Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Metodologies i tècniques aplicades a estudis de bioenergètica i metabolisme.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA GRACIA COLL CONSTANS

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-4. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-5. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel · lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-11. Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. L'objectiu d'aquesta assignatura és l'aprenentatge de les tècniques següents: 1. Tècniques de cultius cel·lulars: 1.1. Descripció i familiarització d'un laboratori de cultius cel·lulars. 1.1. Descongelació de cèl·lules. 1.2. Cultius de cèl·lules adherents en flascons. 1.3. Observacions de diferents línies cel·lulars en el microscopi invertit. 1.4. Procés de tripsinització. 1.5. Recomptes de cèl·lules. 1.6. Subcultius.

2. 2. Estudi d'agents que modifiquen el creixement de cèl·lules tumorals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 15,00 15,00
Prova d'avaluació 3,00 24,00 27,00
Sessió pràctica 30,00 3,00 33,00
Total 33,00 42,00 75

Bibliografia

 • Jie Kang (2008). Bioenergetics Primer For Exercise Science. Human Kinetics. Catàleg
 • Helgason, Cheryl D. & Miller, Cindy L. (2005). Basic Cell Culture protocols. Humana Press Inc.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques al laboratori Aptitud, destreses i actitud individual i en equip 10
Redacció Informes Redacció, presentació, tractament i discussió dels resultats propis i dels altres grups 40
Prova Final Escrita Continguts teòrics, maduresa i capacitat d'aplicar les competències en la resolució de casos pràctics 50

Qualificació

AVALUACIÓ

- Aptitud, actitud i destresa a les classes pràctiques: 10% de la nota final de l'assignatura (NOTA NO RECUPERABLE)
- Redacció dels informes escrits individuals de les activitats pràctiques realitzades: 40% de la nota final de l'assignatura (NOTA NO RECUPERABLE)
- Prova final escrita (dates fixades en el calendari acadèmic): 50% de la nota final de l'assignatura (PROVA RECUPERABLE)


CRITERIS GENERALS

1. Totes les ACTIVITATS PRÀCTIQUES són D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA i no són RECUPERABLES un altre dia.

2. Per tal d'aprovar l'assignatura, cal obtenir una QUALIFICACIÓ MÍNIMA DE 5 (sobre 10) tant de la PROVA FINAL ESCRITA com del TREBALL ESCRIT PRESENTAT.

3. L'única activitat avaluable que és recuperable és la prova final escrita. LA RESTA D’ACTIVITATS AVALUABLES NO SÓN RECUPERABLES

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un NO PRESENTAT aquell/a estudiant que no es presenti a cap de les dues convocatòries de la prova final escrita.

Observacions

L'ASSISTÈNCIA a TOTES les sessions és OBLIGATÒRIA

Qualsevol CANVI DE GRUP de pràctiques s’ha de dur a terme via SECRETARIA ACADÈMICA DE LA FACULTAT, excepte per a la pràctica del dia 10 d'abril que podeu INTERCANVIAR-VOS per una altra persona d'un altre grup, sempre que prèviament m'ho comuniqueu per e-mail.