Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
El mòdul presenta una introducció a l'anàlisi de la informació en format cartogràfic i numèric que s'utilitza en geografia. Es faciliten les eines per interpretar mapes i elaborar-ne a partir de diversa informació, entre ella l'estadística. Es donen també uns principis d'anàlisi estadística que permetran entendre, elaborar i representar les dades. S'utilitzaran diversos programes informàtics per al tractament estadístic i per a realització de mapes.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JAUME FELIU TORRENT  / FRANCESC XAVIER C. PAUNERO AMIGO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 11:30-13:00, dj 11:30-13:00
Pràctiques d'aula1 dt 11:30-13:00, dj 11:30-13:00
Pràctiques de laboratori1 dt 11:30-13:00, dj 11:30-13:00
Pràctiques de laboratori2 dt 11:30-13:00, dj 11:30-13:00

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...).
 • 20 Interpretar i interrelacionar els diferents tipus d'informació territorial.
 • 21 Interpretar mapes topogràfics, ortofotomapas, fotos aèries i imatges satèl·lit.
 • 22 Saber elaborar i interpretar mapes temàtics.
 • 24 Realitzar anàlisis territorials a partir de la integració de diferents tecnologies de la informació geogràfica.

Continguts

1. Introducció

2. Els principis de la cartografia

          2.1. Projeccions cartogràfiques

          2.2. Sistema de coordenades

          2.3. Mesura de les dimensions d'un mapa

          2.4. Altres elements en l’elaboració cartogràfica

3. Informació geogràfica: tractament estadístic

          3.1. Preparació de la informació

          3.2. Estadística descriptiva univariada

          3.3. Estadística descriptiva multivariada

          3.4. Anàlisi de la regressió

4. Informació geogràfica: tractament gràfic i cartogràfic

          4.1. Preparació de la informació

          4.2. Representació de la informació qualitativa nominal

          4.3. Representació de la informació ordinal i quantitativa

          4.4. Representació de dos o més caràcters quantitatius

          4.5. Mapes analítics i conceptuals

          4.6. Introducció a la cartografia digital (CAD)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 16,00 19,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,50 8,00 9,50
Lectura / comentari de textos 0 5,00 5,00
Prova d'avaluació 5,00 39,50 44,50
Resolució d'exercicis 14,00 84,00 98,00
Sessió participativa 2,00 5,00 7,00
Sessió pràctica 72,00 39,00 111,00
Sortida de camp 6,00 0 6,00
Total 103,50 196,50 300

Bibliografia

 • Béguin, Michèle (1994 ). La Représentation des données géographiques : statistiqueet cartographie . Paris: Armand Colin. Catàleg
 • Fernández Aguado, Carmen (1993 ). Manual de estadística descriptiva aplicada al sector turístico . Madrid: Síntesis.
 • Coward, John (cop. 1990 ). Trabajos prácticos de geografía humana . Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
 • Raso Nadal, José Mª (1987 ). Estadística básica para ciencias sociales . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Gutiérrez Puebla, Javier (1995 ). Técnicas cuantitativas : estadística básica . Vilassar de Mar: Oikos-tau. Catàleg
 • Muehrcke, Phillip C. (1998 ). Map use : reading, analysis and interpretation (4th. ed.). Madison: JP. Catàleg
 • Robinson, Arthur H. (1987 ). Elementos de cartografía . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Alcalá, A. R. Otero, Isabel (cop. 1995 ). Diccionario de cartografía : topografía, fotogrametría, teledetección, GPS, GIS, MDT . Madrid: Ciencias Sociales. Catàleg
 • Slocum, Terry A. (cop. 2005 ). Thematic cartography and geographic visualization (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. Catàleg
 • Toledo Muñoz, María Isabel (DL 1992 ). Estadística . Madrid: Alhambra Longman. Catàleg
 • Peña, Daniel (cop. 1997 ). Introducción a la estadística para las ciencias sociales . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1. Observació de la informació geogràfica i cartogràfica
Bona intepretació de la informació 3
Pràctica 2. Projeccions Realitzar els exercicis correctament 4
Pràctica 3. Coordenades
Resolució correcta dels exercicis 4
Pràctica 4. Mesures del mapa
Resolució correcta dels exercicis 6
Examen parcial cartografia Resoldre correctament els exercicis. 7,5
Pràctica 5. Busquem dades a internet
Resolució correcta dels exercicis 3
Pràctica 6. Fem intervals
Resoldre correctament els exercicis 5
Pràctica 7. Estadística descriptiva 1: Mesures de centralitat i dispersió Resoldre correctament els exercicis 5
Pràctica 8. Estadística descriptiva 2: interpretació Resodre correctament els exercicis i intrepretar el resultat 5
Examen parcial estadística univariada Resoldre correctament els exercicis 7,5
Pràctica 9. Correlació
Realitzar correctament els exercicis i interpretar els resultats 4
Pràctica 10. Relació variables nominals
Realitzar correctament els exercicis i interpretar els resultats 5
Pràctica 11. Regressió
Realitzar correctament els exercicis i interpretar els resultats 6
Examen parcial estadística multivariada Resoldre correctament els exercicis 10
Pràctica 12. Símbols en cartografia
Realitzar correctament els exercicis i interpretar els resultats 3
Pràctica 13. Cartografia qualitativa puntual
Realitzar correctament els exercicis i interpretar els resultats 4
Pràctica 14. Cartografia qualitativa areal
Realitzar correctament els exercicis 5
Pràctica 15. Cartografia quantitativa areal
Realitzar correctament els exercicis 5
Pràctica 16. Cartograma
Realitzar correctament els exercicis 4
Pràctica 17. Cartografia CAD
Realitzar correctament els exercicis i interpretar els resultats 4

Qualificació

Aquesta assignatura especialment pràctica serà avaluada en la seva major part amb les diverses pràctiques (75%), tot i que caldrà aprovar els tres examens parcials que s'aniran fent al llarg del curs (que sumen el 25% restant). En cas de suspendre un o més examens parcials, s'haurà de realitzar un examen final on hi entrarà tota la matèria examinada del curs.


El nombre de pràctiques previstes (i la seva puntuació) pot ser modificat segons l'evolució del curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat:

- l'estudiant que no assisteixi a cap dels exàmens d'avaluació.
- l'estudiant que en un moment determinat deixi d'assistir a les classes i altres activitats del mòdul.

Observacions

Cal portar una calculadora científica durant les classes.
Bona part de les classes es faran a la cartoteca o bé a l'aula informàtica.