Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Els reptes del sistema de Seguretat Social: les bases marcades pel Pacte de Toledo i la seva evolució. Plantejament de problemes de futur relacionats amb l'estructura demogràfica de la societat espanyola. Replantejament de les finalitats nuades a les prestacions de la Seguretat Social: les propostes de modificació de determinades prestacions per a la cobertura de situacions de necessitat. La persecució del frau en la Seguretat Social: tipus de frau i mesures proposades per a la seva evitació. L'assistència social i les tensions derivades de la situació econòmica i social actual: el sistema de dependència.
Crèdits:
5
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO

Competències

 • 8.      Analitzar, aplicar i valorar els instruments legals i contractuals de caràcter laboral a la relació laboral, a partir del coneixement del marc regulador en l'àmbit de les relacions laborals.
 • 9.      Analitzar, gestionar i supervisar en l'àmbit de l'empresa l'aplicació de les condicions de treball acord amb la normativa vigent, i als interessos de l'empresa i el treballador.
 • 10.  Analitzar, aplicar i supervisar models de gestió de les prestacions de la Seguretat Social per a la cobertura dels riscos socioprofessionals d'empresaris i treballadors.
 • 11.  Transmetre idees i comunicar-se per escrit en l'àmbit laboral fent servir la terminologia i les tècniques més adequades en l'àmbit administratiu i judicial.
 • 12.  Analitzar les tendències internacionals sobre el món del treball i aplicar les seves millors pràctiques a l'àmbit de la gestió de les relacions laborals, a l'àmbit espanyol i català.
 • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 22.      Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 23.      Mostrar habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Continguts

1. Iº PART (TEORIA): EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL MITJANÇANT L'ESTUDI DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994, DE 20 DE JUNY, QUE APROVA LA LLEI GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL.

2. Iº.1 Conceptes bàsics del sistema de Seguretat Social. Règims de Seguretat Social. Acció protectora: fets causants (accidents i malalties comuns i professionals). Prestacions de Seguretat Social. Institucions de Seguretat Social: L'Institut Nacional de Seguretat Social.

3. Iº.2 Règim General. Acció protectora: Situacions de necessitat protegides.

4. Iº.2.1 Alteració de la salut i prestacions sanitàries.

5. Iº.2.2 Prestació d'Incapacitat temporal.

6. Iº.2.3 Prestacions de Maternitat i de Paternitat.

7. Iº.2.4 Risc durant l'embaraç i risc durant la lactància natural.

8. Iº.2.5 Pensió d'incapacitat permanent.

9. Iº.2.6 Pensió de jubilació.

10. Iº.2.7 Pensió de viduïtat.

11. Iº.2.8 Pensió d'orfandat i altres prestacions en favor de familiars.

12. Iº.2.9 Una atenció especial al procés de reformes en materia de pensions de Seguretat Social.

13. Iº.3 Règims especials: el RETA

14. IIº PART (PRÀCTICA). GESTIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL: ESPECIAL ATENCIÓ A LA GESTIÓ A L'ÀMBIT EMPRESARIAL.

15. IIº.1 Base teòrica per a la realització de la pràctica: Règim d'afiliació a la Seguretat Social; Cotització; Recaudació en l'àmbit de la Seguretat Social.

16. IIº.2 Base teòrica: Entitats de Seguretat Social: en especial, la Tresoreria General de Seguretat Social.

17. IIº.3 Gestió: realització de la documentació relativa a la cotització empresarial a la Seguretat Social.

18. IIº.4 Gestió: l'afectació de la cotització del treballador a la Seguretat Social en el seu full de salaris. Realització pràctica d'una nòmina.

19. IIº.5 Recaudació de la Seguretat Social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 15,00 30,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 30,00 10,00 40,00
Prova d'avaluació 35,00 20,00 55,00
Total 80,00 45,00 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  EXAMEN TEÒRIC: Realització d'un examen tipus test sobre la Iº PART del programa de l'assignatura. Es realitzarà un examen tipus test sobre la PART Iº del programa de l'assignatura. 33
  Examen PRÀCTIC: es realitzarà un examen pràctic consistent en la realització d'un full de salari així com el càlcul d'una prestació d'Incapacitat temporal i també sobre una incapacitat permanent i/o jubilació. Realització de dos supòsits pràctics en forma d'examen relatius a documents reals de la gestió empresarial (full de salari) i altres prestacions de Seguretat Social. 34
  Realització d'una de les pràctiques del Curs 33

  Qualificació

  La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà de la nota obtinguda a l'examen i en la realització d'una de les pràctiques.

  L'examen suposa 2/3 de la nota final de l'assignatura (per obtenir la qualificació de l'examen es computa la part de test com a 50% i la part pràctica de l'examen com l'altre 50%).

  D'altra banda, 1/3 de la nota final de l'assignatura s'obtindrà de la realització d'una sola de les dos pràctiques que estan previstes per al curs.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT quan:

  a) L'estudiant no assisteixi com a mínim al 80% de les classes previstes a l'horari de l'assignatura.

  b) No lliuri per escrit al professor responsable una de les 2 pràctiques previstes segons l'agenda i calendari fixat per al professor responsable.

  c) No faci l'examen (test i part pràctica) previst a l'avaluació de l'assignatura.

  Observacions

  Durant el curs es realitzaran supòsits pràctics per a donar a l'estudiant l'aprenentatge i experiència necessaris per realitzar l'examen teòric i pràctic d'avaluació de l'assignatura. Particularment, en relació a l'examen pràctic, durant el curs es realitzarà la pràctica consistent en confeccionar un full de salari; calcular una prestació d'Incapacitat Temporal i analitzar una prestació d'incapacitat permanent i/o jubilació.

  Assignatures recomanades

  • Estratègies legals en l'àmbit de les Relacions Laborals
  • Polítiques d'ocupació
  • Pràctiques professionals supervisades
  • Processos laborals: procediments judicials i extrajudicials de solució de conflictes laborals
  • Treball Final de Máster