Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos de l’aprenentatge. Aprenentatge escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu, desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectivo-emocional. Coneixement de la pràctica des de l’escola.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
ESTER RAFEL CUFI

Altres Competències

 • ? Valorar les aportacions del coneixement psicològic en la formació de mestres com a component necessari en l'anàlisi i interpretació dels processos educatius. ? Conèixer i comprendre els trets fonamentals dels desenvolupament psicològic dels nens i les nenes de les edats corresponents a les etapes d'educació Infantil i Primària i dels seus principals contextos de desenvolupament. ? Conèixer els factors i mecanismes bàsics que intervenen en el desenvolupament, tot entenent les pràctiques educatives coma mediador fonamental en aquest desenvolupament. ? Conèixer i comprendre la relació entre desenvolupament i aprenentatge així com aprofundir en les característiques i els processos psicoinstruccionals propis dels diferents nivells de l'ensenyament obligatori.

Continguts

1. 1- Psicologia aplicada al procés d'ensenyament- aprenentatge: Psicologia del desenvolupament, psicologia de l'educació i psicologia de la instrucció. El coneixement psicològic en la formació de mestre/a.

2. PART I: Caracaterístiques dels estudiants.

3. 2- Teories del desenvolupament.

4. 3- Característiques en funció de l'edat: a) Característiques físiques. b)Característiques socials. c) Característiques emocionals. d) Característiques cognitives.

5. 4- Diversitat cultural i socioeconòmica.

6. 5- Atenció a la diversitat: l'adequació d el'ensenyament a les característiques individuals dels alumnes. El tractament de les diferències individuals i la diversitat a l'aula.

7. PART II: Aprenentatge i instrucció.

8. 6- Teories de l'aprenentatge escolar i els seus autors.

9. 7- Teoria del processament de la informació.

10. 8- Teoria constructivista, solució de problemes i transferència.

11. 9-La interacció professor/alumne i els processos de construcció de coneixement. Els mecanismes d'influència educativa. L'ajustament de l'ajut educatiu.

12. 10- Enfocaments, teories de la instrucció.

13. PART III: Construint un ambient positiu per a l'aprenentatge.

14. 11- Motivació i aprenentatge escolar. Els aspectes relacionals implicats a l'aprenentatge escolar. Disponibilitat per a l'aprenentatge.

15. 12- Les estratègies d'aprenentatge: ensenyament i aprenentatge de les estratègies.

16. 13-Ensenyament i aprenentatge de les estratègies de regulació del propi aprenentatge.

17. 14- Relació família-escola i societat: la influència de la família en el desenvolupament psicològic escolar dels alumnes.

18. PART IV: Avaluació.

19. 15- L'avaluació del procés d'ensenyament aprenentatge dins al perspectiva constructivista i com a estratègia per atendre a la diversitat: avaluació de continguts i processos d'avaluació.

20. 16- Detecció, avaluació i intervenció de problemes psicològics educatius: el paper del mestre/a.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:
  ? Exposicions del professor.
  ? Lectura i comentari de textos
  ? Treballs de classe.
  ? Comentari de videos.
  ? Anàlisi de casos i materials
  DISSENY DE LES PRÀCTIQUES
  ? Anàlisi de casos per treballar el contingut de l’assignatura.
  ? Anàlisi i comentari de pràctiques educatives escolars presentades a través de vídeos, observacions, articles, lectures i materials didàctics.
  METODOLOGIA
  Les pràctiques es realitzaran seguint el següent procediment:
  1. Sessió conjunta de presentació de la pràctica i del guió de treball.
  2. Sessions a nivell de grup de cerca de bibliografia i treball. En alguns casos, caldrà l'elaboració d'un document escrit.
  3. Sessió conjunta de discussió i debat dels resultats de la pràctica.
  4- Sessió d’avaluació de les pràctiques mitjançant un exercici global d’aquestes.
  Tipus d'exàmens:
  Es portarà a terme a través de l'anàlisi del procés d'aprenentatge dels alumnes en els següents moments:
  a) Avaluació inicial; en iniciar cada bloc formatiu el professor i els alumnes analitzaran conjuntament els coneixements previs que serviran de base al contingut del bloc.
  b) Avaluació formativa; durant les sessions de classe el professor oferirà als estudiants instruments d'autoavaluació. Aquestes autoavaluacions s'analitzaran conjuntament a les sessions de pràctiques de manera que permetin al professor i als estudiants conèixer i millorar el procés d'aprenentatge que es va construint.
  c) Avaluació sumativa; es realitzarà dues proves escrites sobre els continguts fonamentals treballats a l'assignatura. Els continguts d'aquesta prova seran els donats tant a la part pràctica com a la teòrica. Els alumnes seran avaluats mitjançant les dues proves escrites i l’exercici d’avaluació de les pràctiques. La qualificació de l'assignatura s'obtindrà sumant la nota dels exàmens (fins a un màxim de 7 punts) i la nota dels l’exercicis pràctics (fins a un màxim de 3 punts).