Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Preparació d'unitats experimentals en el laboratori i el camp.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CRISTINA FORTUNY DELGADO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 18:30-20
Pràctiques de laboratori1 dj 18:30-20

Altres Competències

 • Conèixer una metodologia didàctica basada en l'experimentació
 • Familiaritzar-se amb l'anàlisi dels treballs pràctics presents en els textos i projectes de Ciències.
 • Conèixer i poder dissenyar unitats experimentals i de laboratori .
 • Ser capaços d'analitzar i preparar un treball de camp per a realitzar en l'àmbit escolar.
 • Conèixer el material bàsic de laboratori i algunes tècniques elementals.
 • Fomentar actituds científiques.
 • Considerar les etapes de resolució d'un problema pràctic o investigació.
 • Identificar les variables clau implicades en una investigació i modificar, mesurar i controlar variables.
 • Dissenyar i seguir un mètode per a resoldre un problema o comprovar una hipòtesi.
 • Saber enregistrar i ordenar dades, interpretar i elaborar esquemes i taules, així com analitzar els resultats experimentals i treure'n conclusions.
 • Poder comunicar i discutir les etapes d'una investigació.
 • Ser capaç d'emprar recursos creatius per ensenyar ciències experimentals a l'aula i fora d'ella.

Continguts

1. Model didàctic basat en la investigació

2. Mesures experimentals. Tractament de dades experimentals

3. Deducció de regularitats

4. Comunicació del procés i dels resultats de la recerca

5. Anàlisi dels treballs pràctics presents en els llibres de text i projectes de ciències de primària

6. Tècniques elementals de laboratori

7. Estudi de propietats de les substàncies: densitat, punt de fusió...

8. Aplicacions

9. Treball de camp

10. Els treballs pràctics a l'Escola: models i aplicacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 10,00 10,00
Anàlisi / estudi de casos 7,50 0 7,50
Debat 1,50 0 1,50
Sessió participativa 18,50 0 18,50
Sortida de camp 8,00 0 8,00
Treball en equip 9,50 11,00 20,50
Total 45,00 21,00 66

Bibliografia

 • Frield, Alfred E (2000). Enseñar ciencias a los niños. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Pujol, Rosa M (2003). Didáctica de las ciencias en la educación primaria. Madrid: Sintesis. Catàleg
 • Cuello Subirana, Josep, Vidal Andreu, Antonia María (1987). 22 tècniques, : per al laboratori escolar. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Enseñar ciencias naturales, : reflexiones y propuestas didácticas (1999). Buenos Aires Barcelona México: Paidós. Catàleg
 • Intercambio de experiencias. . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Disseny d'una unitat didàctica experimental Disseny: Adequació i coherència dels objectius, continguts, activitats i avaluació a l'etapa que correspongui.
Realització de la unitat: participació activa i respectuosa durant tot el procés.
Comunicació del procés i dels resultats: Material elaborat i eficàcia en la comunicació de la recerca.
Disseny d'una unitat didàctica de camp Adequació, correcció i coherència en el disseny. Presentació oral del mateix.
Memòria de les pràctiques de laboratori Elaboració correcta i adequada dels informes de pràctiques.
Creativitat i personalització en la realització de la Memòria.

Qualificació

Mètodes docents:
Es realitzaran presentacions generals i treball de laboratori en petit grup, acabant amb una discussió dels resultats i conclusions a nivell de gran grup.
Quant al treball de camp, es farà una introducció i un exemple pràctic que es dissenyarà a classe, efectuant-se posteriorment. A més, els alumnes en projectaran un. Aquest projecte es realitzarà en petit grup.
També dissenyaran una unitat didàctica experimental i la posaran en pràctica amn els companys del curs.

ACTIVITATS PRÀCTIQUES
Cada ítem de l'apartat de continguts comporta activitats pràctiques, entre les quals hi ha activitas de lectura i debat, pràciques d'aula, pràctiques de laboratori i una sortida.

L'avaluació sumativa es realitzarà en base a tres paràmetres:
a) Memòria del treball de laboratori + participació a classe i treball diari.(60%)
b) Dossier de la unitat didàctica experimental + Informe de l'anàlisi dels textos estudiats. (30%)
c) Projecte de treball de camp. (10%)Si no s'assisteix a classe i a les activitats programades de manera regular, (80 % d'assitència) l'alumne/a tindrà dret a un examen final però en aquest supòsit la qualificació final serà com a màxim "aprovat".

Observacions

Prerequisits:
Sentir curiositat per les ciències experimentals, tenir ganes d'experimentar i participar activament de totes i cadascuna de les sessions de l'assignatura.