Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Història de les societats indígenes americanes
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA SALA VILA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 15:00-16:30, dc 15:00-16:30
Pràctiques d'aula1 dl 15:00-16:30, dc 15:00-16:30

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.
 • CED14. Coneixement d'aspectes específics (econòmics, socials, polítics, culturals) d'un o més períodes del passat de la humanitat.
 • CEP21. Capacitat per exposar idees i arguments historiogràfics per escrit i en el propi idioma, amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics.
 • CEP26. Capacitat d'identificar, localitzar, tractar i interpretar les fonts de la disciplina.
 • CEP27. Capacitat d'analitzar adequadament situacions i informacions complexes tant en el passat com en el present.

Continguts

1. Conquesta de les societats indígenes americanes(1492-1570. 1.1. La crisi demogràfica: pandèmies, guerres de conquesta, esclavitud, servitud i col•lapse de l’organització social prehispànica. 1.2. La conquesta espiritual dels indis americans. 1.3. La conquesta vista pels vençuts. 1.4. Adaptació en la resistència de les societats aborígens sota el domini colonial. 1.5. Fugides i rebel•lions 1.6. Mestissatge.

2. La República de Indios: de un mosaic ètnic a la creació colonial de l’indi (1570-1812). 2.1. El indis sota el domini colonial: comunitats, autogovern, fiscalitat, justícia. 2.2. La participació indígena en l’economia colonial. 2.3. La Contrareforma i la destrucció de les religions prehispàniques. 2.4. La política il•lustrada vers els grups ètnics sotmesos i els fronterers.

3. De indio a campesino: Indis i Estat Nació (s.XIX). 3.1. Liberalisme i grups ètnics: abolició de furs privatius, desvinculació de la terra i fi de l'autogovern comunal. 3.2. El dilema del positivisme: inserció indígena en dinàmiques de progrés o marginació/aniquilació. 3.3. Avenç de la frontera interna i civilitzadora: la conquesta del Desert a Argentina, de l'Araucania a Xile, de l'Amazonia i de l’oest als EEUU.

4. De campesino a indi (s.XX-XXI): disgregació, etnogenesis i/o reconstrucció de les identitats ètniques. 4.1. L'indigenisme: el problema indi vist pels intel•lectuals nacionals i com una proposta d'assimilació. 4.2. Moviments indis, neoliberalisme i neopopulisme. 4.3. Estudis de cas dels moviments indis a Mèxic, Bolívia, Perú, Equador, Xile, Guatemala i l’Amazonia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 24,00 30,00
Assistència a actes externs 0 5,00 5,00
Lectura / comentari de textos 0 12,00 12,00
Prova d'avaluació 34,00 63,00 97,00
Tutories de grup 2,00 4,00 6,00
Total 42,00 108,00 150

Bibliografia

 • Albó, Xavier (2002). Pueblos indios en la política. La Paz: CIPCA . Recuperat , a http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=apLvVaYWfN4C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Al
 • Bengoa, José (2007 ). La Emergencia indígena en América latina . Chile: Fondo de Cultura Económica Chile. Catàleg
 • Boccara, Guillaume y Seguel-Boccara, Ingrid (2005). Políticas indígenas en Chile. Nuevo Mundo Mundos Nuevos,, . Recuperat , a http://nuevomundo.revues.org/594
 • Clavero, Bartolomé (2008 ). Geografía jurídica de América Latina : pueblos indígenas entre constituciones mestizas . [México]: Siglo XXI Editores. Catàleg
 • Cook, Noble David (2005 ). La Conquista biológica : las enfermedades en el nuevo mundo, 1492-1650 . Madrid: Siglo XXI de España. Catàleg
 • Degregori, Carlos Ivan; Sandoval, Pablo (2007). La Antropología en el Perú: del estudio del otro a la construcción.... Revista Colombiana de Antropología,, . Recuperat , a http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1050/105015277010.pdf
 • Duverger, Christian (1993 ). La Conversión de los indios de Nueva España . México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Larson, Brooke (2002 ). Indígenas, élites y estado en la formación de las repúblicas andinas 1850-1910 . Lima: Instituto de Estudios Peruanos. Catàleg
 • Mandrini, Raúl J. (2007). La historiografía argentina, los pueblos originarios y la incomodidad. Quinto Sol, 11(), . Recuperat , a http://www.scielo.org.ar/pdf/quisol/n11/n11a02.pdf
 • Quijada, Mónica (2000 ). Homogeneidad y nación : con un estudio de caso: Argentina, siglos XIX y XX . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones CientíficasCentro de Humanidades Instituto de Historia. Catàleg
 • Toribio,|cde Motolinía, Fray (1985 ). Historia de los indios de la Nueva España . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Washburn, Wilcomb E. (1996-2000 ). The Cambridge history of the native peoples of the Americas . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Weber, David J (2007 ). Bárbaros : los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Murra, John V. (2002). El mundo andino, población, medio ambiente y economía. Lima: IEP. Recuperat , a http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=nT2CFToHfTYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=murra&ot

