Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
La jurisdicció social i els reptes als quals s'enfronta: els conflictes laborals emergents, la necessitat de major rapidesa en la solució dels conflictes laborals. La gestió dels conflictes laborals en el marc dels mitjans de solució extrajudicial de conflictes laborals (mediació i arbitratge). La tasca de la jurisdicció social en la solució dels conflictes laborals. La pervivència dels principis que la sustenten. Debat sobre l'accés a la judicatura i formació de jutges del Social
Crèdits:
3
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO

Competències

 • 8.      Analitzar, aplicar i valorar els instruments legals i contractuals de caràcter laboral a la relació laboral, a partir del coneixement del marc regulador en l'àmbit de les relacions laborals.
 • 9.      Analitzar, gestionar i supervisar en l'àmbit de l'empresa l'aplicació de les condicions de treball acord amb la normativa vigent, i als interessos de l'empresa i el treballador.
 • 10.  Analitzar, aplicar i supervisar models de gestió de les prestacions de la Seguretat Social per a la cobertura dels riscos socioprofessionals d'empresaris i treballadors.
 • 11.  Transmetre idees i comunicar-se per escrit en l'àmbit laboral fent servir la terminologia i les tècniques més adequades en l'àmbit administratiu i judicial.
 • 12.  Analitzar les tendències internacionals sobre el món del treball i aplicar les seves millors pràctiques a l'àmbit de la gestió de les relacions laborals, a l'àmbit espanyol i català.
 • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 22.      Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 23.      Mostrar habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Continguts

1. Iº PART: L'INCOMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ LABORAL: LA POTESTAD SANCIONADORA DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA A L'ÀMBIT DE LES INFRACCIONS I SANCIONS LABORALS.

2. Iº.1 Subjectes responsables de les infraccions laborals.

3. Iº.2 Infraccions laborals.

4. Iº.3 Responsabilitats i sancions

5. Iº.4 Organismes competents en la vigilància, control i sanció de les infraccions laborals. En especial, la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

6. IIº PART: EL PROCÉS JUDICIAL LABORAL.

7. IIº.1 Tribunals d'allò Social.

8. IIº.2 Capacitat i legitimació per reclamar laboralment davant els Tribunals d'allò Social.

9. IIº.3 Mesures d'evitació del procés judicial.

10. IIº.4 El procés judicial ordinari: especial atenció a la demanda laboral i a la sentencia judicial final.

11. IIº.5 Els processos especials: referència a les seves principals característiques.

12. IIº.6 Mitjans d'impugnació: el sistema de recursos.

13. IIIº PART: MITJANS DE SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES LABORALS.

14. IIIº.1 Tipus de conflictes laborals sotmesos a solució extrajudicial a l'àmbit laboral.

15. IIIº.2 Mesures de solució de conflictes.

16. IIIº.3 Mediació

17. IIIº.4 Arbitratges.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 32,00 43,00 75,00
Total 32,00 43,00 75

Bibliografia

 • Albiol Montesinos, Ignacio (2004 ). Derecho procesal laboral (6ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Alonso Olea, Manuel (2004 ). Derecho procesal del trabajo (13ª ed., rev.). Madrid: Civitas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de les pràctiques que es realitzin durant el curs. Els corresponents treballs pràctics s'hauran de lliurar al professor responsable el dia de la impartició de la corresponent sessió pràctica. En conseqüència és necessària l'assistència a les sessions pràctiques. Es valorarà també la participació de l'estudiant en la resolució dels casos pàctics. 100

Qualificació

Per avaluar-se de l'assignatura es demana l'assistència al 80% com a mínim de les sessions de l'assignatura. De forma particular, és imprescindible que l'estudiant es presenti el dia previst per a la resolució de les pràctiques de l'assignatura.

De fet, l'estudiant haurà de realitzar els casos pràctics que es preparin per al curs, resolent les qüestions plantejades per al professor responsable de l'assignatura.

Els corresponents treballs pràctics s'hauran de lliurar al professor responsable el dia de la impartició de la corresponent sessió pràctica. En conseqüència és necessària l'assistència a les sessions pràctiques. Es valorarà també la participació de l'estudiant en la resolució dels casos pàctics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
És requisit necessari per a no ser qualificat com a NO PRESENTAT, que l'estudiant assisteixi al 80% com a mínim de les classes teòriques de l'assignatura.

També és condició per a qualificar-se la realització de les pràctiques previstes, així com l'assistència els dies previstos per a la resolució d'aquelles.

Observacions

Les sessions partiràn de l'analisi de legislació laboral, però s'orientaran en una vessant decididament pràctica.

El professorat control·larà l'assistència a classe, i el lliurament de les pràctiques previstes.

Assignatures recomanades

 • Estratègies legals en l'àmbit de les Relacions Laborals
 • Gestió de la Seguretat Social
 • Polítiques d'ocupació