J. (1972). The Portuguese Language. Chicago: The University of Chicago Press . Catàleg
 • Rodrigues Lapa, Manuel (1960). Crestomatia Arcaica. Lisboa: 3a ed.. Catàleg
 • Sampson, Rodney (ed.) (1980). Early Romance Texts. An Anthology. Cambridge: Cambridge University Press . Catàleg
 • Dante Alighieri (1995 ). De vulgari eloquentia . Girona [etc.]: Universitat [etc.]. Catàleg
 • Ascoli, Graziadio Isaia (1975). Scritti sulla questione della lingua. Torino: Einaudi. Catàleg
 • Bembo, Pietro (2011). Prosas de la lengua vulgar, trad. Oriol Miró Martí. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Castiglione, Baldassare (1994). El cortesano, trad. Juan Boscán. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • De Mauro, Tullio (1963). Storia linguistica dell’ Italia unita. Bari: Laterza. Catàleg
 • Lepschy, Anna Laura / Lepschy, Giulio (1988). La lingua italiana. Milano: Bompiani. Catàleg
 • Machiavelli, Nicolò (1990). Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua. Torino: Einaudi. Catàleg
 • Manzoni, Alessandro (1987). Scritti sulla lingua, a cura di Tina Matarrese. Padova: Liviana Editrice . Catàleg
 • Trifone, Pietro (2010). Storia linguistica dell’Italia disunita. Bologna: il Mulino . Catàleg
 • Brun-Trigaud, Guylaine, Yves Le Berre & Jean Le Dû (2005). Lectures de l’Atlas linguistique de la France de Gilliéron et Edmont: du temps d. Paris: CTHS. Catàleg
 • Caput, Jean-Pol (1975). La langue française: histoire d’une institution. Paris: Larousse. Catàleg
 • Chaurand, Jacques (1972). Introduction à la dialectologie française. Paris: Bordas. Catàleg
 • Chaurand, Jacques dir. (1999). Nouvelle histoire de la langue française. Paris: Seuil. Catàleg
 • Droixhe, Daniel, & Jacques Dutilleul (1990). Français. Histoire externe de la langue. Tübingen: Max Niemeyer.
 • Bec, Pierre , « Que sais-je ? », 1059, 6a ed. [1a ed. 1 (1995). La langue occitane. Paris : PUF "Que sais-je ?" . Catàleg
 • Kirsch, F.P., Georg Kremnitz & Brigitte Schlieben-Lange (2002). Petite histoire sociale de la langue occitane. Perpinyà: Trabucaire. Catàleg
 • Kremnitz, Georg, & al. eds. (2013). Histoire sociale des langues de France. Rennes: Presses Universitaires de Rennes. Catàleg
 • Lamuela, Xavier & Virgil Ani (2005). El romanès: estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del romanès.. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Niculescu, Alexandru (1981). Outline History of the Romanian Language. Bucuresti: Editura ?tiin?ifica ?i Enciclopedica.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Serà d'assistència obligatòria un cicle de conferències que s'organitzarà a l'auditori La Mercè, amb el títol "Diversitat de llengües i benestar lingüístic" L'assistència almenys un 80% de les conferències serà obligatòria 10
Caldrà entregar una memòria escrita de les conferències a què s'ha assistit Es valorarà la capacitat de síntesi i també la qualitat lingüística de les memòries 20
Hi haurà un examen final corresponent als tres primers temes del programa Caldrà demostrar que s'han assimilat els diversos continguts de la part central de l'assignatura 70

Qualificació

L'avaluació del seminari es farà de la manera següent:
1. Assistència a les conferències (un mínim del 80%): 10 % de la nota
2. Ressenya de cada conferència a la qual s'hagi assistit: 20 % de la nota
3. Examen final. 2 preguntes dels temes 1 i 2, i 3 preguntes del tema 3: 60% de la nota

La qualitat de la llengua (redacció, ortografia, argumentació) serà tinguda molt en compte. En qualsevol cas, no es podrà aprovar si es fan més de 5 faltes d'ortografia.

Observacions

En el marc de l'assignatura es farà també un seminari OPTATIU de 12 hores amb el títol següent: El món contemporani: diversitat lingüística i cultura global: l’educació plurilingüe.

El seminari anirà a càrrec del professor Vicent Pasqual (IEC), professor convidat.
Lloc : Facultat d’Educació. De dilluns 16 de febrer al dijous 19, de febrer de 2015 de 18h a 21h.

PROGRAMA DEL SEMINARI

1a sessió (3 hores): L’educació plurilingüe i intercultural
Context: marc global, europeu, estatal i nacional.
Què és l’educació plurilingüe i intercultural? Models.
Objectius, fonaments i mitjans del model de conjunció català.
Avaluació.

2a sessió (3 hores): L’ensenyament-aprenentatge de llengües en contextos multilingües (3 hores)
Situació sociolingüística i apropiació de les llengües.
Adquisició de les llengües en contextos informals.
La competència plurilingüe.
Ensenyament-aprenentatge de les llengües en contextos formals.
El tractament integrat de les llengües (TIL).

3a sessió (3 hores): L’ús vehicular de les llengües en contextos multilingües
La llengua a través del currículum.
Antecedents, evolució i models.
El tractament integrat de les llengües i els continguts (TILC).
Organització de l’ús vehicular de les llengües i els continguts de les àrees no lingüístiques en un centre.

4a sessió (3 hores): L’educació plurilingüe i intercultural en els centres
• Anàlisi del context
• Planificació (el Projecte Lingüístic de Centre i el Projecte Curricular de l’Àrea de llengües).
• Organització del centre.
• La previsió de necessitats (materials curriculars, i formació lingüística i tècnica del professorat).
• Assessorament i suport en el desenvolupament del projecte.
• El suport de les famílies i altres agents educatius
• Avaluació del projecte d’educació plurilingüe i intercultural del centre.


Al principi del curs es podrà modificar o ampliar la bibliografia de l'assignatura, i es concretarà quines lectures són obligatòries.