Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
El desenvolupament evolutiu general del nen en relació amb els processos de maduració motora. Processos d'aprenentatge i desenvolupament motor.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:

Altres Competències

 • Conèixer els models teòrics i els conceptes bàsics de l’aprenentatge i del desenvolupament motor en relació a l’E.F. escolar.
 • Identificar i comprendre els aspectes fonamentals que configuren el desenvolupament motor i el procés d'aprenentatge, amb especial èmfasi a l'ensenyament i les seves característiques.
 • Saber elaborar, i aprendre a dur a la pràctica, seqüències d'ensenyament i aprenentatge que afavoreixin un tipus de desenvolupament de la competència motriu adequat al context escolar.
 • Analitzar i discutir de forma reflexiva i crítica els diferents continguts tractats, tant de tipus teòric com el derivat de les pràctiques.
 • Responsabilitzar-se, paulatinament, del propi procés d'aprenentatge.

Continguts

1. Aproximació a l’aprenentatge motor i al desenvolupament motor en E.F. escolar.

          1.1. Delimitació conceptual i revisió de les tendències de pensament més importants.

          1.2. Conceptes bàsics.

                    1.2.1. Tipus fonamentals de moviment.

                    1.2.2. Capacitats motrius, habilitats motrius i competència motriu.

          1.3. Orientacions curriculars i model d’aprenentatge i de desenvolupament motor.

2. Evolució de la motricitat i capacitats motrius.

          2.1. Creixement i maduració: anàlisi dels paràmetres més destacats.

          2.2. Fases del desenvolupament motor: delimitació i anàlisi de cadascuna de les etapes.

          2.3. Les capacitats motrius i la seva evolució durant l’etapa escolar:

                    2.3.1. Les capacitats coordinatives relatives al control motor, a l’espai i al temps.

3. Habilitats motrius en l’edat escolar.

          3.1. Habilitats motrius: tipologia i trets característics.

                    3.1.1. Habilitats motrius bàsiques i específiques: definició i característiques.

                    3.1.2. Criteris d’anàlisi i estudi de les habilitats motrius.

          3.2. Habilitats motrius bàsiques: tipologia, classificació i evolució durant el període escolar.

4. El tractament de les habilitats motrius en el currículum.

          4.1. La tasca motriu i les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

                    4.1.1. Estructura, tipologia i nivell de dificultat.

                    4.1.2. Criteris d’organització i seqüenciació.

                    4.1.3. Aspectes d’interacció didàctica.

          4.2. Les habilitats motrius a l’escola:

                    4.2.1. Criteris per a treballar a Cicle Inicial, a Cicle Mitjà i a Cicle Superior.

5. Fonaments de l’aprenentatge motor (I): l’acció motriu i el control del moviment.

          5.1. L’acció motriu i els seus components.

                    5.1.1. Percepció, decisió, execució i control del moviment voluntari.

                    5.1.2. Memòria motriu i representació del moviment.

          5.2. Programa motor, esquemes motors: conceptes i incidència a l’E.F. escolar.

                    5.2.1. Programa motor general i Teoria de l'Esquema.

                    5.2.2. Hipòtesi de la “variabilitat de la pràctica” i conseqüències educatives.

6. Fonaments de l’aprenentatge motor (II): el procés d’aprendre.

          6.1. Les fases de l’aprenentatge i l’acció docent: trets característics i aspectes metodològics.

          6.2. L’avaluació de l’aprenentatge: el procés i el producte final.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Debat 0 0 0
Elaboració individual de treballs 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0
Prova d'avaluació 0 0 0
Sessió expositiva 0 0 0
Sessió pràctica 0 0 0
Simulacions 0 0 0
Treball en equip 0 0 0
Tutories de grup 0 0 0
Visionat/audició de documents 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Batalla Flores, Albert (2000). Habilidades motrices. Barcelona: INDE. Catàleg
 • Capllonch Bujosa, Marta (1996). Unidades didácticas para primaria III : habilidades y destrezas básicas ... (2a. ed.). Barcelona: INDE. Catàleg
 • Díaz Lucea, Jordi (1999). La Enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona: INDE. Catàleg
