Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Aproximació al fenomen artístic. L'expressió plàstica. L'expressió musical. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'educació artística.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:

Altres Competències

 • Construir un coneixement global de les arts visuals i musicals, i conèixer els referents artístics visuals i musicals de la cultura pròpia. Conèixer i desenvolupar mètodes de pluralitat estètica, sensibilització i creació per a l’apreciació de tots els llenguatges artístics i la comprensió del fet artístic. Conèixer l´actual concepció del desenvolupament curricular a l´àrea artística, referents i implicacions. Relacionar les arts amb els eixos transversals: multiculturalitat, ambient, pau, no discriminació…, i obrir el camí de la interdisciplinarietat. Propiciar un treball artístic on la música i les arts viuals-plàstiques juguin un paper globalitzador en l'educació de l'infant. Ajudar a prendre consciència del que suposa planificar la tasca docent i facilitar els elements per fer una reflexió del procés d´ensenyament-aprenentage de les arts adequat a cada situació. Tenir criteri per elaborar i valorar materials curriculars d´Educació Artística i Estètica apropiats a les necessitats del grup classe.
 • Saber utilitzar la música com a eina d'ensenyament-aprenentatge i aplicar-la dins la pròpia matèria. Utilitzar el joc musical i la cançó dins les activitats d'aula. Tenir un coneixement general del llenguatge musical i les seves aplicacions dins l'aula.

Continguts

1. Conceptes introductoris: Educació Artística i Educació Estètica.

          1.1. L'objecte d´estudi: anàlisi del fet artístic i els elements que el componen.

          1.2. Relacions interdisciplinars.

          1.3. Fonaments i breu síntesi històrica de l´Educació Artística.

          1.4. Què entenem per Didàctica de les Arts?

2. Les bases del currículum i les relacions amb els contextos de desenvolupament.

3. Els àmbits d´Educació Musical, Visual i Plàstica, dins l´àrea artística de la Reforma Educativa.

4. 16. Aplicació de l'educació musical i artística dins la pròpia àrea de coneixement: llengua estrangera.

5. El currículum de l´àrea artística a les etapes d´Educació Infantil i Primaria.

6. Les estratègies metodològiques i l´atenció a la diversitat.

7. 3.- Cultures, art i desenvolupament humà.

8. Diferents teories sobre el desenvolupament en relació als infants i les arts.

9. 4.- Mitjans i recursos per a l´ensenyament.

10. Metodologies d´anàlisi visual i auditiva a partir de l´observació i l'audició directa i indirecta.

11. Les tècniques artístiques bidimensionals i tridimensionals: procediments pictòrics, escultòrics, i de reproducció de la imatge.

12. Processos d'aprenentatge de la cançó, l'audició, la dansa, i el llenguatge musical.

13. Noves tecnologies en l'educació de la Música i les arts Visuals.

14. Apreciació estètica, conservació i crítica: les actituds en Educació Artística.

15. Reflexions sobre els diferents contextos de l'educació i els materials didàctics existents.

16. 5.- L'avaluació, la investigació, i llurs relacions en educació artística.

17. 17. Recursos per aplicar les cançons i l'audició dins l'ensenyament d'una llengua estrangera.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Aguilar, María del Carmen (cop. 2002). Aprender a escuchar música. Madrid: A. Machado Libros. Catàleg
 • Alvarez Rodríguez, D (2003). Didáctica de la educación artística para primaria. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Arnheim, Rudolf (1993). Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bachmann Marie- Laure (1998). La Rítmica Jacques Dalcroze: una educación por la música y para la música. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Bennett, Roy (cop. 1999). Los Instrumentos de la orquesta. Tres Cantos: Akal. Catàleg
 • Bolton, Gavin M (cop. 1997). Infancia y educación artística (2a ed). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones Morata. Catàleg
 • Eisner, Elliot W (1995). Educar la visión artística. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Gran Enclopèdia de la Música (10 vols.) (2002). Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Introducción a la historia del arte, : fundamentos teóricos y lenguajes artísticos (1991) (2ª ed). Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Les Arts com a vehicle expressiu de la interculturalitat. . Catàleg
 • LLongueres, Joan (2002). El ritme en l'eduació i formació general de la infantesa. Dinsic. Catàleg
 • Lucía Frega, Ana (1996). Música para maestros. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Maideu, Joaquim (1993). Assaig. Cançons i exercicis. Vic: Eumo. Catàleg
 • Maideu, Joaquim (Ed.) (1994). Llibre de cançons: crestomatia de cançons tradicionals catalanes. Eumo. Catàleg
 • Michels, Ulrich (1982). Atlas de Música (2 vols.). Alianza. Catàleg
 • Pascual Mejía, Pilar (2006). Didáctica de la Música para Infantil. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Pascual Mejía, Pilar (2002). Didáctica de la música para primaria. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Siankope, Joseph; Villa, Olga (2004). Música e interculturalidad. Catarata. Catàleg
 • Storms, Ger (2003). 101 juegos musicales. Divertirse y aprender con ritmos y canciones. Graó. Catàleg
 • Wilson, Brent, Hurwitz, Al, Wilson, Marjorie (cop. 2004). La Enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona, etc: Paidós. Catàleg
 • Orts, Marta (dir.) (2005). Cançoner virtual i interactiu PRODIEMUS. Base de dades de cançons trad. cat.. Recuperat , a http://www.prodiemus.com/canconer/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
Les classes seran teòriques i pràctiques amb material àudio-visual.
Cal dir que de bon principi el curs s´iniciarà amb unes lectures prèvies obligatòries per poder establir una terminologia bàsica i uns conceptes de punt de partida.
S'afavorirà el debat sobretot amb referents de diverses experiències com les pràctiques dels estudiants a l´escola, les visites a centres educatius o culturals, les revisions de material didàctic publicat, les conferències de diferents experts en el camp...
Seguiment a les tutories dels treballs proposats.
Les pràctiques ténen caràcter obligatori.
Tipus d'exàmens:
S´aplicarà l'avaluació diagnòstica, formativa i sumativa, que es desenvoluparà de la
manera següent:
Una prova d'avaluació diagnòstica a principi de curs.
Per a l'avaluació de l'assignatura es tindrà en compte, a més de la resta de criteris, l'assistència i participació a les classes teòriques i pràctiques.
La revisió conjunta del treballs i pràctiques proposats.
Hi haurà una prova final.
Cal superar cada una de les dues parts de l'assignatura, educació artística i educació musical, amb un mínim de 5 per obtenir una nota mitjana.

Aclariments:
Els alumnes sabran els criteris de valoració de l´examen i dels treballs.