Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Aquest mòdul pretén aprofundir en la història social i econòmica de Catalunya, de l’època medieval a la contemporània, amb un especial èmfasi en les qüestions metodològiques i d’història comparada. És a dir en com vivien els homes i dones del passat, com obtenien recursos per viure o com es relacionaven entre si. En els diversos blocs es revisarà la principal bibliografia existent sobre el tema i es procurarà examinar exemples de fonts o documents dipositats als arxius, per exemplificar les qüestions tractades a classe.
Crèdits ECTS:
18
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCISCO JAVIER BURGOS RINCON  / RICARDO GARCIA ORALLO  / PERE ORTI GOST  / NURIA SALA VILA

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CED17. Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la disciplina i d'altres ciències afins.
 • CEP24. Capacitat de definir temes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i al debat historiogràfic.
 • CEP25. Capacitat d'exposar narrativament i d'acord amb els cànons acadèmics hipòtesis i resultats de la investigació pròpia.
 • CEP26. Capacitat d'identificar, localitzar, tractar i interpretar les fonts de la disciplina.

Continguts

1. La història social i econòmica: els grans debats historiogràfics

          1.1. De les estructures socials a les dinàmiques socials

          1.2. L'impacte de l'economia en el canvi social

          1.3. El paper dels conflictes en les dinàmiques socials

2. Població

          2.1. Els règims demogràfics i la seva transformació

          2.2. Anàlisi de les formes de les families

          2.3. Reproducció social i formes de transmissió del patrimoni

          2.4. Crisi demogràfica i migracions colonials

3. Grups socials

          3.1. Estaments, classes, grups subalterns, elits i altres maneres d'identificar els grups socials

          3.2. El processos de diferenciació social

          3.3. L'organització social del treball

          3.4. La societat colonial

4. Renda

          4.1. Renda i fiscalitat: conceptes i discussions metodològiques i historiogràfiques

          4.2. Origen i desenvolupament de la renda feudal

          4.3. La gestió de la renda

          4.4. Renda i canvi social: la fi de l'Antic Règim

5. Fiscalitat

          5.1. Tipus i classificacions dels impostos

          5.2. La fiscalitat municipal i la fiscalitat d'Estat en el món medieval i modern

          5.3. La fiscalitat borbònica

          5.4. La nova fiscalitat de l'Estat-nació

          5.5. Fiscalitat colonial

6. Crèdit

          6.1. Instruments de crèdit i institucions financeres

          6.2. El crèdit públic

          6.3. El crèdit privat

          6.4. La morositat

7. Producció

          7.1. Producció agrària, relacions de propietat i distribució del producte agrari en època moderna

          7.2. De la producció manufacturera a la primera industria moderna

8. Comerç i mercats

          8.1. El capital comercial i el seu lloc en la societat agrària de l'època moderna

          8.2. Comerç interior peninsular, comerç exterior europeu i comerç colonial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16 80 96
Lectura / comentari de textos 0 150 150
Prova d'avaluació 12 0 12
Sessió expositiva 102 90 192
Total 130 320 450

