Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Estudi i anàlisi de les principals eines tècnològiques per la gestió de les destinacions turiques. Impacte de les TIC en el turisme. Web 2.0
Crèdits:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOAQUIM MAJO FERNANDEZ

Competències

  • E2 Aplicar, de manera reflexiva i crítica, metodologies d'investigació transdiciplinar i multidisciplinar a la realitat turística
  • E2 Aplicar, de manera reflexiva i creativa, metodologies d'investigació transdisciplinària i multidisciplinària a la realitat turística
  • E4 Integrar les diferents sensibilitats i llenguatges del turisme per construir un discurs propi i compartir-lo en entorns acadèmics i/o professionals
  • E5 Detectar i gestionar la complexitat dels destins i els productes turístics
  • E5 Detectar i gestionar la complexitat dels destins i els productes turístics
  • T6 Reconèixer i valorar les innovacions de les tecnologies de la informació i la comunicació i adaptar-les al propi àmbit de treball o al servei dels objectius de la investigació que es desenvolupi
  • T6 Reconéixer i valorar les innovacions de les Tecnologies de la informació i les comunicacions i adaptar-les al propi àmbit de treball o al servei dels objectius de la investigació que es desenvolupi

Continguts

1. E-Turisme

2. Anàlisi de webs

3. Web 2.0 i xarxes socials

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,5 12 20,5
Cerca d'informació 0,5 10 10,5
Classes expositives 9 13 22
Elaboració de treballs 8 10 18
Exposició dels estudiants 2 2 4
Total 28 47 75

Bibliografia

  • Buhalis, Dimitrios (2008 ). eTourism case studies : management and marketing issues in eTourism . Oxford: Butterworth-Heinemann. Catàleg
  • Buhalis, Dimitrios (2003 ). eTourism : information technologies for strategic tourismmanagement . New York: Financial Times Prentice Hall. Catàleg
  • Werthner, Hannes (cop. 1999 ). Information technology and tourism : a challenging relationship . Wien [etc.]: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació de conclusions del treball Valoració conjunta de tota la feina feta a classe en el treball presentat el darrer dia 100

Qualificació

La valoració de l'assignatura es farà per tota la feina realitzada a classe i que apareixerà reflectida en el treball final que es lliurarà el 4 de gener així com la posterior posta en valor a la darrera classe