Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Anàlisi de la variació i dels diferents registres lingüístics que incideixen en la llengua dels mitjans de comunicació. Descripció i anàlisi dels agents que intervenen en la llengua dels mitjans de comunicació (acadèmies, gramàtiques, llibres d'estil, periodistes, etc.), i de l'argumentació implícita o explícita que mostren. Anàlisi dels processos de producció, transmissió i recepció de la informació, especialment la referida a aspectes metalingüístics. Descripció, anàlisi i interpretació dels principals models textuals vinculats als diferents gèneres informatius, interpretatius i d'opinió.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
XAVIER RENEDO PUIG  / ABELINA SUÑER GRATACOS

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
XAVIER RENEDO PUIG  / ABELINA SUÑER GRATACOS

Competències

 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • E14. Conèixer els principals mitjans escrits, audiovisuals i digitals.
 • E15. Analitzar els diferents gèneres periodístics des de diverses perspectives, acadèmica, professional i crítica.
 • E16. Aplicar diferents nivells de lectura a fonts d'informació diverses.
 • E17. Conèixer les principals estratègies narratives i discursives per elaborar models informatius, interpretatius i d'opinió.
 • E18. Conèixer els principals recursos digitals (diccionaris, traductors automàtics, llibres d'estil, etc.) de diferents llengües, sobre tot català, castellà i anglès i utilitzar-los adequadament.
 • E19. Avaluar problemes lingüístics i textuals concrets i definir estratègies per superar-los.
 • E20. Desenvolupar estratègies d'argumentació gramatical.
 • E21. Avaluar materials de naturalesa normativa i els seus criteris subjacents o explícits per aplicar-los en el camp de la comunicació.

Continguts

1. Eines de l'escriptor. Norma i ús. Diccionaris d’ús i diccionaris acadèmics (en paper i en xarxa). Gramàtiques. Llibres d’estil. Altres tipus de recursos.

2. Com es construeix un text Frases, paràgrafs i textos. Les propietats del text: coherència i cohesió. Les relacions anafòriques: com s’introdueix un tema i com es va reprenent dintre d’un text. Mecanismes de cohesió textual basats en relacions anafòriques. L’el•lipsi.

3. Com es construeix un tex 2: Els textos argumentatius. La connexió lògica entre les frases d’un text. Els connectors. Tipus. Connectors que permeten afegir arguments. Connectors que permeten refutar arguments. Connectors que expressen relacions lògiques de causa, conseqüència, condició i finalitat. Connectors que organitzen la informació.

4. Llengües, suports i llenguatges. Llengua parlada i llengua escrita en els mass media. Els textos en suport escrit, digital o audiovisual. La recerca del lector, de l’oient o de l’espectador. Antillengua i llenguatge políticament correcte. Els llenguatges d’especialitat. La llargada de la frase (o del paràgraf) i la seva intel•ligibilitat o comprensibilitat.

5. Estilística: Llenguatge referencial i llenguatge figurat. La tria del lèxic: substantius, adjectius i sinònims. El purisme lingüístic (arcaismes, neologismes i barbarismes). L’ordre de les paraules i la construcció i el ritme de la frase. Les figures retòriques. Metàfores i marc de referència. Els tòpics. Fraseologia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50 40 90
Elaboració individual de treballs 0 40 40
Lectura / comentari de textos 20 60 80
Prova d'avaluació 0 20 20
Sessió expositiva 30 0 30
Total 100 160 260

Bibliografia

 • Burke, L.C i Tony Girvin, A. (2000). The Routledge language and cultural theory reader. London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Carey, J.W. (2009). Communication as culture: essays on media and society. New York: Routledge. Catàleg
 • Crystal (1994). Enciclopedia del lenguaje de la universidad de Cambridge. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Harvey, G (2008). Writing with sources: a guide for students. Indianapolis: Hackett. Catàleg
 • McLuhan, M (1973). La galàxia Gutenberg: la formació de l'home tipogràfic. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Mouriquand, J (2005). L'écriture journalistique. París: PUF. Catàleg
 • Pla Nualart, Albert (2011). "Això del català: `podem fer-ho més fàcil?". Barcelona: Columna. Catàleg
 • Lakoff, George (2007). No pienses en un elefante : lenguaje y debate político . Madrid: Editorial Complutense :Foro Complutense. Catàleg
 • Pla Nualart, Albert (2011). Un tast de català. Barcelona: Columna.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Article 1 Correcció ortogràfica i expressiva, i continguts. 25
Article 2 Correcció ortogràfica i expressiva, i continguts. 25
Article 3 Correcció ortogràfica i expressiva, i continguts. 15
Article 4 Correcció ortogràfica i expressiva, i continguts. 15
Article 5 Correcció ortogràfica i expressiva, i continguts. 20

Qualificació

La qualificació global d'APTE o APTA s'obté en superar la mitja del curs (>50 %) en els treballs i exercicis que proposi el professor. Les qualificacions aptes se subdivideixen en: APROVAT (5-6,5); NOTABLE (7-8,5) i EXCEL·LENT (9-10). El professor podrà proposar concedir Matrícules d'Honor en els casos oportuns.

En la realització dels treballs escrits -sobretot els exercicis de redacció-, s'estarà a allò que disposi la Facultat de Lletres pel que fa als casos de plagi o vulneració de drets de terceres persones.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El curs de Llengua i mitjans de comunicació II és una assignatura essencialment pràctica i facilitadora de les tècniques de lectura, redacció i publicació. Per tant, l'assistència a classe és necessària i obligatòria.

No haver assistit a més del 20 % de les classes del curs fa perdre la possibilitat d'Avaluació Continuada i, en conseqüència, de qualificar el curs (no hi ha exàmens finals). En aquest cas, la nota global serà No Presentat.

Observacions

Alguns aspectes del programa poden veure's alterats en funció de les necessitats, interessos o motivacions del grup classe. En aquest cas, s'establiran uns criteris d'avaluació i qualificació complementaris.