Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2006
Descripció:
L’assignatura Didàctica II, pretén completar la formació Didàctico-Musical en la formació del Mestre Especialista en Educació Musical, iniciada amb l’assignatura Didàctica I. Es potenciarà la relació d’aquesta assignatura amb el Pràcticum, posant en pràctica i experimentant gran part dels continguts proposats.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RITA FERRER MIQUEL

Altres Competències

 • Objectius generals de l’assignatura referits al assoliment de continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals -Establir el marc teòric de l'educació musical en l'Etapa de Primària. Analitzar i relacionar els diferents nivells de concreció, així com aprofundir en els diversoso blocs que configuren l'educació musical a Primària i Infantil. - Conscienciar al futur mestre de la importància de la música en el desenvolupament global de la persona. - Possibilitar-li la comprensió que els coneixements teòrics que fonamenten la Didàctica de l’Expressió Musical li permetin configurar-se com a disciplina científica. - Assolir i desenvolupar coneixements sobre: La naturalesa de la música i els seu valor formatiu en el desenvolupament del individu; - Els principis metodològics per la programació de la mateixa; - Els recursos disponibles per aconseguir aquests objectius; - Ensenya a utilitzar tècniques i recursos d’ensenyament-aprenentatge que permetin el desenvolupament musical dels seus alumnes, evitin la rutina i realitzi classes estimulants; - Afavorir la capacitat de confeccionar els seus propis materials didàctics; - Fomentar la capacitat d’avaluació crítica d’experiències educatives i de la seva pròpia amb el coneixement assolit. - Donar eines vàlides i eficients de tècniques senzilles en la recerca de possibles solucions dels problemes que es puguin plantejar a l’aula. - Estimular el treball en equip i la col·laboració mitjançà el diàleg. - Ensenyar-li a autoavaluar-se i a reflexionar sobre la seva acció i els resultats a la classe. - Aprofundir en l'estudi de les principals metodologies de l'Educació Musical. -Revisar la literatura existent com a suport de la matèria: Música a Primària i analitzar com s'interaccionen amb el Currículum. - Relacionar i experimentar tots el objectius proposats amb el Pràcticum a les escoles.

Continguts

1. Continguts generals de música en l'etapa de Infantil i Primària.

2. Perfil i característiques dels alumnes d’Educació Primària en relació amb l’Educació Musical.

3. La Música en el currículum de l’Educació Primària. Objectius generals i objectius terminals.

4. La Música i la interdisciplinareitat. Els temes transversals en l’Educació Primària i la Didàctica de l’Expressió Musical.

5. Ampliació dels coneixements relacionars amb la cançó, la veu,l'audició,el ritme, el moviment, el joc i el llenguatge musical.

6. Principals métodes de pedagogia musical dels segles XIX i XX. Característiques i estudi comparatiu. Altres aportacions relacionades en les noves tendències.

