Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Introducció al marc ambiental i cronològic de la prehistòria, als aspectes socials, tècnics i econòmics de les comunitats prehistòriques i a les eines bàsiques per entendre llur evolució i distribució en el temps i l'espai. I això des dels primers homínids fins l'aparició de les civilitzacions antigues.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JULIA MAROTO GENOVER  / NARCIS SOLER MASFERRER

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 8:30-10:00, dc 8:30-10:00
Pràctiques d'aula1 dl 8:30-10:00, dc 8:30-10:00
Pràctiques altres1 dl 8:30-10:00, dc 8:30-10:00

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CED12. Coneixement de l'estructura diacrònica general del passat.
 • CED13. Coneixement del passat a través d'unitats espacials congruents: geogràfiques, regionals o estatals (Mediterrània, Europa occidental, Amèrica, Espanya, Catalunya).
 • CED14. Coneixement d'aspectes específics (econòmics, socials, polítics, culturals) d'un o més períodes del passat de la humanitat.
 • CED15. Conèixer i usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques).
 • CED17. Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la disciplina i d'altres ciències afins.
 • CEP21. Capacitat per exposar idees i arguments historiogràfics per escrit i en el propi idioma, amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics.
 • CEP27. Capacitat d'analitzar adequadament situacions i informacions complexes tant en el passat com en el present.

Continguts

1. Concepte i història de la prehistòria. 1.1 Els fonaments de la prehistòria. 1.2 Història de la prehistòria

2. El marc climàtic i cronològic de la prehistòria. 2.1 El quaternari. 2.2 La datació del passat

3. Arqueologia prehistòrica 3.1 Jaciments prehistòrics. 3.2 L'excavació prehistòrica. 3.3 La reconstrucció de la tecnologia, l'economia i l'organització social de la prehistòria

4. L'origen de l'home 4.1 La recerca dels orígens. 4.2 El lloc de l'home a la naturalesa. 4.3 Els homínids 4.4 El génere Homo

5. La humanitat caçadora i recol·lectora 5.1 Economia del paleolític. 5.2 Tecnologia paleolítica. 5.3 Societats caçadores i recol·lectores 5.4 Simbologia i religió paleolítiques

6. El paleolític arreu del món 6.1 El paleolític a l'Àfrica 6.2 El paleolític a Europa 6.3 Caçadors paleolítics d'Àsia, Oceania i Amèrica

7. La humanitat prehistòrica agricultora i ramadera 7.1 Agricultura i ramaderia prehistòriques. 7.2 Indústries i tecnologies domèstiques. 7.3 Les arts del foc: la ceràmica. 7.4 L'hàbitat sedentari

8. El neolític arreu del món 8.1 El neolític del Pròxim Orient i de l'Àsia. 8.2 El neolític d'Europa. 8.3 Neolític d'Amèrica, Àfrica i Oceania

9. La humanitat prehistòrica metal·lúrgica, jerarquitzada i urbana 8.1 Tecnologia. 8.2 Societats i assentaments

10. Les edats del metalls. De la prehistòria a la història 9.1 El calcolític a Europa. 9.2 L'edat del bronze a Europa. 9.3 L'edat del ferro a Europa. 9.4 La prehistòria recent de l'Àsia, Àfrica i Amèrica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 6 68 74
Exposició dels estudiants 6 20 26
Sessió participativa 41 84 125
Sessió pràctica 28 33 61
Sortida de camp 20 5 25
Total 101 210 311

Bibliografia

 • Arsuaga, Juan Luis, (1998 ). La Especie elegida : la larga marcha de la evolución humana (6ª ed.). Madrid: Temas de Hoy. Catàleg
 • Arsuaga, Juan Luis, (2003 ). El Collar del neandertal : a la recerca dels primers pensadors . Barcelona: Columna. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1994 ). El Amanecer de la humanidad : los primeros humanos . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1994 ). Más allá de África : las primeras migraciones . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1994 ). De la piedra al bronce : cazadores, recolectores en Europa, África y Oriente medio . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1995 ). Pueblos de la Edad de Piedra : exploradores y agricultores de Asia, América y el Pacífico . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Cabrera Valdés, Victoria Muñoz Amilibia, Ana María (1996 ). Unidades didácticas de prehistoria . Madrid: UNED. Catàleg
 • Ember, Melvin (cop. 2001 ). Encyclopedia of prehistory . New York [etc.]: Kluwer Academic :Plenum Publishers. Catàleg
 • Fernández, Víctor M. (cop. 2007 ). Prehistoria : el largo camino de la humanidad . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Fontana, Josep (1991-1994 ). Historia universal Planeta . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Garanger, José (2002 ). La Prehistoria en el mundo : nueva edición de La Prehistoria de André Leroi-Gourhan . Madrid: Akal. Catàleg
 • Guilaine, Jean (2002 ). El Camino de la guerra : la violencia en la prehistoria . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Menéndez, Mario (cop. 1997 ). Diccionario de prehistoria . Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques que presentaran els conceptes essencials de la Prehistòria S'avaluarà en dues proves escrites 50
Classes pràctiques sobre els fòssils, la cultura material, les tècniques i la simbologia de la prehistòria en el seu context S'avaluarà la capacitat d'identificar la cultura material prehistòrica en les avaluacions escrites 20
Lectures de llibres i articles i recerques entre les fonts d'informació sobre la prehistòria: biblioteques, revistes, museus, bases de dades S'avaluarà la participació en els fòrums i la presentació dels resultats en les proves escrites 20
Visites a museus, jaciments i excavacions S'avaluarà la participació en aquestes activitats juntament amb l'assistència i participació a classe 10

Qualificació

L'avaluació serà contínua durant el curs i consistirà en:

a) Dues proves escrites al final de cada semestre per valorar la primera activitat (classes teòriques). El valor de cadascuna serà del 25% de la nota final.

b)Dues proves orals o escrites que consistiran en la identificació d'imatges de la cultura material o simbòlica de la Prehistòria (segona activitat) i en qüestions sobre les lectures obligatòries (tercera activitat). Cadascuna d'aquestes proves tindrà un valor del 20% de la nota final.

c)Finalment es tindrà en compte la participació i l'assistència a classe i a las excursions i visites (10%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat NO PRESENTAT l'estudiant que al final del curs no tingui nota de dues o més de les principals avaluacions. Per aquesta estimació se'n tenen en compte cinc: La del treball i les quatre proves escrites.

Observacions

Hi haurà com a mínim dos llibres de lectura obligatòria, sobre els quals es faràn debats:

José Luís ARSUAGA: El collar del Neandertal (diverses edicions en català i castellà)

Jean GUILAINE, Jean ZAMMIT: El camino de la guerra. La violencia en la prehistoria. Arial Prehistoria, Barcelona, 2001, 283 p.

Seran molt útils uns bons coneixements de geografia física universal i nocions bàsiques de ciències naturals (geologia, biologia...)
També ho seran uns bons coneixements d'anglès i francès.

Les visites que es preveu fer són:
Museu de Talteüll i cauna de l'Aragó (Rosselló)
Parc de les coves prehistòriques de Serinyà i Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Pal de l'Estany)
Museu Arqueològic de Girona
Conjunts dolmènics de l'Alt Empordà