Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi i discussió de temes aplicats a l'anàlisi econòmica i empresarial. Models econòmics aplicats i dinàmica d'ajust de les empreses. Simulació d'escenaris econòmics i efectes sobre l'empresa. L'assignatura presentarà preguntes de recerca contemporànies en economia i empresa i mètodes per afrontar-los. Es complementa amb seminaris de lectura d'articles recents, i un treball d'introducció a la recerca.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NICOLAS MARIE MAURICE BOCCARD  / GERMÀ COENDERS GALLART  / FRANCESC FUSTÉ FORNÉ
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CG.1. Integrar, contextualitzar i sistematitzar les teories rellevants i les tendències emergents en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn econòmic.
 • CG.2. Cercar, generar i seleccionar informació i dades rellevants, tant quantitatives com qualitatives, i analitzar-les per estudiar un problema empresarial.
 • CG.4. Elaborar informes, estudis tècnics o tesi a partir del coneixement i anàlisi crítica.
 • CE.3. Identificar els problemes econòmics i empresarials o temes d'investigació rellevants i formular les preguntes i hipòtesis basant-se en un marc teòric.
 • CE.4. Aplicar les metodologies quantitatives i qualitatives necessàries per resoldre problemes propis de l'empresa

Continguts

1. Preguntes i mètodes en la recerca sobre la importància relativa de les magnituds econòmiques i empresarials. Anàlisi de dades composicionals.

2. Preguntes i mètodes en la recerca sobre les narratives: investigar els clients a partir de l’estudi dels seus discursos. Anàlisi de contingut qualitativa i quantitativa.

3. Preguntes i mètodes en la recerca sobre un tema de fonaments de l'anàlisi econòmica (Per determinar).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 16,00 16,00
Exposició dels estudiants 4,00 0 4,00
Seminaris 10,00 20,00 30,00
Sessió participativa 10,00 20,00 30,00
Tutories de grup 6,00 64,00 70,00
Total 30,00 120,00 150

Bibliografia

 • Carreras-Simó, M. et al. (2019). Principal component analysis of financial statements. A compositional approach. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa,,
 • Ferrer-Rosell, B. et al. (2018). Destinations and crisis. Profiling tourists' budget share from 2006 to 2012. Journal of Destination Marketing & Management,,
 • Ferrer-Rosell, B. et al. (2019). When size does not matter: compositional data analysis in marketing research. Dins Nunkoo, R. et al. (Ed.), Handbook of Research Methods for Marketing Management (, p. 1-23). Edward Elgar.
 • Fusté-Forné, F. et al. (2018). El discurs mediàtic al voltant de la gastronomia: les narratives culinàries a la. Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura,,
 • Hanusch, F. (2011). Representations of Foreign Places outside the News: An Analysis of Australian Ne. Media International Australia,,
 • Hruzova, K. et al. (2017). Compositional Analysis of Trade Flows Structure. Austrian Journal of Statistics,,
 • Marine-Roig, E. et al. (2018). Measuring the gap between projected and perceived destination images of Cataloni. Tourism Management,,
 • Per determinar (2019). Per determinar, dins de l'àmbit de fonaments de l'anàlisi econòmica. Per determinar,,

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un treball aplicant algun dels mètodes a alguna de les preguntes de recerca que s'han treballat en l'assignatura. Objectius i bibliografia adequada. Disseny del projecte d'acord amb les metodologies de recerca emprades. Elecció dels mètodes més adequats. Cerca i elaboració de les dades. Interpretació correcta dels resultats. Redacció, ordre i estructura del treball. 60
Exposició oral del treball. Capacitat per transformar en informació, analitzar, visualitzar i interpretar les dades. Valorar de manera rigorosa i crítica l'estudi realitzat. Debat amb el professorat de l'assignatura. 40

Qualificació

D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG, la realització fraudulenta d'alguna activitat d'avaluació de l'assignatura comportarà la nota final de suspens amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir respecte l'alumne infractor. Tractant-se d'una avaluació basada en treballs això inclou de manera especial el plagi, la comprovació del qual es farà amb eines informàtiques avançades de detecció de plagi.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no lliuri el treball escrit o no en faci la presentació oral obtindrà la qualificació "no presentat".