Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
El joc motor és un mitjà excel·lent per afavorir el desenvolupament de la motricitat i per educar des de la motricitat. L'assignatura s'estructurarà al voltant del joc motor com a eina d'intervenció de l'àrea d'Educació Física, reflexionant sobre els aspectes didàctics que el condicionen i aprofundint en l'anàlisi de la seva lògica interna.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RICARD PRADAS CASAS

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 15:30-17
Pràctiques d'aula1 dj 15:30-17

Altres Competències

 • Conèixer la incidència del joc en les etapes de desenvolupament dels i de les alumnes.
 • Analitzar i aprofundir, des d'una perspectiva teòrica i pràctica, en les possibilitats d'utilització del joc per a la consecució dels objectius de l'Educació Física.
 • Analitzar l'estructura interna dels diferents jocs.
 • Dissenyar jocs i les seves variants en els diferents cicles educatius d'Educació Primària.
 • Presentar i conduir diferents jocs a partir de l'observació i l'anàlisi reflexiva de la mateixa situació de joc.

Continguts

1. Conceptes preliminars

          1.1. Definició, classificacions i característiques del joc.

          1.2. El joc en el desenvolupament dels infants.

2. El joc motor a l’educació física escolar

          2.1. Concepte i interès educatiu

          2.2. El joc al Currículum d'Educació Primària.

          2.3. Anàlisi dels elements estructurals i funcionals.

          2.4. La classificació dels jocs motors. Tipologia dels jocs segons la interacció social i la seva utilització en els diferents cicles educatius.

                    2.4.1. Jocs de cooperació: característiques i aspectes metodològics.

                    2.4.2. Jocs d’oposició: característiques i aspectes metodològics.

                    2.4.3. Jocs de col.laboració i oposició: característiques i aspectes metodològics.

3. Metodologia del treball amb jocs: planificació i intervenció docent.

          3.1. Criteris per a la planificació i selecció dels jocs.

          3.2. Presentació dels jocs: estratègies de presentació en diferents tipus de joc.

          3.3. Conducció dels jocs: estratègies d’interacció i d’intervenció docent.

                    3.3.1. Observació i anàlisi de la situació de joc.

                    3.3.2. Organització i disseny de variants a partir dels diferents elements estructurals i funcionals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Debat 1,00 0 1,00
Elaboració individual de treballs 0 14,00 14,00
Lectura / comentari de textos 2,00 4,00 6,00
Sessió participativa 20,00 0 20,00
Sessió pràctica 18,00 7,00 25,00
Total 41,00 25,00 66

Bibliografia

 • Bantulà, J. i J.Ma. Mora (2002). Juegos multiculturales (1a edició). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Grupo LA TARUSA (2001). Educación Física en Primaria a través del juego (I,II i III ciclo) (1 edició). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Huizinga, J. (1974). Homo ludens. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Lagardera, P. i P. Lavega (1999). Introducción a la praxiología motriz (1a edició). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Lavega, P. i S. Olaso (1999). 1000 juegos y deportes populares y tradicionales: la tradición jugada. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Linaza, J. (1991). Jugar i aprender. Madrid: Alhambra Longhman. Catàleg
 • Linaza, J. (2001). Función lúdica, comportamiento motor y deporte.. Dins Ruiz Pérez, L.M. (Ed.), Desarrollo, comportamiento motor y deporte. (, p. 10-11). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Méndez Giménez, A. (2003). Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de E.F.. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Méndez Giménez, A. i C. Méndez Giménez (2000). Los juegos en el currículum de educación física. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Navarro, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores.. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Omeñaca, R. i J.V. Ruiz (1999). Juegos cooperativos i educación física. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Orlick, T. (1997). Libres para cooperar, libres para crear.. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Ortí, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos.. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Puyuelo, E.; J. Ruiz i R. Omeñaca (2001). Explorar, jugar, cooperar.. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Ruiz, F i Ma. E. García Montes (2001). Desarrollo de la motricidad a través del juego.. Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Apunts: educació física i esports. INEFC. Catàleg
 • Tándem. Didáctica de la Educación Física.. Graó. Catàleg
 • Aula de innovación eduvcativa. X. Catàleg
 • Revista de educación física. X. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1: presentació, conducció i execució de jocs. Dissenyar i portar a la pràctica una proposta de jocs, a partir de les premisses donades pel professor a principi de curs. 40
Pràctica 2: avaluació de l'actuació d'un/a company/a i conducció-moderació d'un debat amb la resta de companys/es. Avaluar críticament l'actuació d'un/a company/a en base a uns criteris preestablerts i conduir i moderar un debat sobre aquesta actuació amb la resta dels companys/es. 20
Éxamen escrit Adequar les respostes als continguts de l'assignatura, podent aportar informació adicional. 40

Qualificació

Pràctica 1 (40%)
1. Redactar el/els objectiu/s d'aprenentatge.
2. Descriure el joc (objectiu del joc, formes d'organització, normes...).
3. Justificar el/s objectiu/s d'aprenentatge en relació al/s contingut/s i l'aportació a les competències bàsiques.
4. Analitzar els elements de la lògica interna del joc i relacionar-los amb el/s objectiu/s d'aprenentatge.
5. Explicar l'actuació del professor abans, durant i després de la portada del joc a la pràctica.

Per poder ser avaluat d'aquesta part s'haurà d'haver assistit al 80% de les sessions pràctiques, com a mínim. En cas que no sigui així, s'haurà de consensuar amb el professor la realització d'un treball pràctic alternatiu, el qual serà obligatori per aprovar l'assignatura.

Pràctica 2 (20%)
1. Analitzar críticament la intervenció d'un/a company/a.
2. Moderar un debat sobre l'actuació d'un/a company/a.
3. Fer propostes de millora per a la pràctica.

Per poder ser avaluat d'aquesta part s'haurà d'haver assistit al 80% de les sessions pràctiques, com a mínim. En cas que no sigui així, s'haurà de consensuar amb el professor la realització d'un treball de reflexió alternatiu, el qual serà obligatori per aprovar l'assignatura.


Examen escrit (40%)
1. Adequar les repostes als continguts de l'assignatura.

Observacions

Tenir en compte l'obligatorietat d'assistir, com a mínim, al 80% de les sessions pràctiques per a poder ser avaluat de les activitats pràctiques. Quant això no sigui així, tenir en compte les activitats alternatives.

Assignatures recomanades

 • Aprenentatge i desenvolupament motor
 • Educació física i la seva didàctica
 • Iniciació a l'esport
 • Teoria i pràctica del condicionament físic