7. Els diferents nivells de concreció. La unitat didàctica com a base organitzativa de les activitats de l’aula.

8. L’aula de Música. Organització.

9. Els llibres de text de música: revisió i anàlisi

10. L’avaluació.

11. Noves tecnologies aplicades a la música.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Alsina, Pep (1997). El Área de educación musical, : Propuestas para aplicar en el aula. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bachmann, Marie-Laure (cop. 1998). La Rítmica Jaques-Dalcroze, : una educación por la música y para la música. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Dalcroce, J. (1989). Le rytme, la musique et l'education.. Ginebra: Foctisch.
 • Camellini, T.; Maule, E.; Piatti, M.; Pisati, M.; Porzianato, G.; Rebaudengo, A. (2003). Prove e saggi siu saperi musicali. Firenze: Ets.
 • Delalande, François (1995). La Música es un juego de niños. Buenos Aires: Ricordi. Catàleg
 • Forai, K. i altres (1981). Educación musical en Hungria. Madrid: Real Musical.
 • Frega, Ana Lucía (1998). Música para maestros (2ª ed). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Díaz, Maravillas, Frega, Ana Lucía (1998). La Creatividad como transversalidad al proceso de educación musical. Victoria-Gasteiz: Amarú. Catàleg
 • Frega, Ana Lucía (1997). Metodología comparada de la educación musical, : tesis de doctorado en música, mención educación. Buenos Aires: CIEM. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya (1992). Currículum d'Educació Primària. Barcelona: Departament d'Ensenyament.
 • Generalitat de Catalunya (1992). Currículum d'Educació Infantil. Barcelona: Departament d'Ensenyament.
 • Howard, W. (1986). La música i el niño. Buenos Aires: Universitaria de Buenos Aires.
 • Educació artística, : [visual i plàstica, musical, corporal] (1994). Vic: Eumo. Catàleg
 • Lacárcel Moreno, Josefa (cop. 1995). Psicología de la música y educación musical. Madrid: Visor. Catàleg
 • Llongueras i Badia, Joan 1880-1953 (2002). El Ritme, : en l'educació i formació general de la infantesa. Barcelona: Institut Joan Llongueres DINSIC Publicacions Musicals. Catàleg
 • Mestres Quadreny, Josep M (2002). Reflexions a l'entorn de l'expressió del llenguatge musical i de la meva música. Barcelona: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Catàleg
 • Maideu i Puig, Joaquim (1991). Assaig, : cançons i exercicis (2a ed). Vic: Eumo. Catàleg
 • Maneveau, Guy (cop. 1993). Música y educación, : ensayo de análisis fenomenológico de la música y de los fundamentos de su pedagogía. Madrid: Rialp. Catàleg
 • Martenot, Maurice (1993). Principios fundamentales de formación musical y su aplicación, : método Martenot: libro del profesor. Madrid: Rialp. Catàleg
 • Martenot, Maurice (1970). Principes fondamentaux d'éducation musicale et leur application, : méthode Martenot, livre du maître. Paris: Magnard. Catàleg
 • Pascual Mejía, Pilar (2002). Didáctica de la música para primaria. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Noisette, Claire (cop. 1997). L'Enfant, le geste et le son, : une initiation commune à la musique et à la danse. Paris: Cité de la musique. Catàleg
 • Swanwick, Keith (1991). Música, pensamiento y educación. Madrid: Morata [etc.]. Catàleg
 • Szönyi, E. (1976). Quelques aspectes de la méthode de Zoltán Kodály. Budapest: Corvina.
 • Ward, J. (1982). Método Ward, pedagogia musical escolar.. París: Desclée.
 • Willems, Edgar (1987). Les Bases psychologiques de l'éducation musicale (4ème éd). Fribourg: Pro Musica. Catàleg
 • Willems, Edgar (2002). El Valor humano de la educación musical (3a ed). Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Willems, Edgar, Chapuis, Jacques (1994). Educación musical Willems. Fribourg: Pro Musica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:

. Activitats presencials (teòriques i pràctiques): classes magistrals o expositives, debats sobre la temàtica en qüestió. Pràctica musical individual o en grup sobre els blocs temàtics treballats.

. Activitats dirigides: treball individual i/o en petit grup, posada en comú i síntesi de temes. Seminaris, tallers, conferències.

. Activitats d’aprenentatge autònom: temps d’estudi, cerca d’informació, lectures, redacció de síntesi de les lectures realitzades, participació en el Fòrum de l’assignatura.

Es valorarà:

- Examen escrit i/o oral sobre qualsevol de les parts del programa.

- Les sessions de tutoria, la participació en els debats, les actuacions individuals i/o en grup realitzades a classe, els treballs col·lectius, les entrevistes.

- L’assimilació o comentari de lectures, els apunts, mapes conceptuals, etc. de reflecció personal.

Observacions

- Tenir el llibre del Currículum d’Educació Infantil i Primària.

- Haver aprovat l'assignatura de Didàctica de l'Expressió Musical I.

- Haver cursat les assignatures; Història de la Música, Bases psicopedagògiques, Didàctica general i Psicologia de l’educació.

- Estar matriculat/da en l’assignatura d’Organització escolar, al igual que és molt recomanable estar matriculat/da del Pràcticum.

- Disposar de temps suficient per poder portar a la pràctica totes les propostes didàctiques que sorgeixen del treball a classe relacionades amb el Pràcticum a l'escola.

- Tenir una bona formació general i musical, així com mostrar un clar perfil de mestre/a en les actuacions a classe i a l'escola.