Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
L'assignatura pretèn un recurregut el més exhaustiu possible de la Literatura Hispanoamericana del segle XX, tot i que es centrarà en els gèneres de la poesia, el conte i la novel·la en una visió diacrònica del principals corrents estètics.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RISQUETE

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dj 8:30-10:00
Pràctiques d'aula1 dj 8:30-10:00

Competències

 • T6. Organitzar i il·lustrar les pròpies idees amb exemples de lectures obligatòries i complementàries realitzades per l'alumne.
 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural.
 • E11. Discernir les característiques de la literatura espanyola i hispanoamericana en el context de la literatura europea i universal.
 • E12. Identificar els diferents períodes de la literatura espanyola i hispanoamericana, així com de l'estètica de cada moment.
 • E14. Realitzar comentaris de textos adequats a la disciplina, que atenguin tant la seva anàlisi estilística, formal i cultural com la identificació en els mateixos dels trets propis de l'època, l'autor o l'obra estudiats.
 • E15. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.

Continguts

1. LA POESIA DE LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX: EL MODERNISME: la renovació de la prosa i la poesia. L'obra de Rubén Darío.

2. LAS AVANTGUARDES: Les avantguardes poètiques. Ultraisme i Creacionisme: poesia visual i caligrames. La poesia social i d'estètica surrealista. L'obra de Pablo Neruda.

3. EL CONTE i els seus trets diferencials respecte de la novel·la. Tipologia de relats: romàntic, negre, microrelat... El conte fantàstic: L'obra de Julio Cortázar.

4. LA NOVEL·LA DE LA SEGONA MEITAT DE SEGLE. Borges i la cultura del segle XX. Panoràmica general. Ficciones. El Aleph.

5. Vargas Llosa. Contes. L'obra novel·lística.

6. García Márquez. Lectura de Cien años de Soledad.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 68,00 76,00 144,00
Prova d'avaluació 6,00 0 6,00
Total 74,00 76,00 150

Bibliografia

 • Darío, Rubén (1991). Páginas escogidas (Ricardo Gullón). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Darío, Rubén, (cop. 1989 ). El Modernismo y otros ensayos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Darío, Rubén, (1992 ). Azul... ; Cantos de vida y esperanza . Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Darío Rubén (1985). Azul. Prosas profanas (Debicki y Doudoroff). Madrid: Alhambra.
 • Darío, Rubén (2000). Antología (Ruiz Barrionuevo). Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Darío, Rubén (1987). Prosas profanas y otros poemas (Ignacio M. Zuleta). Madrid: Castalia, clásicos Castalia. Catàleg
 • Neruda, Pablo (1987 ). Residencia en la tierra . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Neruda, Pablo (2008). Veinte poemas de amor y una canción desesperada (Gabriele Morelli). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Neruda, Pablo (1990 ). Canto general . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Neruda, Pablo (1995). Veinte poemas de amor y una canción desesperada y Residencia en la tierra. Barcelona: RBA.
 • Neruda, Pablo (1982 ). Odas elementales . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Neruda, Pablo (2001). Antología poética. Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Cortázar, Julio (1951 ). Bestiario . Buenos Aires: Sudamericana. Catàleg
 • Cortázar, Julio (1997 ). Cuentos completos . Madrid: Alfaguara. Catàleg
 • Cortázar, Julio (1966 ). Final del juego (5ª ed.). Buenos Aires: Sudamericana. Catàleg
 • Cortázar, Julio (1966 ). Historias de cronopios y de famas (3ª ed.). Buenos Aires: Minotauro. Catàleg
 • Cortázar, Julio (1980). Antología (Nicolás Bratosevich). Barcelona: Pocket Edhasa.
 • Borges, Jorge Luis (1992). Obras Completas (1992). Buenos Aires: Emecí. Catàleg
 • Vargas Llosa, Mario (1980). Los jefes. Los cachorros (1980). Madrid: Alianza Editorial.
 • García Márquez, Gabriel (2007). Cien años de soledad (2007). Madrid: Real Academia Española. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Explicacions generals Actitut a clase 10
Comentari d'autors i géneres Domini de la llengua espanyola parlada o escrita capacitat d'iniciativa pesonal i de plantejar alternatives al comentari. Capacidad i autonomia personal 5
Debats i intervencions a classe Iniciativa personal; capacitat d'assimilar i discutir textos i intepretacions 5
Preparació de lectures Capacitat d'entendre críticament les obres proposades 5
Examens
domi escrit del contin gut de la'assignatura, de les intepretacions, dels textos i dels autors tractats a clase 60
Pràctiques i preparació de treballs i comentaris Es valorarà molt l'iniciativa personal en el platejament de treballs personal que assoleixin una reonable originalitat en el plantejament i en l'eleccióa d'obres i auctors. 5
Lectures Lectura crítica de les obres proposades 5
Resolució i consulta de problemes Capacitat de plantejar els principals problemes que plantejen les obres estudiades 5

Qualificació

Hi haurà un examen a finals del primer semestre (alliberador de matèria) i un altre a final de curs.

Caldrà presentar un treball obligatori triant entre dues possibilitats: dos comentaris més breus d'algun conte, poema o novel.la, o bé un de més extens sobre una novel·la llarga o un autor en concret, en una perspectiva més amplia.

Es qualificarà en un 70% el resultat dels examens, i un 30% els treballs.

Observacions

L'assignatura anual es dividirà en dues parts coincidint amb els dos semestres naturals de l'any acadèmic. En el primer s'estudiaran la poesia (Modernisme, avantguardes i poesia compromesa) de la primera meitat del segle XX i el gènere del conte. En el segon, la literatura de la segona meitat del segle en el gènere de la novel·la.

- El curs alterna l'exposició teòrica del professor, la lectura dels títols triats i les pràctiques sobre cada obra analitzada en acabar les sessions dedicades al seu estudi.

A l'aula els alumnes intervendran oralment exposant els seus descobrimients a las preguntes i comentaris del professor i els companys d'aula. En paral·lel, i per a que l'estudiant tingui informació complementària a la rebuda a l'aula, disposarà de dossiers, artícles i bibliografia de l'autor estudiat i la seva obra penjada a la web de l'assignatura i al servei de fotocòpies.

-Es demana competència en l'us de la llengua espanyola que serà la utilitzada en les intervencions a l'aula, treballs i proves escrites.

Assignatures recomanades

 • Crítica literària
 • Literatura espanyola contemporània (segle XX)
 • Literatura espanyola del Barroc
 • Literatura espanyola del Renaixement
 • Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX)