Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Entendre, a través de la investigació-acció i de la reflexió a partir de la pràctica, la dinàmica de l'aprenentatge matemàtic i els factors determinants que el potencien.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP CALLIS FRANCO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 15:30-17
Pràctiques d'aula1 dj 15:30-17

Altres Competències

  • La finalitat d’aquesta assignatura és entendre, a través de la interacció i de la reflexió amb un mateix i amb els altres, la dinàmica de l'aprenentatge matemàtic i els factors determinants que la potencien. Alhora, la metodologia de l’assignatura, basada en la investigació-acció-reflexió ha de permetre als estudiants l'aprofundiment en el processos de renovació matemàtica, tant de continguts com didàctics. Des d’aquesta perspectiva, s’espera que els estudiants assoleixin les competències professionals següents: 1. Conèixer l'àrea curricular de matemàtiques, la relació interdisciplinària amb altres àrees, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius. 2. Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge matemàtics, tant individualment com en grup. 3. Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu.

Continguts

1. 1. L'educació matemàtica 1.1. Aproximació conceptual. 1.2. Criteris metodològics bàsics per fomentar l'esperit investigador en l'àrea de les matemàtiques. 1.3. Competències matemàtiques bàsiques i competències professionals 2. Relacions i canvi de 3 a 12 anys 2.1. Breu definició conceptual 2.2. Alguns recursos lúdico-manipulatius que permeten fer tasques d'investigació a l'aula: jocs lògics estructurats, jocs estratègia, ... 2.3. Investigació-acció-reflexió a l’Educació Infantil i Primària a partir d'un cas pràctic. 3. La numeració i el càlcul. 3.1. Breu definició conceptual. 3.2. Alguns recursos lúdico-manipulatius que permeten fer tasques d'investigació a l'aula: àbac, reglets, ... 3.3. Investigació-acció-reflexió a partir d'un cas pràctic. 4. La geometria. 4.1. Breu definició conceptual. 4.2. Alguns recursos lúdico-manipulatius que permeten fer tasques d'investigació a l'aula: tangram, geoplà ... 4.3. Investigació-acció-reflexió a partir d'un cas pràctic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 45,00 45,00 90,00
Total 45,00 45,00 90

Bibliografia

  • Alsina, À. i Planas, N. (2008). Matemática Inclusiva: propuestas para una educación matemática accesible (Primera). Madrid: Narcea. Catàleg
  • Alsina, À. (2004). Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico-manipulativos. Narcea de Editores S.A.. Catàleg
  • Alsina, À. (2007). Com desenvolupar le pensament matemàtic dels 0 als 6 anys (2a). Vic: Eumo Editorial. Catàleg
  • Fisher, R.; Vince, A. (1988). Investigando las matemáticas. Madrid: Akal. Catàleg
  • Planas, N. i Alsina, À. (2009). Educación matemática y buenas prácticas. Barcelona: Editorial Graó.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà a partir de:
La realització d'un treball pràctic per tema. Els treballs pràctics es podran fer individualment o en petit grup (60%).
Hi haurà una avaluació continuada a partir del portafolis i el logbook (40%).
L'assistència a classe també comptarà per a l'avaluació final.
És imprescindible obtenir una qualificació mínima d’un 6 per a superar l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació del portafolis o d'algun dels treballs pràctics implicarà una avaluació de no presentat

Observacions

L'assignatura està planificada d'acord amb les directrius marcades per l'Espai Europeu d'Educació Superior, tot i que els crèdits encara no estan comptabilitzats en format ECTS.
El disseny d'aquesta assignatura, basat en la investigació-acció, implica fer petites investigacions en escoles sobre els diferents recursos que es mostren a l'assignatura. Per a l'estudiant, això significa anar a l'escola a analitzar "in situ" les possibilitats educatives del material, i treure'n les conclusions pertinents.
Per tal que el professor pugui fer un seguiment del progrés de cada estudiant, i l'estudiant pugui ser conscient de la seva millora, es demana que s'elabori un portfoli a partir d'unes pautes que s'expliquen a l'inici de l'assignatura (on es recullen els apunts, els articles llegits, el treball personal i en petit grup sobre els articles, els documents d'ampliació de coneixements que consulta l'estudiant, etc.) i un lookbook, que és una mena de diari de cadascuna de les sessions de classe.
Per acabar, cal dir també que la metodologia de l'assignatura (aprenentatge reflexiu i aprenentatge basat en problemes) demana una participació activa de tots els estudiants.

Assignatures recomanades

  • Càlcul mental: tècniques, recursos i estratègies
  • Desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica
  • La matemàtica com a recurs de multidisciplinarietat
  • Lògica, joc i resolució de problemes