Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Conèixer les diferents fases d'una recerca qualitativa. Coèixer diferents tècniques d'investigació de la metodologia qualitativa.
Crèdits:
3,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONICA CUNILL OLIVAS  / FRANCISCA NICOLE SCHMAL CRUZAT

Competències

 • Recollir, transcriure, analitzar dades i generar nous coneixements
 • Recollir dades, analitzar, intervenir i fer recerca/intervenció sobre processos psicopedagògics relacionats amb l'aprenentatge i l'ensenyament

Continguts

1. 1. Introducció a la investigació qualitativa 1.1. Història de la Investigació qualitativa 1.2. Paradigmes i perspectives teòriques 1.3. Principals mètodes d’investigació qualitativa 1.4. Principals tècniques de recollida d’informació 2. Planificació d’una recerca qualitativa 3. Característiques rellevants de l’ investigador qualitatiu 4.Observació participant: teoria i pràctica. 5. Grups de discussió: teoria i pràctica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  L’avaluació es farà a partir de la realització d’una recerca qualitativa

  Observacions

  Bibliografia bàsica


  Álvarez-Gayou, J. L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. México: Paidós.

  Bardin, I. (1994). Análise de conteúdo. Lisboa: Ediçóes Setenta.

  Behar, J (1991). Observación y análisis de producción verbal de la conducta. A M. T. Anguera (Coord.), Metodologia observacional en la investigación psicológica. Fundamentación (1). Col•lecció: Avances metodológicos en psicologia, nº5, vol.I, pp. 331-379. Barcelona: PPU.

  Beltrán, M. (1994). Cinco vías de acceso a la realidad. A M. García, F. Ibáñez i F. Alvira (comps.), El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación, 19-49. Madrid: Alianza.

  Bericat, E. (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en investigación social. Barcelona: Ariel.

  Callejo, J. (2001). El grupo de discussión: introducción a una práctica de investigación. Barcelona: Ariel.

  Canales, M i Peinado, A. (1999). Grupos de discusión. A J. M. Delgado i J. Gutiérrez (comps.), Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales, pp. 295-296.

  Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: Mac Graw-Hill.

  Delgado, J. M. i Gutiérrez, J. (Coord.) (1994). Métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis.

  Denzin, N. i Lincoln, Y. (1998). Collecting ans interpreting qualitative materials. Thousand Oaks: Sage Publications.

  Denzin, N. i Lincoln, Y. (2000). Handbook of Qualitative Research. London: Sage Publications.

  Frankfort-Nachmias, C. i Nachmias, D. (1996). Research methods in the social sciences. London: Arnold.

  Freitas, H. i Janissek, R. (2000). Análise léxica e análise de conteúdo: técnicas complementares, seqüenciais e recorrentes de dados qualitativos. Porto Alegre: Sphinx.

  Freshwater, D. (2006). Integratind mixed-methods research into healthcare. Journal of Research in Nursing, 11 (3), 179-181.

  Hernández Sampiero, R., Fernández Collado, C. i Baptista Lucio, P. (1998). Metodología de la investigación. México: McGraw Hill.

  Ibáñez, J. (1979). Más allá de la sociología. El grupo de discusión, teórica y práctica. Madrid: Siglo XXI.

  Iñiguez, L. (2003). Análisis del discurso. Manual para las ciencias socials. Barcelona: EDIUOC.

  Krueger, R. (1991). El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación aplicada. Madrid: Ediciones Pirámide.

  Krueger, R. (1998). Analyzing and Reporting Focus Groups Results. California: Sage Publications.

  León, O. i Montero, I. (2003). Métodos de investigación en psicología y educación. Madrid: McGraw-Hill.

  López, J.S. i Scandroglio, B. (2007). De la investigación a la intervención psicosocial: la metodología cualitativa y su integración con la metodología cuantitativa. A A. Blanco i J. Rodríguez (eds). Intervención psicosocial (pp. 555-606). Madrid: Pearson Education.

  Martínez, M. (1999). Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación. México: Trillas.

  Moran-Ellis, J., Alexander, V.D., Cronin, A., Dickinson, M., Fielding, J., Sleney, J. i Thomas, H. (2006). Triangulation and integration: processes, claims and implications. Qualitative Research, 6 (1), 45-59.

  Morgan, D.L. (1997). Focus Group as Qualitative Research. Qualitative Research Methods Series. Volum 16. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
  Munné, F. (1986). La construcción de la psicología social como ciencia. Barcelona: Alamex.

  Munné, F. (1994). La psicologia social com a ciència teòrica. Barcelona: PPU.

  Olabuénaga, J. I. (1997). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.

  Santos Guerra, M. (1990). Hacer visible lo cotidiano. Teoria práctica de la evaluación cualitativa en centros escolares. Madrid: Akal Universitaria.

  Smith, R. (1985). A Handbook of Social Science Methods. New York: Praeger.

  Strauss, A. i Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing Grounded Theory. Londres: Sage Publications.

  Strauss, A. i Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas i procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.

  Vallés, M.S. (2001). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis.