Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Estudi del passat polític i cultural europeu (de l'època medieval a l'actualitat) mitjançant l'anàlisi d'algunes conjuntures i temàtiques significatives.
Crèdits ECTS:
18
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANGEL DUARTE MONTSERRAT  / ANNA M. GARCIA ROVIRA  / JAVIER TORRES SANS  / Mª ELISA VARELA RODRIGUEZ

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CED17. Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la disciplina i d'altres ciències afins.
 • CEP24. Capacitat de definir temes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i al debat historiogràfic.
 • CEP25. Capacitat d'exposar narrativament i d'acord amb els cànons acadèmics hipòtesis i resultats de la investigació pròpia.
 • CEP26. Capacitat d'identificar, localitzar, tractar i interpretar les fonts de la disciplina.

Continguts

1. Pensament i debats polítics a l'Edat mitjana (segles XII-XV)

          1.1. El rei teocràtic i feudal

          1.2. La monarquia feudal

          1.3. Definició i articulació social

          1.4. Debats i "querelles" a la tardor de l'Edat Mitjana

2. Política i religió a l'Europa moderna (segles XVI-XVII)

          2.1. Una societat sense Estat?

          2.2. Un vocabulari: religió, nació, revolució

          2.3. Teories i llenguatges polítics

          2.4. Una Europa de "monarquies compostes"

          2.5. Les revolucions polítiques

3. Nacionalisme, colonialisme, imperialisme (segles XVIII-XXI)

          3.1. Nacions i nacionalisme: un debat

          3.2. Nacions i nacionalisme a l'època de les revolucions

          3.3. Imperis i colònies

          3.4. Nacionalisme de masses: estats-nació, nacions-estat

          3.5. Després de 1945: un nacionalisme banal?

4. Repúbliques i republicanisme a la contemporaneïtat (segles XVIII-XXI)

          4.1. La República en les societats liberals revolucionàries i postrevolucionàries

          4.2. República i societat de masses: democràcia representativa i drets polítics

          4.3. Republicanisme avui

          4.4. Un estudi de cas al llarg de la contemporaneïtat: el republicanisme a Catalunya

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 30 155 185
Prova d'avaluació 0 37 37
Sessió participativa 125 100 225
Total 155 292 447

Bibliografia

 • Research Group Querelle (2003). The Querelle des Femmes in The Romania. Studies in honour of Friederike Hassauer (2003). Viena: Turia+Kant. Catàleg
 • Ullman, W (1983). Historia del pensamiento político en la Edad Media (1983). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Kantorowicz, Ernst (2000). Oeuvres: L'empereur Frédéric II. Les deux corps du roi (2000). Paris: Gallimard. Catàleg
 • Asch, R. G. i Duchhardt, H. (eds.) (2000). El Absolutismo, ¿un mito? Revisión de un concepto historiográfico clave (2000). Barcelona: Idea Books. Catàleg
 • Benigno, Francesco (2000). Espejos de la revolución. Conflicto e identidad política en la Europa moderna (2000). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Skinner, Quentin (1985). Los fundamentos del pensamiento político moderno (1985). Mèxic: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Hobsbawm, Eric J. (1991). Naciones y nacionalismo desde 1780 (1991). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Pettit, Philip (1999). Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno (1999). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Duarte, Àngel (2004). Història del republicanisme a Catalunya (2004). Vic: Eumo. Catàleg
 • Bayly, C. A. (2010). El nacimiento del mundo moderno, 1780-1914. Conexiones y comparaciones globales (2010). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Bessis, Sophie (2002). Occidente y los otros: historia de una supremacia (2002). Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives Una prova objectiva amb preguntes a desenvolupar argumentativament en el bloc 4 de l'assignatura. 17
Seminaris, debats i exposicions orals Participació activa. Argumentació. Conclou amb la presentació d'un "paper" personal 21
Treballs, "papers" i ressenyes A través del lliurament dels treballs corresponents 62

Qualificació

1. La qualificació global de l'assignatura és el resultat de la suma següent:
Bloc 1:
Ressenyes (2): 11% del total
Bloc 2:
Realització al llarg del curs d'un assaig històric ("paper"): 40%
Bloc 3:
Participació i debats: 5%
Treball: 11%
Bloc 4:
Participació i seminaris: 16%
Prova objectiva. 17%

Es recalca que per fer la mitjana global cal haver obtingut una puntuació mínima per bloc de 3.5.

3. Es recorda que no s'acceptaran treballs:
- Fora de termini
- Sense la presentació acadèmica adient (índex, paginació, notes a peu de plana, bibliografia citada correctament, etc.)
- Que siguin una mera còpia en qualsevol mena de suport
- Enviats per correu electrònic

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No presentat" l'estudiant que:
1. No faci totes les activitats avaluables indicades
2. No assisteixi a classe regularment sense justificació.

Observacions

El contingut d'aquesta fitxa és orientatiu i podrà ser esmenat previ coneixement dels alumnes matriculats i si les circumstàncies del curs així ho exigissin