Bibliografia

 • Amelang, James (1983). “L’oligarquia ciudadana a la Barcelona moderna: una aproximació comparativa”. Recerques, (13), 7-25 Catàleg
 • Aston, T. H. (1988 ). El Debate Brenner : estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Bernand, Carmen (2001 ). Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas (2ª ed.). Madrid: Fundación Histórica Tavera. Catàleg
 • Cabré, Anna (1999 ). El Sistema català de reproducció . Barcelona: Proa. Catàleg
 • Carreras, Albert (cop. 2004 ). Historia económica de la España contemporánea . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Castillero, A. Y Kuethe, A. (1999). Consolidación del orden colonial, t.2, Historia General de América Latina. Unesco-Trota. Catàleg
 • Comín, Francisco (cop. 1996 ). Historia de la hacienda pública . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Comín, Francisco, 1952- (cop. 2002 ). Historia económica de España, siglos X-XX . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Congost, Rosa (cop. 2007 ). Tierras, leyes, historia : estudios sobre "la gran obra de la propiedad" . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Congost, R., Gifre, P. i Saguer, E. (2011). “La masoveria i els masovers en perspectiva històrica”. Dins Saguer, S. (coord.) (Ed.), Forçats a foc i llum. Una història oral dels últims masovers de la regió Girona (, p. 23-52). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Cook, Noble David (2005 ). La Conquista biológica : las enfermedades en el nuevo mundo, 1492-1650 . Madrid: Siglo XXI de España. Catàleg
 • Garcia Espuche, Albert (1998 ). Un Siglo decisivo : Barcelona y Cataluña, 1550-1640 . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Gifre i Ribas, Pere (2011 ). Delmes, censos i lluïsmes : el feudalisme tardà a la Catalunya vella (vegueria de Girona, S. XVI-XVII) . Girona: Documenta Universitaria :Associació d'HistòriaRural de les Comarques Gironines :Centre de Recerca d'Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Giralt i Raventós, Emili, 1927-2008 (2004- ). Història agrària dels Països Catalans . Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca [etc.]. Catàleg
 • Hernández, Bernat (2003). Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna: la fiscalidad catalana en época de. Barcelona: Taller de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos. Catàleg
 • Freedman, Paul (1993). « L’agitació pagesa i la guerra civil (1388-1486) ». Dins (Ed.), Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya medieva (, p. 203-226). Vic: Eumo. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (cop. 2006 ). Los Estragos de la conquista : quebranto y declive de losindios de América . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Marcos Martín, Alberto (2000 ). España en los siglos XVI, XVII y XVIII : economía y sociedad . [s.l.]: CajaDuero. Catàleg
 • Moreno Cebrián, Alfredo (2004 ). El Premio de ser virrey : los intereses públicos y privados del gobierno virreinal en el Perú de Felip V . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científica. Instituto de Historia. Catàleg
 • Murra, John V. (2002). El mundo andino, población, medio ambiente y economía. Lima: IEP. Recuperat , a http://books.google.es/books?hl=ca&lr=&id=nT2CFToHfTYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=El+mundo
 • Nadal, Jordi, 1929- (2003 ). Atlas de la industrialización de España. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Nadal, Jordi, 1929- (1988-1994 ). Història econòmica de la Catalunya contemporània . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Ortí Gost, Pere (2000 ). Renda i fiscalitat en una ciutat medieval : Barcelona, segles XII-XIV . Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Institución Milá y Fontanals. Catàleg
 • Sánchez Martínez, Manuel (1995 ). El Naixement de la fiscalitat d'estat a Catalunya : segles XII-XIV . Girona [etc.]: Universitat de Girona [etc.]. Catàleg
 • Sánchez Martínez, Manuel (2009 ). La Deuda pública en la Cataluña Bajomedieval . Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Institución Milá y Fontanals Departamento deEstudios Medievales. Catàleg
 • Sarasa Sánchez, Esteban (1993 ). Señorio y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX). Zaragoza: Institución "Fernando el Católico". Catàleg
 • Sala i Vila, Núria (1996 ). Y se armó el tole tole : tributo indígena y movimientos sociales en el Virreinato del Perú : 1790 [sic]-1814 . Ayacucho: Instituto de Estudios Regionales José María Arguedas. Catàleg
 • Bensch, S.P. (2003). “Apprenticeship, wages, and guilds at Puigcerdà (1260-1300)”. Dins (Ed.), El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta (, p. 209-222). Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Torró, J. (2007). “Guerra, repartiment i colonització del regne de València (1248-1249)”. Dins Guinot, E. i Torró, J. (eds.) (Ed.), Repartiments medievals a la Corona d’Aragó (segles XII-XIII) (, p. 201-260). Valencia: Universitat de València. Catàleg
 • Bonnassie, Pierre (1979-1981 ). Catalunya mil anys enrera : creixement econòmic i adveniment del feudalisme a Catalunya de mitjan segle X alfinal del segle XI . Barcelona: Ed. 62. Catàleg
 • Vilar, P. (dir) (1990). Història de Catalunya, v. VIII. Barcelona: Edicions 62. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exàmens del contingut dels diversos temes del programa Capacitat de l'alumne de coneixer els conceptes, processos i debats historiogràfics exposats al llarg del curs en les classes explicatives i participatives 40
Control de les lectures relacionades amb el temari, prescrites pels professors del mòdul Capacitat d'integrar en el coneixement les hipòtesis i teories historiogràfiques exposades pels autors de les lectures obligatòries 40
Exercici - treball pràctic amb documents i materials dels arxius. Durant el primer semestre es visitarà un arxiu on s'aprendrà a llegir i interpretar dos tipus de documents (contractes matrimonials i inventaris de béns) de l'edat mitjana fins l'edat contemporània. Posteriorment els estudiants elaboraran un treball amb les dades obtingudes d'aquests documents. Capacitat d'identificar, localitzar, interpretar i analitzar fonts primàries, i relacionar-les amb l'objecte d'estudi 10
Exercici - treball pràctic amb documents i materials dels arxius. Durant el segon semestre s'aprendran a llegir i interpretar quatre tipus de documents (capbreus, talles, cadastres, amillaraments). Posteriorment els estudiants elaboraran un treball amb les dades obtingudes d'aquests documents Capacitat d'identificar, localitzar, interpretar i analitzar fonts primàries, i relazionar-les amb l'objecte d'estudi. 10

Qualificació

Un exàmen escrit al final del primer semestre (que es podrà recuperar a final de curs) i un exàmen al final del segon semestre que valen el 40% de la nota del conjunt del mòdul (20% cada exàmen semestral). En cada exàmen caldrà respondre qüestions relacionades amb el temari desenvolupat a classe.

Controls escrits de les lectures proposades que valen el 40% de la nota del mòdul (20% per cada semestre). Cada professor especificarà els llibres, capítols de llibre o artícles de la bibliografia que cal llegir i dels quals cal respondre en els controls de les lectures.

Dos treballs pràctics o exercicis que es realitzaran durant les pràctiques amb documents o materials d'arxius i que valen el 20% de la nota del mòdul (10% per cada treball)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a l'activitats d'avaluació

Observacions

Aquesta fitxa de l'assignatura és provisional.