Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Aproximació al fenomen artístic. L'expressió plàstica. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'educació artística.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROSER JUANOLA TERRADELLAS  / LAURA MOREJON CORREDERA

Altres Competències

 • · Construir un coneixement global de les arts visuals, i conèixer els referents artístics visuals de la cultura pròpia. · Conèixer i desenvolupar mètodes de pluralitat estètica, sensibilització i creació per a l’apreciació de tots els llenguatges artístics i la comprensió del fet artístic. · Conèixer l´actual concepció del desenvolupament curricular a l´àrea artística, referents i implicacions. · Relacionar les arts amb els eixos transversals: multiculturalitat, ambient, pau, no discriminació…, i obrir el camí de la interdisciplinarietat. · Propiciar un treball artístic on la música i les arts visuals-plàstiques juguin un paper globalitzador en l'educació de l'infant. · Ajudar a prendre consciència del que suposa planificar la tasca docent i facilitar els elements per fer una reflexió del procés d´ensenyament-aprenentage de les arts adequat a cada situació. · Tenir criteri per elaborar i valorar materials curriculars d´Educació Artística i Estètica apropiats a les necessitats del grup classe.

Continguts

1. 1.- Conceptes introductoris: Educació Artística i Educació Estètica.

2. L'objecte d´estudi: anàlisi del fet artístic i els elements que el componen.

3. Relacions interdisciplinars.

4. Fonaments i breu síntesi històrica de l´Educació Artística.

5. Què entenem per Didàctica de les Arts?

6. 2.- Les bases del currículum i les relacions amb els contextos de desenvolupament.

7. Els àmbits d´Educació Musical, Visual i Plàstica, dins l´àrea artística de la Reforma Educativa.

8. El currículum de l´àrea artística a les etapes d´Educació Infantil i Primaria.

9. Les estratègies metodològiques i l´atenció a la diversitat.

10. 3.- Cultures, art i desenvolupament humà.

11. Diferents teories sobre el desenvolupament en relació als infants i les arts.

12. 4.- Mitjans i recursos per a l´ensenyament.

13. Metodologies d´anàlisi visual a partir de l´observació directa i indirecta.

14. Les tècniques artístiques bidimensionals i tridimensionals: procediments pictòrics, escultòrics, i de reproducció de la imatge.

15. Noves tecnologies en l'educació les arts Visuals.

16. Apreciació estètica, conservació i crítica: les actituds en Educació Artística

17. Reflexions sobre els diferents contextos de l'educació i els materials didàctics existents.

18. 5.- L'avaluació, la investigació, i llurs relacions en educació artística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  · Les classes seran teòriques i pràctiques amb material àudio-visual.
  · Cal dir que de bon principi el curs s´iniciarà amb unes lectures prèvies obligatòries per poder establir una terminologia bàsica i uns conceptes de punt de partida.
  · S'afavorirà el debat sobretot amb referents de diverses experiències com les pràctiques dels estudiants a l´escola, les visites a centres educatius o culturals, les revisions de material didàctic publicat, les conferències de diferents experts en el camp...
  · Seguiment a les tutories dels treballs proposats.
  · Les pràctiques ténen caràcter obligatori.


  Tipus d'exàmens:
  S´aplicarà l'avaluació diagnòstica, formativa i sumativa, que es desenvoluparà de la
  manera següent:
  - Una prova d'avaluació diagnòstica a principi de curs.
  - Per a l'avaluació de l'assignatura es tindrà en compte, a més de la resta de criteris, l'assistència i participació a les classes teòriques i pràctiques.
  - La revisió conjunta del treballs i pràctiques proposats.
  - Hi haurà una prova final.

  Aclariments:
  - Els alumnes sabran els criteris de valoració de l´examen i dels treballs.