Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Aquesta assignatura introdueix els estudiants en el complex concepte de Patrimoni Cultural. En un marc ampli de definició de la cultura, el Patrimoni estableix la relació amb la memòria i la identitat, al territori on es troba. Així s'estableix la relació amb el Patrimoni Natural. La ciutat i el Patrimoni històric-artístic serà el segon gran tema a desenvolupar. La legislació sobre Patrimoni Històric artístic constitueix el marc que han de regir les actuacions sobre Patrimoni, i la seva ordenació. Les polítiques culturals entorn del Patrimoni establiran els objectius i estratègies per a la intervenció sobre el Patrimoni Cultural.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA CARBO RIBUGENT

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 11:30-13:00, dj 11:30-13:00
Pràctiques d'aula1 dt 11:30-13:00, dj 11:30-13:00

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • T6. Ser conscients de la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa.
 • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE 17. Adquirir, interpretar i posar en pràctica coneixements específics relatius a llenguatges i tècniques artístiques.
 • CE 22. Adquirir i aplicar coneixements corresponents a la conservació i gestió del patrimoni, així com a la museologia i museografia.
 • CE 25. Argumentar coneixements específics sobre documentació de béns mobles i immobles, gestió de col·leccions.
 • CE 26. Aplicar el coneixement de la terminologia específica de la disciplina als estudis i investigacions entorn de fenòmens artístics amplis o obres d'art particulars.

Continguts

1. Patrimoni cultural:evolució del concepte i perspectiva actual

          1.1. Patrimoni històric, artístic i arquitectònic

          1.2. Patrimoni arqueològic

          1.3. Patrimoni natural

          1.4. Patrimoni industrial

          1.5. Patrimoni etnològic

          1.6. Patrimoni documental

          1.7. Patrimoni cinematogràfic, ferroviari, universitari...

2. Polítiques culturals i de patrimoni contemporànies a nivell internacional, estatal i autonòmic.

          2.1. Polítiques de conservació del patrimoni

          2.2. Polítiques culturals

3. Institucions, administració i marcs jurídics fonamentals

          3.1. ONU, UNESCO, ICOM

          3.2. Dret i patrimoni cultural a Espanya i Catalunya

          3.3. Les administracions i la gestió del patrimoni en l'àmbit local

          3.4. Industries culturals

          3.5. El tercer sector i la cultura

4. Demandes, necessitats i usos socials del Patrimoni cultural

          4.1. Inventaris, catalogació i recerca

          4.2. Conservació i restauració

          4.3. Comunicació, difusió, interpretació, educació

          4.4. Turisme i industries culturals i creatives

          4.5. Desenvolupament territorial, identitat i cohesió social

5. Gestió cultural i gestió del patrimoni

          5.1. Planificació estratègica en cultura

          5.2. Fonts de finançament

          5.3. Disseny de projectes

          5.4. Avaluacio

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 0 5,00
Assistència a actes externs 0 8,00 8,00
Elaboració individual de treballs 0 8,00 8,00
Exposició dels estudiants 1,00 15,00 16,00
Lectura / comentari de textos 0 15,00 15,00
Prova d'avaluació 3,00 20,00 23,00
Sessió expositiva 23,00 0 23,00
Sessió pràctica 6,00 0 6,00
Sortida de camp 8,00 0 8,00
Treball en equip 6,00 35,00 41,00
Tutories de grup 3,00 3,00 6,00
Total 55,00 104,00 159

Bibliografia

 • Tugores i Truyol, Francesca (DL 2006 ). Introducción al patrimonio cultural . Gijón: Trea. Catàleg
 • Camarero Izquierdo, Carmen (cop. 2004 ). Marketing del patrimonio cultural . Madrid: Pirámide :ESIC. Catàleg
 • Sanz Lara, José Ángel (cop. 2004 ). Valoración económica del patrimonio cultural . Gijón: Trea. Catàleg
 • Hernández Hernández, Francisca (cop. 2002 ). El Patrimonio cultural : la memoria recuperada . Gijon: Trea. Catàleg
 • Ballart Hernández, Josep (2001 ). Gestión del patrimonio cultural . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Morales Miranda, Jorge (cop. 2001 ). Guía práctica para la interpretación del patrimonio : el arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante (2ª ed.). [Sevilla]: TRAGSA :Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Catàleg
 • Colombo, Alba (2008 ). Gestión cultural : estudios de casos . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Roselló, David (2007 ). Diseño y evaluación de proyectos culturales : de la idea a la acción (4a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Tilden, Freeman (2006 ). La Interpretación de nuestro patrimonio . Pamplona: Asociación para la Interpretación del Patrimonio. Catàleg
 • Martinell, Alfons (cop. 2001 ). Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural . Madrid: OEI. Catàleg
 • Carbó Ribugent, Gemma (2008 ). La Cultura, estrategia de cooperación al desarrollo : 21-24 de noviembre 2007 . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació oral La presentació oral respon al treball previ en equip 20
Lectura de textos escollits Textos o capitol de llibre 20
Prova escrita Avaluació de continguts de les classes expositives 40
Resum de les sortides o conferencies Resum de les visites i seminaris 20

Qualificació

L'assistència a classe, la participació i la implicació en el curs son aspectes a considerar en la nota final

Observacions

L'estudiant pot preparar el curs amb qualsevol lectura de la bibliografia recomanada