Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Anàlisi de les politiques públiques, a partir d’instruments d’intervenció espacial, que possibiliten la planificació i la gestió de les diferents temàtiques ambientals. Fer conèixer a l’alumnat documents de característica i procedència diversa: lleis, ordres, decrets, ordenances, plans, cartes, informes vinculants o no vinculats, etc.., a partir de l’anàlisi de temàtiques i casos d’estudi concrets per conèixer l’aplicació de les politiques mediambientals de les institucions, a nivell internacional o local, que en tenen competència. Saber interpretar adequadament tots aquest documents amb esperit crític i saber la responsabilitat i bondat de cada institució alhora de transposar determinats protocols internacionals o nacionals a les lleis, ordres, decrets, ordenances o normativa concreta en relació a la diversitat que engloba la temàtica ambiental i territorial.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA MARIA RIBAS PALOM  / ISABEL SALAMAÑA SERRA

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA MARIA RIBAS PALOM  / ISABEL SALAMAÑA SERRA

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • 12 Avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i culturals en interacció.
 • 13 Identificar i descriure com es manifesten de manera diferent en l'espai les relacions naturalesa-cultura.
 • 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions.
 • 20 Interpretar i interrelacionar els diferents tipus d'informació territorial.
 • 26 Escriure informes de diferents temàtiques territorials.
 • 28 Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació i la gestió territorial.
 • 29 Conèixer i interpretar la normativa territorial i ambiental bàsica.
 • 31 Conèixer i interpretar els instruments de la planificació territorial i ambiental (pla territorial, catàlegs de paisatge, plans sectorials, plans d'ordenació urbanística municipal, plans especials, avaluació ambiental estratègica de plans i programes..
 • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials.
 • 34 Analitzar i relacionar les diferents formes de governança per gestionar la complexitat dels problemes territorials.
 • 35 Dominar i aplicar pautes de resolució de conflictes territorials.
 • 36 Entendre i utilitzar llenguatges professionals de diferents disciplines.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: EL MEDI AMBIENT: UN DRET, UN DEURE

2. EL CONCEPTE DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

3. LES POLÍTIQUES I LES INSTITUCIONS AMBIENTALS

          3.1. El marc de les polítiques ambientals a escala mundial i europea

          3.2. Medi ambient a Espanya, Catalunya i a l' àmbit local

          3.3. La fiscalitat ambiental en l' àmbit local

4. LA POLÍTICA DE RESIDUS

          4.1. El marc de la política de resius

          4.2. La gestió de residus

5. POLÍTICA DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA

          5.1. La contaminació atmosfèrica. La qualitat de l'aire

          5.2. La contaminació acústica

6. POLÍTICA ENERGÈTICA I CANVI CLIMÀTIC

          6.1. Crisi energètica, canvi climàtic i acció desde l' àmbit local

          6.2. Canvi climàtic: marc internacional i català

7. POLÍTICA DE L’AIGUA

          7.1. El marc de les polítiques de l'aigua

          7.2. La gestió de l'aigua

8. POLÍTIQUES DE PLANIFICACIÓ/ORDENACIÓ TERRITORIAL

          8.1. Urbanisme i sostenibilitat

          8.2. Les grans infrastructures de transport i la mobilitat sostenible

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 7 15 22
Lectura / comentari de textos 6 12 18
Prova d'avaluació 2 17 19
Sessió expositiva 50 29 79
Sortida de camp 8 2 10
Tutories de grup 2 0 2
Total 75 75 150

Bibliografia

 • Aguilar, Susana (1999 ). Política ambiental en España : subsidiariedad y desarrollo sostenible . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Kingston, Suzanne (2013 ). European perspectives on environmental law and governance . New York: Routledge. Catàleg
 • Castañer i Vivas, Margarida (2012 ). Governança de la sostenibilitat i el canvi climàtic en l'àmbit local . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Solorio Sandoval, Israel Felipe Morata, Francesc (2011 ). European energy policy: the environmental dimension . Bellaterra: Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona). Catàleg
 • Water resources across Europe : confronting water scarcity and drought (2009 ). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Catàleg
 • Puebla i Pons, Concepció (2006 ). La Gestió dels residus municipals . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Castañón, Oscar Mas-Pla, Josep (2006 ). La Directiva Marc de l'Aigua a Catalunya : conceptes, reptes i expectatives en la gestió dels recursos hídrics . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives i conferències Assistència a un 90% de les classes teòriques 8
Sortida de camp (gestió de l'aigua i els residus) Assistència 2
Ressenya d'articles Capacitat de síntesi, interpretació d'idees i anàlisi crítica 20
Treball sobre la gestió municipal de problemàtiques ambientals Capacitat d'anàlisi i interpretació de les polítiques de gestió locals a partir d'un cas d'estudi 30
Examen Nivell de coneixements assolits 40

Qualificació

La nota final de l´assignatura s'obtindrà de la mitjana ponderada de les diferents notes parcials. Cal obtenir una nota mínima de 4 a cada una de les activitats d'avaluació per tal de poder fer la mitjana.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "No presentat" es posarà en aquells casos que l'estudiant no realitzi o no presenti una o més de les diferents activitats d'avaluació requerides.

Observacions


Per a cada tema es donarà la bibliografia i documentació especifica

Assignatures recomanades

 • Biogeografia i canvi ambiental
 • Geografia d'Europa
 • Geografia econòmica i de la població
 • Geopolítica
 • Gestió d'espais naturals
 • Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge
 • Riscos ambientals i societat
 • Turisme, territori i medi ambient