Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:

Altres Competències

 • Descobrir el ventall educatiu més enllà de la seva estructura formal (educació no formal i informal) i la necessitat d’actuació educativa des de perspectives multiprofessionals i interdisciplinars.
 • Conèixer les diferents àrees d’actuació i la tipologia i entitats d’educació no formal del nostre entorn.
 • Conèixer els instruments bàsics d’organització i gestió i els plantejaments institucionals dels centres educatius
 • Adquirir capacitats per a dissenyar un projecte d’intervenció en el marc educatiu de caràcter transversals amb les altres branques del benestar social.
 • Analitzar l’Estat de benestar social actual, els diferents models que s’observen i les seves diferents branques: salut, educació, treball, pensions i subsidis, habitatge i serveis socials.

Continguts

1. UNITAT TEMÀTICA 1. ELS COMPONENTS ORGANITZATIUS - Estructura organitzativa d'un centre, entitat o servei - De les finalitats als plantejaments institucionals - El projecte institucional: educatiu i organitzatiu - Dels recursos a les estructures organitzatives - Estructuració de recursos humans, materials i funcionals

          1.1. UNITAT TEMATICA 2. L'ÀMBIT SÓCIOCULTURAL - Cases de la cultura, centres cívics - Biblioteques i plans de foment de la lectura - Museus i els seus serveis pedagògics - Entitats, associacions i ONGs - Serveis educatius en l'ambit dels ens locals

          1.2. UNITAT TEMÀTICA 3.L’ESTAT SOCIAL I AUTONÒMIC ESPANYOL: CARACTERÍSTIQUES GENERALS - Constitució: La debilitat dels drets socials i el repartiment competencial - L’ Estatut d’autonomia del 2006: drets i deures, principis i organització territorial

          1.3. UNITAT TEMÀTICA 4.ANÀLISI DELS ACTUALS SISTEMES DEL BENESTAR SOCIAL ESPANYOL: SALUT, SEGURETAT SOCIAL, SERVEIS SOCIALS, ETC. - Sistema Sanitari - Sistema de Seguretat Social - Sistema de Serveis Socials - Altres

          1.4. UNITAT TEMATICA 5. LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS - Prestacions tèciques o serveis - Prestacions econòmiques - Programes i activitats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Drucker, P.F. (2001). Dirección de instituciones sin fines de lucro (Quinta). Buenos Aires: El Ateneo. Catàleg
 • Tomàs i Folch, M (1998). Temes bàsics d'organització i gestió d'institucions d'educació no formal. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Franch, J.; Martinell, A. (1994). Animar un proyecto de Educación social. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Ibar, M.; Longàs, J. (1991). Com organitzar i gestionar una entitat. Alella: Pleniluni.
 • Generalitat de Catalunya (2001). Mapa de Serveis Socials 1999-2000. Barcelona: Departament de benestar Social. Catàleg
 • Educació, : hi ha un tresor amagat a dins (cop. 1996). Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Casado, Demetrio, Guillén, Encarna (2003). Manual de servicios sociales, : [visión general, recursos didácticos y casos: situación actual y perspectivas para el desarrollo profesional] (3ª ed., ampliada). Madrid: Editorial CCS. Catàleg
 • Vilà, Antoni (Vilà Mancebo) (2005). Els Serveis socials a Catalunya : una visió històrica. Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • Ajuntament de barcelona (1999). Projecte Educatiu de Ciutat. L'Educació és la clau. Barcelona: Institut d'educació. Catàleg
 • Vilà, Antoni (Vilà Mancebo) (2005). Els Serveis socials a Catalunya : una visió històrica. Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • CONNORS,T.D (EDS.) (1998). Manual de les organitzacions no lucratives.. BARCELONA: Edicions Pleniluni. Catàleg
 • GARCÍA, G.A.; RAMÍREZ, J.M. (1997). Diseño y evaluación de proyectos sociales. Zaragoza: Certeza. Catàleg
 • VERNÍS, A. (coord.) (1997). La gestió de les organitzacions no lucratives. Treballant per la millora de les . Barcelona: Proa. Catàleg
 • Vilà, T. (1999). “El derecho a los servicios sociales: ¿mito o realidad?”, . Quaderns de Serveis Socials , (14), Catàleg
 • Vilà, T. (2006). “Presente y futuro de la regulación de la protección social a la dependencia en . Documentación Social , (141), Catàleg
 • Vilà, T. (2007). “La Llei de Promoció de l’Autonomia Persona i Atenció a les Persones en situació. Revista de Treball Social, (182), Catàleg
 • Vilà, T. (2008). “Noves tendències legislatives en serveis socials: vers el reconeixement del dre. Barcelona societat, (14), Catàleg
 • CASADO, D. i FANTOVA, F. (coord.) (2007). Perfeccionamiento de los Servicios Sociales en España,. Fundación Foessa, Caritas Española, Editores, .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Criteris d’avaluació i qualificació

1. Avaluació continuada. El procés d’avaluació serà sistemàtic i continu, per tal de permetre conèixer l’adquisició dels diferents objectius d’aprenentatge i informació del progrés de l’alumne, efectuant un seguiment integrat en el procés didàctic. A tal efecte es contemplarà la implicació i la participació activa de l’alumne, les aportacions i la realització dels exercicis proposats a les sessions de classe, la realització dels treball proposats, a concretar, així com la superació d’una prova final de conjunt.
La qualificació final serà el resultat de la combinació de la valoració de totes les activitats del curs:

- 40 % Anàlisi de la organització d'un centre educatiu no formal
- 20 % lectures
- 40 % Cas pràctic final

Podran optar per aquest tipus d'avaluació els alumnes que assisteixin almenys un 70 % de les classes presencials o que no assisteixin per un motiu justificat i acceptat pels professors i presentin igualment els treballs i realitzin les activitats esmentades.

2. Avaluació única
L’alumnat que no desitgi o que no pugui seguir el procés d’avaluació continuada es podrà acollir al sistema d’avaluació única que consistirà en un examen final el dia que s’assenyali oficialment. La prova o examen final serà escrita, i diferent a la que realitzaran els alumnes que optin per l’avaluació continuada, i versarà sobre el contingut del programa, tenint com a referència els materials i les lectures explicitats treballats a l’aula. Estarà constituït per una part més teòrica i una de més pràctica.


Observacions

Els eixos centrals de la matèria serà l’exposició del tema per part del professor, amb un espai de debat a cada classe, amb l’objectiu d’oferir una visió de síntesi de cada apartat de la matèria i el treball individual o en equip a partir de la temàtica presentada.
Es realitzaran classes presencials i altres de treball de l'alumne. Le presencials seràn els següents dijous:
- 24.09.09 Presentació curs i classe Toni Vilà
- 01.10.09 Pau Martinell
- 08.09.09 Pau Martinell
- 15.09.09 Pau Martinell
- 22.10.09 Pau Martinell
- 05.11.09 Pau Martinell
- 12.11.09 Toni Vilà
- 19.11.09 Toni Vilà
- 05.12.09 Toni Vilà
- 10.12.09 Toni Vilà
- 17.12.09 Presentació Treballs