Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'organització social de les empreses i dels mercats. Les organitzacions com a sistemes socials. L'acció econòmica socialment orientada: La qüestió de la imbricació economia-societat. Capital social i xarxes socials. Mercats, actors públics i moviments socials. Regulació, normativa, costums i acció social. L'estil de vida com a articulador entre persona i mercat. L'organització global: principals característiques i tendencies. Les organitzacions en els mercats emergents. Les organitzacions en els mercats digitals. Els canvis estructurals i culturals en les organitzacions: el rol de les TIC.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NELA FILIMON COSTIN  / MARIA DEL PILAR MARQUES GOU
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG.1. Integrar, contextualitzar i sistematitzar les teories rellevants i les tendències emergents en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn econòmic.
 • CG.3. Comunicar conclusions, coneixements i arguments davant diferents tipus de públic i en condicions de negociació o debat.
 • CG.5. Treballar per continuar aprenent principalment de manera autònoma i aplicar els principis deontològics propis d'un empresari, directiu o investigador.
 • CE.2. Aplicar els coneixements adquirits per afrontar nous reptes i oportunitats en un entorn econòmic i empresarial dinàmic.
 • CE.5. Usar i construir sistemes d'intel·ligència de negoci.
 • CE.7. Identificar variables internes i externes rellevants per definir les estratègies i prendre decisions econòmiques i empresarials en el context internacional.
 • CE.9. Dissenyar decisions òptimes des de l'alta direcció empresarial en els àmbits relacionats amb les diverses matèries d'empresa.

Continguts

1. Organitzacions i entorns

          1.1. Canvi organitzatiu: necessitat, definició i barreres

          1.2. El canvi i la innovació

          1.3. La transformació digital

2. Globalització i resposta local

          2.1. Els impulsors de la globalització

          2.2. Nacions, diferencies culturals i mercats

3. L'organització i la gestió de la globalització

          3.1. L'estratègia global i la creació de valor

          3.2. L'estratègia global i la gestió del coneixement

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 25 33
Classes expositives 12 35 47
Classes participatives 17 5 22
Exposició dels estudiants 3 43 46
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 42 108 150

Bibliografia

 • Alvesson, Mats; Sveningsson, Stefan (2015). Changing Organizational Culture Cultural Change Work in Progress (2a). London: Routledge.
 • Ghemawat, Pankaj (2008). Redefiniendo la globalización :. Barcelona: Deusto. Catàleg
 • Ghemawat, Pankaj (2007). Redefining global strategy :. Boston: Harvard Business School. Catàleg
 • Friedman, Thomas L (2005). The World is flat :. New York: Farrar Straus and Giroux. Catàleg
 • Friedman, Thomas L (2006). La Tierra es plana :. Madrid: Martínez Roca. Catàleg
 • Tidd,Joe ; Bessant, John R. (2018). Managing innovation: integrating technological, market and organizational change (6th). London: Wiley.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació escrita La prova podrà combinar qüestions teòriques i practiques i/o l’entrega de casos/exercicis d’acord amb les especificacions dels professors.

60
Elaboració i presentació de treballs individuals o en grup L’estudiant haurà d’entregar i presentar a classe un treball realitzat individualment o en grup. 30
Participació a classe Es valora la participació activa (a classe o a traves de mitjans virtuals) en les qüestions/dubtes que se'n deriven de la presentació i discussió dels continguts de l'assignatura 10

Qualificació

La nota final es calcularà d'acord amb els criteris d'avaluació presentats dins l'apartat amb el mateix nom.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO PRESENTAT correspondrà al cas que l'estudiant no hagi participat en cap activitat del sistema d'avaluació de l'assignatura.

Observacions

Els materials de l'assignatura estaran disponibles, en la mesura del possible, en format digital mitjançant la plataforma Moodle.