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de documents obra d'indis, religiosos o conqueridors que permetin interpretar el impacte de la conquesta en les societats indies. Capacitat d'identificar, interpretar i situar en un context històric determinat documentació coetània, obra de diferents actors socials, indis o relacionats amb la realitat india. 15
Anàlisi de documentació colonial -testaments, iconografía, fiscal, visites ede govern i eclesiàstiques...- per reconstruir un estudi de cas de les estrategies indies o de dominació colonial. Avaluació de les competències assolides i de la capacitat de interpretar la documentació colonial i les evidències que mostren de les formes indies d’adaptació i resistència sota el domini colonial 15
Recursos a internet relacionats amb etnohistòria d'Amèrica Capacitat de l'alumne per cercar informació acadèmica sobre la realitat indigena a internet -moviments socials, bases de dades, organismes multilaterals...- 5
Anàlisi d'un moviment social de base ètnica en zones d'avenç de la frontera interna nacional -Pampa, Patagonia, Chaco, Amazonia, Oest-USA...-. Control de lectures proposades i de la capacitat de l'alumne d'identificar els debats historiogràfics sobre el tema. 20
Anàlisis de les noves agendes del movimients indis al s. XX-XXI: reformes constitucionals, reivindicacions ecologistes, drets polítics privatius... Capacitat de identificar i diferenciar fonts que versen entorn les demandes indies -organitzacions indies, textes constitucionals i/o legals, directrius polítiques d'organismes multilaterals -ONU, PNUD, BM, BID...-, ONG's- 20
Anàlisi de la iconografia cultural india: fotografies, icones, films, literatura Comentari escrit d'una imatge. Es valora la capacitat de descripció i interpretació dels elements culturals i ideològics que condicionen una icona. 10
Lectura de la bibliografia recomanada Control de lectures 15

Qualificació

L'avaluació serà individual.

Com a reflexió general, voldria recordar, que en cap cas, l’esfera privada pot afectar l’esfera pública, en el que te a veure amb l’igualtat d’oportunitats, i en la conseqüent avaluació única i igual pel conjunt dels alumnes matriculats a qualsevol activitat acadèmica amb reconeixement de crèdits docents en el marc d’una Universitat pública.

En conseqüència, prego a tothom qui tingui qualsevol contingència que pugui impedir el seguiment de l’assignatura i la seva avaluació, que ho resolgui en el marc de la normativa de la Universitat de Girona i via Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Avaluació continuada: no presentar els treballs o activitats en les dates previstes.
Examen en la data senyalada per la facultat: no presentar-se en l'hora i lloc establert oficialment o no entregar en mà els treballs o activitats.

Assignatures recomanades

 • Antropologia contemporània
 • Antropologia de les representacions simbòliques
 • Antropologia econòmica
 • Antropologia filosòfica
 • Arqueologia
 • Història d'Amèrica Llatina contemporània
 • Prehistòria