Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Creació i manipulació d'informació geogràfica per a l'anàlisi territorial i ambiental amb programari propietari (ArcGis-ArcView 10 i Miramon) i programari lliure (GvSIG).
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JAUME FELIU TORRENT  / CAROLINA MARTI LLAMBRICH  / DIEGO VARGA LINDE

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 10:30-12:00, dj 10:30-12:00
Pràctiques d'aula1 dt 10:30-12:00, dj 10:30-12:00

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • 20 Interpretar i interrelacionar els diferents tipus d'informació territorial.
 • 21 Interpretar mapes topogràfics, ortofotomapas, fotos aèries i imatges satèl·lit.
 • 22 Saber elaborar i interpretar mapes temàtics.
 • 23 Dominar l'ús dels sistemes d'informació geogràfica.
 • 24 Realitzar anàlisis territorials a partir de la integració de diferents tecnologies de la informació geogràfica.
 • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials.

Continguts

1. Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica. Origen i aplicacions bàsiques.

2. Components d’un SIG. Programaris existents.

3. Característiques i representació de les dades geogràfiques. Creació i disseny de la informació geogràfica.

4. La representació de les dades geogràfiques.

5. Entrada i manipulació de dades ràster i vectorials. ArcGis-ArcView 10, Miramon, QuantumGIS (Programari de codi lliure).

6. Creació, disseny i manipulació de base de dades.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 45,00 65,00 110,00
Assistència a actes externs 5,00 0 5,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,00 15,00 16,00
Exposició dels estudiants 2,00 40,00 42,00
Prova d'avaluació 15,00 10,00 25,00
Resolució d'exercicis 15,00 55,00 70,00
Sessió expositiva 15,00 15,00 30,00
Tutories de grup 2,00 0 2,00
Total 100,00 200,00 300

Bibliografia

 • Alibrandi, Marsha (cop. 2003 ). GIS in the classroom : using geographic information systems in social studies and environmental science . Portsmouth, NH: Heinemann. Catàleg
 • Batty, Michael (cop. 2005 ). GIS, spatial analysis, and modeling . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Bosque Sendra, Joaquín (1997 ). Sistemas de información geográfica (2ª ed. corregida). Madrid: Rialp. Catàleg
 • Brewer, Cynthia A (2005 ). Designing better maps : a guide for GIS users . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Burrough, P. A (1998 ). Principles of geographical information systems . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Clarke, Keith C (cop. 2003 ). Getting started with geographic information systems (4rth ed.). Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall. Catàleg
 • Comas, David (1993 ). Fundamentos de los sistemas de información geográfica . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2005 ). Tecnologías de la información geográfica: territorio y medio ambiente : ponencias, relatorias y sesiones técnicas del XI Congreso de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección, celebrado en Murcia, 20-23 de septiembre, 2004 . [Madrid]: Grupo de Métodos Cuantitativos Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Asociación de Geógrafos Españoles. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). El empleo de los SIG y la teledetección en planificación territorial . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información Geográfica Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). Territorio y medio ambiente : métodos cuantitativos y técnicas de información geográfica . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos SIG y Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • DeMers, Michael N (cop. 2002 ). GIS modeling in raster . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Davis, David E (2000 ). GIS for everyone : exploring your neighborhood and your world with a Geographic Information System (2nd ed). Redlands, California: ESRI Press. Catàleg
 • Gorr, Wilpen L (2007 ). GIS tutorial : workbook for ArcView 9 : updated for ArcGIS 9.2 (2nd ed.). Redlands: ESRI Press. Catàleg
 • Gorr, Wilpen L (2005 ). GIS tutorial : workbook for ArcView 9 . Redlands: ESRI Press. Catàleg
 • Grau Mira, Ignacio (DL 2006 ). La Aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje . [San Vicente del Raspeig]: Universidad de Alicante. Catàleg
 • Gutiérrez Puebla, Javier (1994 ). SIG : sistemas de información geográfica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008 ). A primer of GIS. New York: Guilford Press. Recuperat 11-07-2010, a http://www.myilibrary.com?id=135686 Catàleg
 • Lantada Zarzosa, Nieves (2002 ). Sistemas de información geográfica. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 06-07-2011, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC024XXX Catàleg
 • Moldes Teo, F. Javier (DL 1995 ). Tecnología de los sistemas de información geográfica . Madrid: Ra-ma. Catàleg
 • Peña Llopis, Juan (DL 2006 ). Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales : teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9 . San Vicente (Alicante): Club Universitario. Catàleg
 • Pérez Navarro, Antonio (2009 ). Sistemas de información geográfica y geotelemática . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Scally, Robert (2006 ). GIS for environmental management . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Shekhar, Shashi (cop. 2008 ). Encyclopedia of GIS : with 723 fugures and 90 tables . New York: Springer. Catàleg
 • Wade, Tasha, 1973- (2006 ). A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Wise, Stephen (2002 ). GIS basics . New York: Taylor & Francis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
WIKISIG: Elaboració d'apunts teòrics i pràctics de SIG mitjançant la contribució de tots els alumnes a una aplicació WIKI. Els apunts de l'apartat teòric seran utilitzats per a l'examen teòric. Els apunts de l'apartat pràctic seran un pauta per a l'elaboració dels exercicis. Contribució al "WIKISIG: apunts teòrics i pràctics de SIG". 5
TEORIA I: L'apartat teòric de l'assignatura s'impartirà mitjançant classes expositives que combinen els conceptes bàsics amb explicacions de les seves principals aplicacions. L'assoliment dels continguts teòrics s'avaluarà mitjançant un examen final tipus test. 15
TEORIA II: Cadascun dels temes teòrics seran desenvolupats pels alumnes (en grups). Cada tema s'haurà d'exposar a classe mitjançant una presentació dels principals continguts i penjar el resultat a la WikiSIG. S'avaluarà la qualitat i claredat de la presentació oral i del document escrit penjat a la WikiSIG. 5
APARTAT PRÀCTIC: En l'apartat pràctic de l'assignatura es plantejaran a classe problemàtiques ambientals i territorials que es resoldran mitjançant l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Resolució tutoritzada de problemàtiques ambientals i territorials plantejades a classe. 20
PRÀCTIQUES AVALUATÒRIES: 3 pràctiques avaluatòries lligades amb els diferents mòduls. Es realitzarà una avaluació continuada al llarg del curs. Lligat amb els diferents mòduls es realitzaran 3 pràctiques avaluatòries. Després, el docent desenvoluparà l'exercici a classe i els propis estudiants avaluaran el resultat de les proves avaluatòries dels seus companys (assignació aleatòria). El resultat de la prova avaluatòria i la correcció serà supervisat pel docent. 25
PROJECTE: Com a exercici final de l'apartat pràctic de l'assignatura, els alumnes (en grups de 2) resoldran, mitjançant l'aplicació dels SIG, una problemàtica ambiental/territorial proporcionada pel professorat. Resoldre, en grups de 2 alumnes, mitjançant l'aplicació dels SIG, una problemàtica ambiental/territorial proporcionada pel professorat. 25
PARTICIPACIÓ i ASSISTÈNCIA A LES ACTIVITATS D'AULA I SORTIDES. (p.ex. Visita a oficines tècniques i empreses especialitzades en SIG: UMAT (Ajuntament de Girona), Nexus Geographics, SIGTE (Universitat de Girona). I, si s'escau, sessions tècniques d'ESRI a Barcelona. S'avaluarà l'assistència i participació en les activitats desenvolupades dins l'aula i en les sortides. 5

