Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Models d'orientació laboral i professional. Sistemes i serveis d'orientació. Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i certificació professional. Motivació i desenvolupament professional: ocupabilitat i desenvolupament de la identitat i la competència professional. Estratègies, tècniques i instruments d'orientació i assessorament professional. Orientació en contextos d'educació reglada i no reglada. Ocupació, salut i adaptació psicosocial. Col·lectius vulnerables. Emprenedoria i autoocupació. Orientació en processos de desvinculació laboral. Rol, competències i desenvolupament professional de l'orientador.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
BEATRIZ M. CAPARROS CAPARROS  / ENRIC COROMINAS ROVIRA  / MAGDALENA VILA FIGAREDA  / ESPERANZA VILLAR HOZ

Competències

 • 1.      Analitzar, avaluar i planificar polítiques sociolaborals.
 • 2.      Planificar i executar anàlisi de prospecció de mercats i oportunitats d'ocupació.
 • 3.      Identificar, analitzar i intervenir sobre les motivacions laborals, les necessitats d'orientació i formació de diferents col·lectius i en diversos contextos i valorar l'eficàcia de les intervencions.
 • 4.      Dissenyar, planificar i realitzar processos d'avaluació i acreditació de competències professionals.
 • 5.      Dissenyar, planificar, executar i avaluar accions de formació i desenvolupament de les competències professionals.
 • 6.      Dissenyar, aplicar i avaluar plans de transició a l'ocupació i inserció laboral, o de desvinculació laboral, de diferents col·lectius i en diversos contextos.
 • 7.      Dirigir i gestionar processos complets de selecció professional atenent a les necessitats específiques de la demanda i d'acord amb les tendències actuals en la matèria.
 • 18.      Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional per al treball i la direcció d'equips interdisciplinaris.
 • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 22.      Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Continguts

1. Unitat Formativa 1: SISTEMES I SERVEIS D'ORIENTACIÓ -. Conceptes clau -. Els serveis d'orientació -. Funcions i competències de l'orientació.

2. Unitat Formativa 2: SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS I CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL -. Què és. Finalitats del sistema nacional -. Instruments i accions -. Normativa de referència (marc legislatiu).

3. Unitat Formativa 3: ESTRATÈGIES, TÈCNIQUES, I INSTRUMENTS D'ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PROFESSIONAL -. El projecte professional -. Les competències i la meva ocupabilitat -. Recursos tècnics per a l'assessorament individual -. Recursos tècnics per a l'assessorament grupal.

4. Unitat Formativa 4: ENFOC MODERN DE L’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL-. Inicis de l’orientació professional-. Teoria de l’encaix Diagnòstic i Informació-. Psicometria-. Inventaris d’interessos professionals-. Classificacions de professions-. Diccionaris d’ocupacions-. Teoria de la satisfacció professional-. Dimensió evolutiva de l’orientació professional-. Desenvolupament professional: career. Etapes i rols de la vida.- Interacció persona-entorn-. Teoria de l’aprenentatge social. Experiències d’aprenentatge, creences i estereotips-. Teoria sociocognitiva de l’orientació professional.

5. Unitat Formativa 5: ENFOC POSTMODERN DE L’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL-. Constructivisme a la orientació professional. “Incertesa positiva”, “Planificació de la casualitat”, “Protean career”-. Noves maneres de diagnòstic i orientació: Narratives, Teoria de sistemes-. Integració dels enfocaments modern i postmodern de l’orientació professional. Integració dels enfocs modern i postmodern de l’orientació professional.

6. Unitat Formativa 6: OCUPACIÓ, SALUT I ADAPATACIÓ PSICOSOCIAL-. El treball i la desocupació com a fonts d’estrès, demanda adaptativa i psicopatologia-. Els conceptes de ‘col•lectiu vulnerable’ o en ‘risc d’exclusió social’ i les seves implicacions-. Identificació de dificultats adaptatives i estratègies d’assessorament en contextos específics-. Identificació i abordatge de comportaments disfuncionals i psicopatologia.

7. Unitat Formativa 7: MOTIVACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL-. Ocupabilitat i desenvolupament de la identitat i la competència professional-. Construcció i negociació de la identitat i la competència professional-. Agència, proactivitat, estructures i relacions de poder-. Estratègies, tècniques i instruments per a l’avaluació i la intervenció motivacional.

8. Unitat Formativa 8: EMPRENEDORIA I AUTOOCUPACIÓ-. Context socioeconòmic i motivació emprenedora-. Condicions contextuals i personals per a l’emprenedoria-. Contextos i programes d’estímul a l’emprenedoria-. Estratègies, tècniques i instruments d’orientació a l’emprenedoria.

9. Unitat Formativa 9: ROL, COMPETÈNCIES I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DELS ORIENTADORS-. Rol i competències del professional de l’orientació-. Eines per al desenvolupament professional.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10,00 30,00 40,00
Anàlisi / estudi de casos 10,00 30,00 40,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 20,00
Elaboració individual de treballs 0 25,00 25,00
Lectura / comentari de textos 0 30,00 30,00
Sessió expositiva 18,00 0 18,00
Sessió participativa 30,00 0 30,00
Treball en equip 0 18,00 18,00
Tutories de grup 4,00 0 4,00
Total 72,00 153,00 225

Bibliografia

 • Caballero, M.A. (2005). Claves de la orientación profesional. (1era). Madrid: Editorial CCS.
 • Echeverría, B. [Coord.] (2008). Orientación profesional. Barcelona: UOC.
 • Millon, Th. (2001). Trastornos d ela personalidad en la vida moderna. Barcelona: Masson. Catàleg
 • Palaci, J. i Moriano, J.A. (Coords.). (2003). El nuevo mercado laboral : estrategias de inserción y desarrollo profesional . Madrid: UNED.
 • Rodríguez Moreno, M.L. (2006). Evaluación, balance y formación de competencias laborales transversales. Barcelona: Laertes. Catàleg
 • Salvà, F. (Dir.). (2000). Formación e inserción laboral : conceptos básicos, políticas, programas y recurs. Madrid: Pirámide.
 • Sobrado, L. i Cortés, A. (Coords.). (2009). Orientación Profesional: Nuevos escenarios y perspectivas . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Vallejo-Ruiloba, J. (2002). Introducción a la psicopatología y a la psiquiatría. Bacerlona: Masson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració, anàlisi, exposició i discussió de casos pràctics. Es proporcionarà un protocol específic d'avaluació de l'activitat en començar l'assignatura. 20
Disseny d'un pla d'orientació professional, transició a l'ocupació i inserció laboral. Es proporcionarà un protocol específic d'avaluació de l'activitat en començar l'assignatura. 15
Assistència i participació en activitats grupals. Assistència i participació en les activitats. 15
Elaboració de la carpeta d'aprenentatge Es proporcionarà un protocol d'avaluació específic en començar l'assignatura. 50

Qualificació

Els criteris específics d'avaluació per a cada activitat es proporcionaran en començar l'assignatura de manera detallada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat qualsevol de les següents situacions:
- Assistència inferior al 80% de les activitats presencials.
- No lliurament o participació de les activitats d'avaluació (igual o superior al 50%).