 • Famose, Jean Pierre (1992). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Fernández, E. et al (2007). Evaluación de las habilidades motrices básicas (1ª). Barcelona: INDE. Catàleg
 • Florence, Jacques (2000). Tareas significatives en educación física escolar, : una metodología para la enseñanza de los ejercicios en la animación del grupo-clase (2ª ed). Barcelona: INDE. Catàleg
 • Gallahue, David L, Ozmun, John C (2002). Understanding motor development, : infants, children, adolescents, adults (5th ed). Madison [etc.]: Brown and Benchmark. Catàleg
 • Gallahue, David L, Donnelly, Frances Cleland (cop. 2003). Developmental physical education for all children (4th ed). Champaign, IL: Human Kinetics. Catàleg
 • Granda Vera, Juan, Alemany, Inmaculada (cop. 2002). Manual de aprendizaje y desarrollo motor, : una perspectiva educativa. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Le Boulch, Jean (1987). La Educación psicomotriz en la escuela primaria : lapsicokinética en la edad escolar. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Lleixà Arribas, Teresa (DL 1995). Desarrollo curricular para primer ciclo : educación físicaen primaria. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • McClenaghan, Bruce A, Gallahue, David L (cop. 1985). Movimientos fundamentales, : su desarrollo y rehabilitación. Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Meinel, Kurt; Schnabel, Günter (1988). Teoría del novimiento. Buenos Aires: Stadium. Catàleg
 • Mercer, Neil (1997). La Construcción guiada del conocimiento, : el habla de profesores y alumnos. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Oña, A. (1999). Control y aprendizaje motor. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Rigal, Robert (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar yprimaria : acciones motrices y primeros aprendizajes. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Piek, J. (2006). Infant motor development. Illinois: Human Kinetics. Catàleg
 • Pieron, Maurice (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividadesfísico-deportivas. Barcelona: INDE. Catàleg
 • Ruiz Pérez, Luis Miguel (1987). Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Ruiz Pérez, Luis Miguel (1995). Competencia motriz, : elementos para comprender el aprendizaje motor en educación física escolar. Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Ruiz Pérez, Luis Miguel (1997). Deporte y aprendizaje, : procesos de adquisición y desarrollo de habilidades (2ª ed). Madrid: Visor. Catàleg
 • Ruiz Pérez, L.M. (2001). Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Schmidt, Richard A (1988). Motor control and learning, : a behavioral emphasis (2nd ed). Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Ureña, F. et al. (2006). Las habilidades motrices básicas en primaria. Programa de intervención. Barcelona: INDE. Catàleg
 • Wickstrom, Ralph L (cop. 1990). Patrones motores básicos. Madrid: Alianza [etc.]. Catàleg
 • Tándem. Didáctica de la Educación Física. Graó. Catàleg
 • Apunts. Educació Física i Esport. INEF Catalunya. Catàleg
 • Journal of Teaching in Physical Education . Human Kinetics. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita de continguts teòrics i pràctics. Ajustar-se al contingut específic de l'assignatura, fent referència als aspectes teòrics i pràctics.
Desenvolupar una proposta didàctica sobre el treball de les habilitats motrius a primària. Ajustar-se als continguts i a les suggerències que es deriven del Currículum d'Ensenyament Primari.
Argumentar i exposar de manera raonada la proposta didàctica.
Lectura de diferents documents. A determinar conjuntament amb el professor.
Es basarà en: capacitat d'anàlisi, reflexió crítica i aportacions personals sobre el contingut dels documents.

Qualificació

Per aprovar l’assignatura caldrà:

Superar una prova final de continguts.

Presentar en el plaç establert i superar els treballs i/o exercicis pràctics que es demanin.

L’examen de Setembre serà de tota l’assignatura.

Les lectures de caràcter avaluatiu caldrà que s'ajustin en contingut i forma als criteris establerts pel professor.

Observacions

L’assistència a les classes implicarà haver realitzat les activitats pràctiques que es puguin haver demanat amb anterioritat.

Assignatures recomanades

 • Bases biològiques i fisiològiques del moviment
 • Didàctica general
 • Psicologia de l'aprenentatge