Qualificació

Mètodes docents:
Tot i que es treballarà amb diversos programes, el software de referència en SIG per a l’estudi, anàlisi i elaboració cartogràfica seran ArcGis (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox en els seus mòduls per Arcview 10), MIRAMON i un programari de codi obert (GvSIG).

Desenvolupament de pràctiques fonamentades en l’anàlisi i resolució de qüestions de caràcter territorial i ambiental. Objectius:
. dominar l’entrada d’informació vectorial i raster i l'anàlisi d’aquestes;
. assolir habilitat en la recerca de material cartogràfic i aplicacions informàtiques específiques per a cartografia digital i SIG a Internet;
. aconseguir destresa en l’elaboració de material cartogràfic de qualitat.

La nota final s’obtindrà a partir de la següent proporció (cada part aprovada amb un 5, sinó no es farà mitjana):
- 20% pràctiques de classe.
- 25% projecte.
- 25% pràctiques avaluatòries (3).
- 15% examen teòric tipus test.
- 5% presentació oral dels temes teòrics.
- 5% elaboració apunts - participació WikiSIG.
- 5% participació a classe i assistència (tant a l'aula com fora).

No es farà mitjana si hi ha alguna de les activitats avaluatòries suspesa. La nota mínima per a fer mitjana és un 5.
Les sortides són obligatòries.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no desenvolupada o no lliurada al docent responsable per a la seva avaluació dins els terminis fixats serà considerada NO PRESENTAT:

- No presentació de l'examen teòric.
- No presentació del projecte final en grup (2 alumnes).
- No presentació d'alguna de les pràctiques avaluatòries.
- No presentació d'alguna de les pràctiques plantejades a classe.
- No assistència injustificada a alguna de les sortides obligatòries.
- No contribució-participació al WikiSIG: Apunts de SIG.

Observacions

MOLT IMPORTANT
Per assolir l’assignatura cal aprovar independentment cadascuna de les activitats avaluatòries (amb nota mínima de 5 en cadascuna).

També és necessari presentar les pràctiques elaborades a classe setmanalment, el desenvolupament dels punts del temari contribuint amb contínues aportacions al "WIKI: Apunts de SIG" i fer correctes els presentacions orals del tema teòric assignat (en grups) i del projecte.

La naturalesa eminentment pràctica de l’assignatura i el seu variat contingut impliquen un seguiment constant de les classes i l’elaboració d’exercicis fora de les hores lectives (temps ja contemplat dins el còmput total d'hores que ha de realitzar cada alumne).

CLASSES
Dimarts i dijous de 10:30h a 12:00h. (primer i segon semestre).


TUTORIES
L’atenció a l’alumnat es realitzarà mitjançant cita prèvia enviant correu als diferents docents responsables de cada mòdul:
carolina.marti@udg.edu
diego.varga@udg.edu
jaume.feliu@udg.edu

Assignatures recomanades

 • Anàlisi i tractament de la informació geogràfica